Đang xem 16 luồng phản hồi
 • Người viết
  Bài viết
  • #1524
   inoruhana
   Quản lý

   Following webpage Click to Pray, let’s pray together and live with Jesus during the day!

   Chúng ta cùng cầu nguyện và cùng sống với Chúa Giê-su mỗi ngày nhé!

   毎日主イエスとともに生き、一緒に祈りましょう。

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


   🌸 God Bless You All 🌸

   0
  • #1525
   inoruhana
   Quản lý

   JUNE 2 2020

   With Jesus in the morning

   I give you thanks, Lord, for another day and for another night of rest that has passed. On this day, I ask you to help me to remove all hypocrisy from my life. I really want to be true to you and serious with your Word, but I often fall into the temptation to listen only to myself. Help me to eliminate all the obstacles that I place and that hinder my access to you. In union with Pope Francis, I offer you, Lord, this day that all those who suffer may find their way in life, allowing themselves to be touched by the Heart of Jesus. Glory Be…

   With Jesus during the day

   Often, when suffering the pains of life alone, the anguish can suffocate us. So, just as Jesus had his true friends, we can also have good-hearted people who share the joys of life with us and be our friendly shoulder in times of pain. Having someone to trust, with whom to speak and advise us, without judging us, is a real treasure. Today I thank the Lord for the good friends that make my journey more beautiful and help me keep the smile on my face.

   With Jesus in the night

   Find a quiet place and breathe deeply, letting your heart quiet down. What events made you happy today? Did you feel loved, esteemed or valued by someone? Remain with those thoughts for a few minutes. Give thanks to God for all the good things of the day. Prepare yourself for tomorrow to carry God’s love in your heart to give to others. Hail Mary…

   0
  • #1577
   inoruhana
   Quản lý

   June 3 2020

   With Jesus in the morning – Cầu nguyện với Chúa vào buổi sáng

   I start this day considering everything that is given to me and what I take for granted. It makes me capable, Lord, of valuing the present and dedicating myself to others and to obligations, embracing my circumstances, not procrastinating in hopes of an ideal situation. I offer you this day for the intention that the Holy Father entrusts to his Worldwide Prayer Network this month, that all those who suffer may find their way in life, allowing themselves to be touched by the Heart of Jesus. Our Father…

   Lạy Chúa, bắt đầu ngày mới, xin cho con sống với lòng biết ơn sâu xa và ý thức rằng mọi sự đều là hồng ân của Chúa. Xin giúp con trân trọng giây phút hiện tại, biết mở lòng ra với mọi người, biết chu toàn những việc bổn phận, và không thoái lui khi gặp nghịch cảnh. Con xin dâng lên Chúa ngày sống mới này. Xin Chúa thương nhớ đến những anh chị em đang gặp khó khăn trong cuộc sống và giúp họ chạm đến Trái Tim Cực Thánh giàu lòng thương xót của Chúa.
   Lạy Cha chúng con ở trên trời,…

   With Jesus during the day – Cầu nguyện với Chúa trong ngày

   Every day I have the possibility to start improving my whole being again, to review my attitudes, to exercise love, mercy and forgiveness for myself and for others. I can open up to new habits, striving to resemble Jesus. Despite my stumbles and falls, I try to live with enthusiasm and courage, because of the certainty that Jesus loves me and gives me the chance to start again.

   Lạy Chúa, mỗi ngày Chúa cho con bắt đầu lại cuộc sống. Xin Người giúp con nhìn lại thái độ sống, biết yêu thương và tha thứ chính bản thân cũng như những người xung quanh, để con hoàn thiện bản thân hơn. Xin cho con cố gắng thực hiện những thói quen tốt để kết hiệp với Chúa Giê-su. Mặc dù con yếu đuối và hay vấp ngã, nhưng Chúa vẫn yêu con, vẫn cho con cơ hội để đứng dậy và bắt đầu lại. Nhờ ơn Chúa, con có thêm lòng nhiệt thành và sự can đảm, để bước theo Người.

   With Jesus in the night – Cầu nguyện với Chúa vào buổi tối

   Close your eyes and take a deep breath. How do you feel in this moment? Ask Jesus to show you the little details of today. What moments were significant for you? Stop a moment to give thanks and meditate on those details. Begin tomorrow by remembering the love you have received, so that you can give it to others. Hail Mary…

   Nhắm mắt và hít thở thật sâu. Ngay lúc này đây, bạn đang cảm thấy thế nào? Hãy xin Chúa Giê-su giúp bạn nhìn lại ngày sống. Từng khoảnh khắc trong ngày hôm nay có ý nghĩa gì đối với bạn? Hãy ở lại một thời điểm nào đó bạn thích để tạ ơn và suy ngẫm những diễn biến của nó. Để rồi, ngày mai tới bạn không quên những ân huệ đã lãnh nhận và sẵn sàng trao ban chúng cho những ai cần đến.
   Kính mầng Maria, đầy ơn phước…

   0
  • #1618
   inoruhana
   Quản lý

   June 4 2020

   With Jesus in the morning

   I thank you, Father, for this new day. In today’s Gospel, Jesus says: “You shall love your neighbor as yourself” (Mark 12:31). This is the great request that Jesus makes of us, a great commandment of God. It means looking at others as I look at myself, respecting the other, listening to the other, being attentive to the other, and loving the other. May I be able to cry for others, that my heart may be a merciful heart. I ask for the grace to love my neighbor. I offer you my day for the Pope’s intention for this month, that those who suffer may find the way to the Heart of Jesus. Glory Be…

   Lạy Cha từ ái, con cảm tạ Cha đã ban cho con ngày mới này. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói rằng: Hãy yêu người thân cận như chính mình (Mc 12:31). Bên cạnh giới răn mến Chúa trên hết mọi sự, thì yêu người như chính mình cũng là giới răn hàng đầu, mà Chúa mời gọi chúng con tuân giữ. Hãy tôn trọng, lắng nghe, yêu thương và để tâm đến người khác với một trái tim biết thương cảm. Xin Cha ban thêm ân sủng để con thực hành giới răn yêu thương này. Con xin dâng lên Cha ngày sống của con, theo ý nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng này là, xin cho những ai đang gặp sầu khổ tìm thấy niềm an ủi nơi Thánh Tâm Chúa Giê-su. Sáng danh Đức Chúa Cha,…

   With Jesus during the day

   Even though I try to be a good Christian, living the sacraments, having good behaviors, it is easy to stay in my comfort zone, not doing works that bring me closer to Jesus. It is invaluable to the Lord to recognize the needs of others and reach out to help those in need.

   Dẫu cho con cố gắng trở nên một Ki-tô hữu tốt, thường xuyên lãnh nhận các bí tích, và có lối hành xử ngay lành, thì con vẫn có nguy cơ ở lại với cái tôi của mình, nếu như con không làm những việc mà đưa con đến gần Chúa Giê-su hơn. Điều thật làm sự đẹp lòng Chúa, đó là nhận ra những nhu cầu của người khác và mở rộng vòng tay giúp đỡ những ai đang cần sự đỡ nâng.

   With Jesus in the night

   Take some time to be alone with Jesus. Take a deep breath and look within yourself. Have you maintained the joy and peace in your heart? Have you acted charitably with your neighbor? Do you need to apologize to God for something? Stay at peace in this moment and ask God to embrace you with his love. Write down a resolution for tomorrow as you end this day. Hail Mary…

   Hãy dành một khoảng lặng với Giê-su. Hít thở thật sâu và nhìn lại chính mình. Tôi có cảm thấy niềm vui và bình an trong tâm hồn? Hôm nay tôi có tỏ lòng thương cảm đối với người thân cận của tôi chăng? Tôi có điều gì còn thiếu sót và muốn xin Chúa thứ tha không? Hãy ở lại trong giây phút này và cầu xin Chúa ôm trọn lấy tôi bằng cả tình yêu thương của Ngài.
   Hãy viết ra một quyết tâm nào đó cho ngày mai trước khi đi ngủ nhé!
   Kính mầng Maria, đầy ơn phước,…

   0
  • #1632
   inoruhana
   Quản lý

   June 5 2020

   With Jesus in the morning – Cầu nguyện với Chúa buổi sáng

   I awake with a desire to listen to the Lord. “The great crowd heard this with delight.” (Mark 12:37). As the crowd sought, I too am hungry for the word of the Lord. I will go to meet God this day to listen to him. May this encounter of mine be a source of hope and nourishment of tenderness. May my heart open this day to paths of transformation and conversion. I offer my day to the Lord, according to the intention of Pope Francis, for all those who suffer, so that they can be touched by the Heart of Jesus. Our Father…

   Lạy Chúa, con khao khát Chúa. Con cũng muốn được như đám đông trong Tin Mừng ngày hôm nay, là nghe Lời Chúa một cách thích thú. Con sẽ đến gặp Chúa và lắng nghe Lời Người. Ước gì cuộc gặp gỡ này đem lại cho con niềm hy vọng và sự bình an. Xin Chúa mở lòng trí con, giúp con hoán cải và đổi mới. Con xin dâng lên Chúa ngày sống này của con theo như ý nguyện của Đức Thánh Cha, là xin cho những ai đang gặp sầu khổ được chạm đến Thánh Tâm của Chúa Giê-su. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

   With Jesus during the day – Cùng Chúa Giê-su cầu nguyện trong ngày

   “Being a Christian is not limited to merely keeping commandments, but involves letting Christ take possession of our life and transforming it” (Pope Francis). Living the spirituality of the Sacred Heart of Jesus is an opportunity to let Jesus transform us. To pray with the Pope, with the whole Church and the millions of members of his Worldwide Prayer Network is to transform our words into a force capable of repairing all the injuries done against the Heart of Jesus. It is a purpose of seeking personal conversion through our prayer and action, and the mission to pray for one another.

   Ki-tô hữu không phải là người chỉ biết tuân giữ các giới răn, mà còn để Chúa Ki-tô hiện diện và biến đổi đời sống chúng ta” (ĐTC Phan-xi-cô). Tháng Kính Thánh Tâm Chúa sẽ là dịp tốt giúp ta sống thánh thiện hơn bằng cách để Chúa Giê-su biến đổi chúng ta. Cùng với Đức Thánh Cha, với toàn thể Giáo Hội và cùng với hàng triệu thành viên trong mạng lưới cầu nguyện này, chúng ta hãy cầu nguyện cho thế giới được đổi mới, được chữa lành, nhờ tôn sùng Thánh Tâm. Đó cũng chính là mục đích tìm kiếm sự hoán cải của mỗi người chúng ta, ngang qua việc cầu nguyện cho nhau như thế này.

   With Jesus in the night

   Find a quiet place. Take a deep breath and close your eyes. Think about the various moments of the day. What did you feel called to do today? What person do you feel you are being called to be? Think about what you could do tomorrow that brings you closer to that call. Hail Mary…

   Tìm một nơi thanh vắng. Hít thở thật sâu và nhắm mắt lại. Nghĩ về những khoảnh khắc trong ngày. Bạn được mời gọi làm gì trong ngày hôm nay? Bạn thấy mình được mời gọi để trở nên người như thế nào? Hãy nghĩ về điều sẽ làm trong ngày mai, mà giúp bạn sống lời mời gọi đó sâu hơn. Kính mầng Maria,…

   0
  • #1649
   inoruhana
   Quản lý
   June 6, 2020

   With Jesus in the morning

   I start this day grateful for the people who gave me shelter in the storms I experienced. “He sat down opposite the treasury and observed how the crowd put money into the treasury.” (Mark 12:41). Jesus looks at the “how” rather than the “how much.” Give me the grace, Father, to serve you like this throughout the day, not to try to do many things, but to be free and available to do what you ask. I offer you the works of this day for the intention of Pope Francis, that those who suffer may find a way and comfort in the Heart of Jesus. Glory Be…

   Cùng Giê-su, cầu nguyện buổi sáng

   Con bắt đầu ngày sống với lòng biết ơn sâu xa đến những người đã nâng đỡ con cách này cách khác. “Đức Giê-su ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao.” (Mc 12, 24). Chúa nhìn vào cách thức hơn là số lượng. Lạy Cha, xin ban cho con ân sủng, để suốt ngày hôm  nay con phục vụ Người bằng tất cả lòng yêu mến, hơn là chỉ tập trung vào số lượng công việc. Xin cho con được tự do và sẵn sàng làm bất cứ điều gì Cha muốn con làm. Con xin dâng lên Cha ngày sống của con, theo ý nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng này là, xin cho những ai đang gặp sầu khổ tìm thấy niềm an ủi nơi Thánh Tâm Chúa Giê-su. Sáng danh Đức Chúa Cha, và…

   Ngày 6/6/2020

   祈る花

   2020年6月6日

   June 6, 2020

   With Jesus during the day

   Knowing God gives us a security of being loved and cared for that transcends the love and zeal of anyone else. It generates a need within us to repay everything we receive from him through our surrender to others. Let us not fail to communicate his love with availability and enthusiasm, for a heart that loves God can find joy in every situation.

   Cùng Giê-su, cầu nguyện trong ngày

   Nhận biết Thiên Chúa, là Cha luôn yêu thương và chăm sóc chúng ta, giúp chúng ta mở lòng ra hơn với những người khác.
   Lạy Cha, những gì con có được đều đến từ Cha. Xin giúp con dùng những ân huệ Cha ban để phục vụ anh chị em đồng loại. Xin cho con tìm thấy niềm vui trong mọi hoàn cảnh, sẵn sàng dấn thân phục vụ với lòng nhiệt thành và tâm tình yêu mến.

   Ngày 6/6/2020

   祈る花

   2020年6月6日

   June 6, 2020

   With Jesus in the night

   Take a moment to ask the Lord to show you the beauty of this day, the places you traveled, the people you encountered, the good you have been able to do and receive, and every other detail of the day. For what are you grateful? Enjoy this moment with God and prepare to live tomorrow in his love. Hail Mary…

   Cùng Giê-su, cầu nguyện buổi tối

   Dành một chút thinh lặng, cầu xin Chúa cho tôi thấy được vẻ đẹp của ngày vừa qua, bằng cách nhìn lại những nơi đã đi qua, những người đã gặp, những việc tốt tôi đã làm, cũng những khoảnh khắc khác trong ngày. Tôi tạ ơn Chúa về điều gì? Hãy cảm nếm sự dịu ngọt khi ở lại với Chúa trong giây phút này và xin Người tiếp tục đồng hành với tôi vào ngày mai.
   Kính mầng Maria, đầy ơn phước,…

   Ngày 6/6/2020

   祈る花

   2020年6月6日

   0
  • #1702
   inoruhana
   Quản lý
   June 7, 2020

   With Jesus in the morning

   Lord, on this day when we celebrate the mystery of the Most Holy Trinity, I give you thanks for showing us that your life is a union of love and that is how you want us all to be united in charity. “God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that everyone who believes in him may not perish, but have eternal life” (John 3:16). I ask you, Lord, for the grace of being close to those I meet. I offer you my day, in union with Pope Francis’ intention of prayer for this month, for all who suffer, so that they can be touched by the Heart of Jesus. Our Father…

   Cùng Giê-su, cầu nguyện buổi sáng

   Lạy Chúa, hôm nay chúng con mừng kính mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Con tạ ơn Chúa đã mặc khải cho chúng con nhận biết sự hiện hữu của Chúa là hợp nhất của tình yêu. Và Chúa muốn tất cả chúng con cũng hợp nhất với nhau trong tình yêu mến. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3, 16). Lạy Chúa, con cầu xin Chúa ban cho con ân sủng để con đến gần hơn những người con sẽ gặp trong ngày hôm nay. Con dâng lên Chúa ngày sống của con, trong sự hiệp nhất với ý nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng này là, xin cho những ai đang gặp sầu khổ tìm thấy niềm an ủi nơi Thánh Tâm Chúa Giê-su. Lạy Cha chúng con, ở trên trời…

   Ngày 7/6/2020

   祈る花

   2020年6月7日

   June 7, 2020

   With Jesus during the day

   “Mercy reveals the Most Holy Trinity” (Pope Francis). The word “mercy” derives from the combination of two Latin words, miserere and cordis. The first, “having compassion for” means having the ability to be moved by the pain of the other. The second word means “heart,” a space where emotions and feelings spring up. Mercy can be said to be, “compassion that comes from the heart.” We make many mistakes, but the Trinity pours his mercy on us. God the Father sent his Son to redeem us, Jesus makes himself bread and is among us and the Holy Spirit remains with us and distributes his gifts to us. So much love the Holy Trinity has for us! How have I returned this love?

   Cùng Giê-su, cầu nguyện trong ngày

   “Lòng thương xót là căn tính của Chúa Ba Ngôi” (ĐGH Phan-xi-cô). Từ “thương xót” (mercy) có nguồn gốc từ La-tinh, là sự kết hợp của hai từ “miserere” và “cordis”. Miserere có nghĩa là thương cảm, cảm thấy đồng cảm với nỗi đau của người khác. Cordis có nghĩa là trái tim, nơi nảy sinh những cảm xúc của tâm hồn. Lòng thương xót có thể nói là sự đồng cảm xuất phát từ tận đáy lòng. Chúng ta có nhiều lầm lỗi, nhưng Chúa Ba Ngôi vẫn luôn tỏ lòng thương xót đối với chúng ta. Thiên Chúa Cha đã sai Con của Ngài, là Đức Giê-su, đến cứu độ chúng ta. Chúa Giê-su dâng hiến chính mình làm của ăn cho chúng ta, để ở lại với chúng ta luôn mãi. Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống, nối kết chúng ta nên một trong Thiên Chúa. Thật cao cả tuyệt vời, ôi Tình Yêu Ba Ngôi Thiên Chúa! Tôi có muốn quay về với tình yêu vĩ đại này không?

   Ngày 7/6/2020

   祈る花

   2020年6月7日

   June 7, 2020

   With Jesus in the night

   Review your week and see how God was with you. Give thanks to God for what you received, as well as your health, and ability to work. Did you act with an inner freedom? Think about something, a weaknesses of character, person or situation that has taken away your inner freedom. Are you open to receiving the grace from God you need to grow in freedom? Make a resolution to live with joy and freedom of heart. Hail Mary…

   Cùng Giê-su, cầu nguyện buổi tối

   Nhìn lại một tuần qua, để cảm nhận Thiên Chúa đồng hành với chúng ta như thế nào. Tạ ơn Chúa vì tất cả những gì tôi đã nhận được, như sức khỏe, công việc, v.v… Tôi có sống và hành động bằng một tâm hồn tự do? Hãy nghĩ về một sự yếu đuối nào đó nơi tích cách, nơi con người hay nơi cuộc sống của tôi, mà khiến tôi xa rời sự tự do nội tâm ấy. Tôi có mở lòng đón nhận ân sủng của Chúa, để giúp trưởng thành hơn trong tự do đích thực không? Hãy quyết tâm sống vui hơn và tự do hơn. Kính mầng Maria, …

   Ngày 7/6/2020

   祈る花

   2020年6月7日

   0
  • #1738
   inoruhana
   Quản lý

   Praying Flower

   With Jesus in the morning

   Father, as I begin this day, I thank you for all the graces you place on my path. “Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God.” (Matthew 5:9). Lord, on this day, make me an instrument of your peace! Guide my gestures so that I can get rid of discord and enmity in the different situations that make up my day. I offer you my day, in union with the Holy Father, for all who suffer, so that they can be touched by the Heart of Jesus. Glory Be…

   🌸 🌸 🌸

   Bông Hoa Cầu Nguyện

   Cùng Giê-su vào buổi sáng

   Lạy Cha, bắt đầu ngày sống hôm nay, con tạ ơn Cha về tất cả hồng ân Cha ban tặng.
   Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.” (Mt 5, 9).
   Lạy Chúa, xin biến con thành khí cụ bình an của Chúa. Xin giúp con vượt qua những bất hòa cũng như những hận thù để xây dựng ngày sống này thêm tươi đẹp hơn. Con xin dâng lên Chúa ngày sống mới hôm nay, trong sự hiệp nhất với Đức Thánh Cha, là cầu cho những ai đang gặp sầu khổ tìm thấy niềm an ủi nơi Thánh Tâm Chúa Giê-su. Sáng danh Đức Chúa Cha, và…

   🌸 🌸 🌸

   祈る花

   朝イエスと共に

   父よ、この日を始めるにあたってあなたがわたしの進む道に整えてくださったすべての恵みに感謝いたします。「平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる」(マタイ5:9)。主よ、この日、わたしをあなたの平和の道具としてください。わたしの一日を創っている異なった状況の中の不一致や敵意を取り除けるようにわたしの態度を導いてください。 わたしは教皇フランシスコの祈りとの一致のうちにわたしの一日をあなたに捧げます。そうすれば、苦しんでいる人々はイエスの御心に触れることができるでしょう。 栄光は父と子と聖霊に…

   🌸 🌸 🌸

   🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

   Praying Flower

   With Jesus during the day

   God the Father chose Mary to be part of the plan of salvation. Mary served the Trinity with all her will, intelligence, heart and soul. What an amazing woman she was! And what infinite love and trust the Trinity manifested in her life! Let us ask the Blessed Mother that we may learn how to throw ourselves at the feet of the Holy Trinity and to make ourselves fully available, that God’s will may be fulfilled.

   🌸 🌸 🌸

   Bông Hoa Cầu Nguyện

   Cùng Giê-su, cầu nguyện trong ngày

   Thiên Chúa là Cha từ ái, đã chọn Mẹ Maria làm người cộng tác trong chương trình cứu độ. Mẹ đã hiến dâng trọn vẹn ý chí, sức lực và cả tâm hồn để phục vụ Chúa Ba Ngôi. Mẹ là người nữ thật tuyệt vời. Vì Ba Ngôi Thiên Chúa đã biểu lộ một tình yêu vô bờ bến và một sự phó thác hoàn toàn nơi cuộc sống của Mẹ. Chúng ta hãy xin Mẹ chuyển cầu, giúp chúng ta học cách đặt mình dưới chân Chúa và sẵn sàng để thánh ý Chúa được hoàn thiện nơi mỗi người chúng ta.

   🌸 🌸 🌸

   祈る花

   日中イエスと共に

   父なる神は救いの計画の一部としてマリアを選ばれました。 マリアは思い、知性、心と魂のすべてで三位一体である神に仕えました。 彼女はなんて素晴らしい女性でしょう! 三位一体の神はなんと限り無い愛と信頼を彼女の人生で明らかにしたことでしょう。どうしたら自分たち自身を三位一体の神の足元に投げ出して無にすることが出来るのか祝福された母であるマリアさまに尋ねてみましょう。そうすれば神の御心が満たされるでしょう。

   🌸 🌸 🌸

   🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

   Praying Flower

   With Jesus in the night

   Find peace in your heart and think about how you lived today. Give thanks to God for the love given and received. Were you hopeful and in a good mood? What feelings did you experience? Give thanks to God for the many blessings in your life. Take a moment to cultivate a positive mood that will carry on into tomorrow. Hail Mary…

   🌸 🌸 🌸

   Bông Hoa Cầu Nguyện

   Cùng Giê-su, cầu nguyện buổi tối

   Hãy lắng đọng tâm hồn và nghĩ về ngày sống hôm nay. Tạ ơn Chúa vì những sự yêu thương mà mình đã đón nhận. Tôi có cảm thấy niềm vui và hy vọng không? Những cảm xúc nào chuyển động trong tôi? Hãy tạ ơn Chúa, vì nhiều ơn lành Chúa ban trong đời sống. Dừng lại ít phút nơi mình cảm thấy được ơn nhất, và mang tâm tình biết ơn đó tiếp tục sống tốt hơn trong ngày mai. Kính mầng Maria,…

   🌸 🌸 🌸

   祈る花

   夜イエスと共に

   心の平安を見つけ、今日一日のことを振りかえってみましょう。今日頂いた愛、受け取った愛を神に感謝しましょう。 希望に満たされ、いい気分でしたか?どんな気持の一日でしたか?あなたの人生で頂いた沢山の祝福を神に感謝しましょう。 明日へと続くポジティブな気分を育むための時間を取りましょう。 アヴェ・マリア…

   🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

   0
  • #1824
   inoruhana
   Quản lý

   June 9, 2020

   Praying Flower

   With Jesus in the morning

   The Lord says to me this morning, “your light must shine before others, that they may see your good deeds and glorify your heavenly Father.” (Matthew 5:16). As this day begins, I ask you, Lord, to help me live the beatitudes in my life. May I put them into practice. I offer you my day, in union with the Pope Francis, that all those who suffer may find their way in life, allowing themselves to be touched by the Heart of Jesus. Hail Mary…

   🌸 🌸 🌸

   Bông Hoa Cầu Nguyện

   Cùng Giê-su vào buổi sáng

   Sáng nay, Chúa nói với con rằng: “ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” (Mt 5, 16). Lạy Chúa, bắt đầu ngày mới này, xin giúp con sống và thực hành các mối phúc của Chúa. Con xin dâng lên Chúa ngày sống hôm nay, trong sự hiệp nhất với ý nguyện của Đức Thánh Cha, là cầu cho những ai đang gặp sầu khổ tìm thấy niềm an ủi nơi Thánh Tâm Chúa Giê-su. Kính mầng Maria,…

   🌸 🌸 🌸

   祈る花

   朝イエスと共に

   今朝、主はわたしにおっしゃいます。「あなたがたの光を人々の前に輝かしなさい。そうすれば人々はあなたがたの立派な行いを見て、あなたがたの天の父をあがめるようになります」(マタイ5:16)と。主よ、一日の始めにあなたにお願いします。わたしが真福八端の人生を生きることが出来ますよう助けてください。それを実践することが出来ますように。教皇フランシスコとの一致のうちにわたしの一日をお捧げします。そうすれば苦しみの中にある人々がイエスのみ心に触れて自分の人生を見いだすことができるでしょう。アヴェ・マリア…

   🌸 🌸 🌸

   🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

   Praying Flower

   With Jesus during the day

   Gossip destroys people’s lives, causes pain, anger and sadness. We need to examine our conduct. How do I react when I hear someone talking badly about others? Do I keep silent or do I contribute? Do I see the presence of Jesus in others? Everything that I do not wish for myself I must avoid doing to others. Jesus was very clear in the Gospel when he said that we can find him in our neighbor.

   🌸 🌸 🌸

   Bông Hoa Cầu Nguyện

   Cùng Giê-su vào buổi trưa

   Nói hành nói xấu khiến cho nhiều người phải đau khổ, giận dữ và buồn rầu, thậm chí giết hại đời sống của họ. Chúng ta cần kiểm điểm đời sống chúng ta luôn. Tôi phản ứng như thế nào khi nghe ai đó nói xấu về người khác? Tôi giữ im lặng hay tôi sẽ góp thêm vào sự nói xấu đó? Liệu tôi có thấy sự hiện diện của Chúa Giê-su nơi họ? Bất cứ điều gì tôi không muốn làm cho mình thì cũng đừng bao giờ làm cho người khác. Chúa Giê-su đã nói rất rõ như thế trong Phúc Âm, khi Ngài khẳng định rằng chúng ta có thể tìm thấy Ngài nơi anh chị em của mình.

   🌸 🌸 🌸

   祈る花

   日中イエスと共に

   うわさ話は人々の生活を破壊し、痛み、怒り、悲しみを引き起こします。私たちは自分たちの行動を調べなければなりません。誰かが他の人のことを悪く言っているのを聞いたらどのように反応しますか?黙っていますか、それとも意見を言いますか?他の人々の中にイエスがおられるのを見ますか?自分がされたくないことを他の人にするのは避けなければなりません。イエスは福音の中で、私たちの隣人の中に彼を見つけることができるとはっきり述べています。

   🌸 🌸 🌸

   🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

   Praying Flower

   With Jesus in the night

   Give thanks to God for the day. Be aware of how you started and how you are finishing the day. Have you lived in an attitude of offering and availability to God the Father? What have you done to respond to the intention that Pope Francis entrusts us to the Pope’s Worldwide Prayer Network? Do you offer your life and your activities to the Lord? Review your way of living on the Internet and point out a way to grow in availability to the mission of Jesus. Hail Mary…

   🌸 🌸 🌸

   Bông Hoa Cầu Nguyện

   Cùng Giê-su vào buổi tối

   Hãy tạ ơn Chúa về ngày sống hôm nay. Hãy ý thức bạn đã bắt đầu ngày mới này như thế nào và sẽ kết thúc nó ra sao. Bạn có sẵn sàng mở lòng ra với Chúa là Cha, và sống cho Ngài chưa? Những gì bạn làm có hợp theo ý nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng này không? Bạn có dâng lên Chúa cuộc sống và những hành động của mình chăng? Hãy nhìn lại cách sống của mình, cách dùng Internet chẳng hạn, hay làm thế nào để Lời Chúa được nhiều người biết đến. Kính mầng Maria,…

   🌸 🌸 🌸

   祈る花

   夜イエスと共に

   今日の一日を神に感謝します。あなたがたがどのように一日を始め、どのように一日を終えたか思い起こしましょう。父なる神に自分を捧げたり役に立つように心がけましたか?教皇フランシスコが私たちを信頼して委ねられた教皇の世界的な祈りのネットワークに応えるために何をしていますか?主に命と活動を捧げることができますか?インターネットでの生き方を見直し、一層イエスの使命を果たすことが出来る方法に目を向けましょう。アヴェ・マリア…

   0
  • #1878
   inoruhana
   Quản lý

   June 10, 2020

   Praying Flower

   With Jesus in the morning

   I thank you, Father, for another day that begins. May I know how to take advantage of the time given to me to draw closer to you. Giving glory to God should be our permanent attitude. To give glory to God is to recognize that we are creatures and that we are before our creator. I offer you, Father, this day for the intention of prayer that Pope Francis entrusts to his Worldwide Prayer Network this month, that all those who suffer may find their way in life, allowing themselves to be touched by the Heart of Jesus. Glory Be…

   🌸 🌸 🌸

   Bông Hoa Cầu Nguyện

   Cùng Giê-su vào buổi sáng

   Lạy Cha, con tạ ơn Cha về một ngày mới lại bắt đầu. Xin cho con biết tận dụng mọi cơ hội để đến gần Cha hơn. Chúc tụng Chúa là cùng đích cuộc đời của con. Chúc tụng Chúa để nhận ra rằng chúng con là tạo vật và được quan phòng bởi Đấng Tạo Hóa. Con dâng lên Cha ngày hôm nay theo ý nguyện trong tháng này của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, là cầu cho những ai đang gặp sầu khổ tìm thấy niềm an ủi nơi Thánh Tâm Chúa Giê-su. Sáng danh Đức Chúa Cha…

   🌸 🌸 🌸

   祈る花

   朝イエスと共に

   父よ、今始まる新しい一日をあなたに感謝いたします。私に与えてくださった時間を一層あなたに近づくためにどのように使えばよいかを知ることが出来ますように。神に栄光を捧げることは私たちの永遠の態度です。それは私たちは神の創造物であり、創造者である神の前にいることを認めるということです。父よ、教皇フランシスコが今月の世界的な祈りのネットワークに委ねられた祈りの意向のためにこの一日をお捧げ致します。苦しむすべての人がイエスのみ心に触れ、生きる道を見いだすことが出来ますように。栄光は父と子と聖霊に…

   🌸 🌸 🌸

   🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

   Praying Flower

   With Jesus during the day

   When I think of an exciting, happy and meaningful life, it must surely be grounded in God. It is impossible to have a full life without the presence of true love. It is useless to have all the material goods, to make several dreams come true if God is not in first place in my life, because the happiness of the goods and dreams realized passes quickly. The presence of God in all circumstances is what truly fills my heart.

   🌸 🌸 🌸

   Bông Hoa Cầu Nguyện

   Cùng Giê-su vào buổi trưa

   Khi tôi suy nghĩ về một đời sống hoan hỷ, hạnh phúc và đầy ý nghĩa, chắc hẳn đời sống ấy phải bắt nguồn nơi Thiên Chúa. Thật vậy, không thể có một đời sống hoàn hảo mà không có sự hiện diện của tình yêu đích thực. Thật vô nghĩa khi có đủ mọi thứ để biến vài ước mơ thành hiện thực, mà Thiên Chúa không phải là cùng đích của cuộc đời tôi. Bởi vì hạnh phúc, có được dựa trên của cải vật chất hay những ước mơ thành sự, sẽ chóng qua. Sự hiện hữu của Thiên Chúa mới là vĩnh cửu. Sự hiện diện của Ngài trong mọi hoàn cảnh mới thực sự lấp đầy trái tim khô cằn, khắc khoải của tôi.

   🌸 🌸 🌸

   祈る花

   日中イエスと共に

   ワクワクするような、幸せな、そして有意義な人生について考えるとき、それはきっと神に基づいているに違いありません。真の愛の存在なしに完全な人生を送ることはできません。もしわたしの人生の始めに神がおられないなら、夢を実現するためにあらゆるものを持っていても役には立ちません。物質的なものや夢による幸せはすぐに過ぎ去るからです。あらゆる所にいてくださる神の存在が本当に私の心を満たしてくださるのです。

   🌸 🌸 🌸

   🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

   Praying Flower

   With Jesus in the night

   Take a deep breath and close your eyes. Look at the day, acknowledge any special graces you received and give thanks to God for them. Search your heart for those feelings of fear, distrust and anger that surrounded you today. What caused these feelings? What message did they leave within you? Offer the experience to God and ask him to embrace you in his love. Write down a resolution for tomorrow. Hail Mary…

   🌸 🌸 🌸

   Bông Hoa Cầu Nguyện

   Cùng Giê-su vào buổi tối

   Thở thật sâu và nhắm mắt lại. Hãy nhìn lại ngày sống, cố gắng nhớ lại những ơn đặc biệt bạn nhận được ngày hôm nay và tạ ơn Thiên Chúa về những ơn ấy. Đồng thời, bạn cũng hãy xem xét những cảm xúc sợ hãi, giận hờn hay xao lãng, và tìm ra những nguyên nhân gây ra chúng. Điều gì còn đọng lại trong bạn vào lúc này đây? Hãy dâng những kinh nghiệm ấy lên Chúa và xin Chúa chở che bạn bằng tình yêu của Ngài. Hãy viết ra một quyết tâm nào đó cho ngày mai. Kính mầng Maria…

   🌸 🌸 🌸

   祈る花

   夜イエスと共に

   目を閉じて深呼吸をしましょう。今日頂いた特別な恵みを神に感謝しましょう。今日あなたの心に怖れ、不信、怒りといった感情が起りませんでしたか。このような感情を起こしたものは何ですか。それらはあなたの中にどのようなメッセージを残しましたか。経験したものを神に捧げましょう。そして神の愛であなたを包んでくださるように頼みましょう。明日への決意を書いてみましょう。アヴェ・マリア…

   0
  • #1940
   inoruhana
   Quản lý

   June 11, 2020

   Praying Flower

   With Jesus in the morning

   Today the Church celebrates the Most Holy Body and Blood of Jesus. “Whoever eats this bread will live forever” (John 6:51). Your concern for me, Lord Jesus, makes you leave me a food that lasts forever. Today I ask you that this food may create in me an availability to take you to others, so that the tenderness you have for me can also take be shown to others. I commit my day into your hands, offering it, according to the Holy Father’s prayer intention, for those who suffer, so that they may let themselves be touched by your Heart. Hail Mary…

   🌸 🌸 🌸

   Bông Hoa Cầu Nguyện

   Cùng Giê-su vào buổi sáng

   Hôm nay thứ năm, Giáo Hội cử hành lễ Mình Máu Thánh Chúa. “Bất cứ ai ăn bánh này thì sẽ sống muôn đời” (Ga 6, 51). Lạy Chúa Giê-su, Chúa yêu con và muốn ở lại với con mãi mãi trong Bí Tích Thánh Thể. Hôm nay, khi con rước lấy lương thực hằng sống này, xin giúp con sẵn sàng đến với người khác, để đem sự dịu dàng và hiền lành của Chúa đến cho họ. Con xin hiến dâng ngày sống mới này của con trong tay Chúa, trong sự hiệp thông với ý nguyện của Đức Giáo Hoàng, là cầu cho những ai đang gặp sầu khổ, gặp được niềm an ủi nơi Thánh Tâm Chúa. Kính mầng Maria…

   🌸 🌸 🌸

   祈る花

   朝イエスと共に

   今日、教会はイエスの最も聖なる御体と御血を祝います。「このパンを食べる人は誰でも永遠に生きます」(ヨハネ6:51)。主イエスよ、私を心にかけてくださるなら永遠の食べ物を残してください。あなたにお願いいたします。この食べ物によって、私があなたを他の人のところに連れて行き、あなたの優しさが他の人にも示されるようにしてください。この一日をあなたの御手にお委ねいたします。教皇の祈りの意向に従って苦しみの中にいる人々があなたの御心に触れられますようお捧げいたします。アヴェ・マリア…

   🌸 🌸 🌸

   🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

   Praying Flower

   With Jesus during the day

   “We are not the ones who transform Jesus Christ into us, as we do with the other foods we eat, but it is Jesus Christ who transforms us into him” (St. Augustine). By receiving Jesus in the Eucharist, we allow him to live in us. It is his flesh and blood that mix with our flesh and blood. On this day, let us remember to thank the Lord for dwelling in our hearts. We should worship him and glorify him through our actions and our testimony of faith.

   🌸 🌸 🌸

   Bông Hoa Cầu Nguyện

   Cùng Giê-su vào buổi trưa

   “(Khi rước lễ), không phải chúng ta biến đổi Chúa Giê-su trong chúng ta, giống như những thức ăn mà chúng ta dùng hàng ngày; mà là chính Chúa Giê-su Ki-tô biến đổi chúng ta trong Ngài.” (Thánh Augustine). Khi đón nhận Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta để Ngài sống trong chúng ta. Khi ấy, Thịt và Máu của Chúa sẽ hòa lẫn với máu thịt chúng ta. Trọn ngày hôm nay, hãy nhớ tạ ơn Chúa vì sự hiện diện của Ngài trong tâm hồn ta. Chúng ta hãy thờ lạy và tôn vinh Chúa ngang qua những hành động làm chứng về đức tin của chúng ta.

   🌸 🌸 🌸

   祈る花

   日中イエスと共に

   「私たちは、イエス・キリストを私たちに変える人ではありません。私たちは私たちが食べる他の食べ物で出来ていますが、私たちを私たちを彼に変えるのはイエス・キリストです。(聖アウグスチヌス)聖体拝領でイエスの御体を受けることによって、私たちはイエスが私たちの中に住むことを受け入れます。私たちの体と血が混ざり合うのはイエスの御体と御血です。今日、私たちの心に宿られた主に感謝することを忘れないでください。私たちの行いとと私た信仰の証を通して主を礼拝し賛美しましょう。

   🌸 🌸 🌸

   🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

   Praying Flower

   With Jesus in the night

   Become aware of your day and give thanks to God for any good that you did. Look at the experience and discover when you felt free in your actions and in harmony with your neighbor. How could you preserve and cultivate those attitudes from now on? Ask God to remain with you and guide you in your actions. Hail Mary…

   🌸 🌸 🌸

   Bông Hoa Cầu Nguyện

   Cùng Giê-su vào buổi tối

   Nhìn lại ngày sống và tạ ơn Chúa về tất cả những điều tốt lành bạn đã làm hôm nay. Hãy xem xét những kinh nghiệm mới mẻ khi bạn cảm thấy tự do trong lối cư xử và sống chan hòa với người thân cận. Làm thế nào để duy trì và làm cho những kinh nghiệm ấy thêm phong phú? Hãy cầu xin Chúa ở lại với bạn và hướng dẫn bạn trong mọi hành động nhé! Kính mầng Maria…

   🌸 🌸 🌸

   祈る花

   夜イエスと共に

   あなたの一日に気付き、あなたがした善いことを神に感謝してください。あなたの行ないや隣人との調和の中で自由を感じたときの経験や発見をみてください。これから、その態度をどのように保存し、育むことができますか神様にあなたと共にいて、あなたを導いてくださるよう願いましょう。アヴェ・マリア…

   0
  • #1967
   inoruhana
   Quản lý

   June 12, 2020

   Praying Flower

   With Jesus in the morning

   I give thanks to the Lord for this new day. I ask for the grace to be available to his will in my life. I offer my day to the Lord that all those who suffer may find their way in life, allowing themselves to be touched by the Heart of Jesus. Our Father…

   🌸 🌸 🌸

   Bông Hoa Cầu Nguyện

   Cùng Giê-su vào buổi sáng

   Con tạ ơn Chúa về ngày sống mới này. Lạy Chúa, xin ban cho ân sủng để con sẵn sàng thi hành ý Chúa trong cuộc đời con. Con xin dâng ngày hôm nay lên Chúa, và cầu nguyện cho tất cả những ai đang gặp sầu khổ, được tìm thấy niềm an ủi nơi Thánh Tâm Chúa. Lạy Cha chúng con…

   🌸 🌸 🌸

   祈る花

   朝イエスと共に

   この新しい一日を主に感謝いたします。わたしの人生で主のみ旨に沿える恵みを願います。苦しむ人々がイエスの御心に触れて自分たちの生きる道(方法)を見いだすことが出来るようわたしの一日を主に捧げます。天におられる私たちの父よ…

   🌸 🌸 🌸

   🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

   Praying Flower

   With Jesus during the day

   Participating in the Eucharist has immeasurable value, as it is the most beautiful way to be united with Jesus. Every time I receive his body and blood it is an opportunity to ask and let Jesus transform me, convert my heart, and lead me in actions and decisions. It is Jesus, real and present in the Eucharist, who sustains me, strengthens me and lives in me! May I not miss the opportunity to receive him and prepare my heart so that he can dwell in me.

   🌸 🌸 🌸

   Bông Hoa Cầu Nguyện

   Cùng Giê-su vào buổi trưa

   Tham dự Thánh Lễ có một giá trị vô lường, vì đó là cách tuyệt vời nhất để kết hiệp với Chúa Giê-su. Mỗi lần tôi rước Mình Máu Thánh Chúa, là cơ hội để xin Chúa Giê-su biến đổi tôi, hoán cải con tim tôi và hướng dẫn tôi trong mọi quyết định và hành động. Chính Chúa Giê-su, Đấng ngự trong Bí Tích Thánh Thể, sẽ sống trong tôi, nâng đỡ tôi và thêm sức mạnh cho tôi. Đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội đón nhận Người và luôn chuẩn bị tâm hồn để cho Chúa ngự vào.

   🌸 🌸 🌸

   祈る花

   日中イエスと共に

   聖体拝領は(ミサに与ることは)計り知れない価値があることです。イエスに結ばれる最も素晴らしい方法です。イエスの御体と御血を拝領することは、イエスにわたしを変え、わたしの心を回心させ、行動と決断に導いて頂くようお願いする機会なのです。ご聖体の中に現存しておられるイエスはわたしを支え、力づけ、わたしの中で生きておられるのです。わたしがイエスを受けわたしの中にいてくださるよう心を整える機会を失うことがありませんように。

   🌸 🌸 🌸

   🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

   Praying Flower

   With Jesus in the night

   The Lord invites you to discover his presence in your life. Take a few moments to review your week and collect the most significant experiences. What memories come to you? What feelings do you have? Write down the most significant memories. What can you learn from them? Speak with God about what you have experienced and ask for his help to start a new week. Hail Mary…

   🌸 🌸 🌸

   Bông Hoa Cầu Nguyện

   Cùng Giê-su vào buổi tối

   Chúa mời gọi bạn khám phá sự hiện diện của Người trong đời sống của bạn. Hãy dành ít phút để nhìn lại tuần qua, và đặc biệt nhớ lại những kinh nghiệm có ý nghĩa nhất. Kinh nghiệm nào chợt đến với bạn trong lúc này đây? Bạn cảm thấy chúng như thế nào? Hãy viết lại những điều ấy trong nhật ký của bạn. Bạn học được gì từ những kinh nghiệm đó? Hãy tâm sự với Chúa về những điều bạn đã trải qua và xin Người tiếp tục giúp đỡ bạn sống ý nghĩa hơn trong tuần kế tiếp. Kính mầng Maria…

   🌸 🌸 🌸

   祈る花

   夜イエスと共に

   主はあなたの人生でご自分を見つけるよう招いておられます。あなたの一週間の振りかえり、一番大切な経験を思い起こす時を持ってください。どんなことが浮かんできましたか?どんな気持ですか?一番大切な記憶を書き留めてみてください。そこから何を思いますか?あなたが経験したことを神に話し、新しい一週間を始めるための助けを頂きましょう。アヴェ・マリア…

   0
  • #2072
   inoruhana
   Quản lý

   June 13, 2020

   Praying Flower

   With Jesus in the morning

   Thank you, Jesus, for another day with you. Today, help me to identify who, around me, is experiencing moments of greater darkness, so that I can console and bring your light to them. I join Pope Francis and his Worldwide Prayer Network, offering my day that all those who suffer may find their way in life, allowing themselves to be touched by the Heart of Jesus. Glory Be…

   🌸 🌸 🌸

   Bông Hoa Cầu Nguyện

   Cùng Giê-su vào buổi sáng

   Lạy Chúa Giê-su, một ngày nữa con cùng Ngài bước đi. Con tạ ơn Chúa về ngày mới này. Xin giúp con nhận ra những tối tăm mà anh chị em xung quanh con đang gặp phải. Từ đó, con có thể an ủi họ và mang ánh sáng của Chúa đến cho họ. Con dâng ngày sống hôm nay, theo ý nguyện của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô và mạng lưới cầu nguyện toàn cầu, là xin cho những ai đang gặp sầu khổ tìm thấy niềm an ủi nơi Thánh Tâm Chúa. Sáng danh Đức Chúa Cha…

   🌸 🌸 🌸

   祈る花

   朝イエスと共に

   イエスよ、あなたと共にある新しい一日を感謝いたします。今日、私の周りで、より深い暗闇の中にいて、わたしが誰を慰め、あなたの光をもたらせばよいか見極めるのを助けてください。 私は教皇フランシスの世界的な祈りのネットワークに参加します。そして苦しむ人々がイエスの御心に触れて自分たちの生きる道を見いだすことが出来るようわたしの一日を捧げます。栄光は父と子と聖霊に…

   🌸 🌸 🌸

   🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

   Praying Flower

   With Jesus during the day

   “Every time we follow our selfishness and say no to God, we ruin his love story with us” (Pope Francis). When I do not dedicate time to God, or put his commandments into practice, I keep myself from the Lord. What have I done to fight selfishness and have a more giving life, knowing that in this way I will please the Heart of the Lord?

   🌸 🌸 🌸

   Bông Hoa Cầu Nguyện

   Cùng Giê-su vào buổi trưa

   Mỗi khi chúng ta sống ích kỷ và nói không với Thiên Chúa, là lúc chúng ta rời xa tình yêu thương của Người” (ĐGH Phan-xi-cô). Khi tôi không dành giờ cho Chúa, hoặc không mang những giới răn của Người ra thực hành, thì tôi đang cố tình xa lánh Chúa. Tôi phải làm gì để chống lại sự ích kỷ trong tôi, để có được một đời sống biết trao ban hơn và nhận ra cách thức thích hợp làm đẹp lòng Chúa?

   🌸 🌸 🌸

   祈る花

   日中イエスと共に

   「私たちはいつも自分の我が侭から、神にノーと言って神との愛の物語を台無しにしてしまいます。」(教皇フランシスコ)。神に時間を捧げなかったり、神の掟を実行しないときは主から離れてしまいます。自分中心の思いと闘って、もっと与えることの出来る人生を得、こうすれば主の心を喜ばせることが出来るということを知るには何をしたら良いのでしょう?

   🌸 🌸 🌸

   🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

   Praying Flower

   With Jesus in the night

   Become aware of how you feel now. Give thanks to God for the little details that filled you with joy and hope. Look at the general activities of the day. Have you chosen life in all your actions? You have loved others? Were you in a bad mood or felt anger? Talk to God and commit tomorrow to choose life, to help others and serve them with a smile. Hail Mary…

   🌸 🌸 🌸

   Bông Hoa Cầu Nguyện

   Cùng Giê-su vào buổi tối

   Ngay giây phút này đây, tôi đang cảm thấy thế nào? Hãy tạ ơn Chúa về những điều nho nhỏ đã khiến bạn tràn ngập niềm vui và hy vọng. Nhìn lại ngày sống và tự hỏi: tôi có chọn sự sống trong mọi hành động của tôi? Tôi có yêu mến người khác không? Tôi có nổi nóng hay giận dữ? Hãy tâm sự với Chúa và quyết tâm chọn sống cho người khác vào ngày mai và phục vụ họ với nụ cười nở trên môi. Kính mầng Maria…

   🌸 🌸 🌸

   祈る花

   夜イエスと共に

   今どのように感じているか気づきましょう。あなたを喜びと希望で満たしてくれる小さいことまで神に感謝しましょう。一日の行動を見てください。すべてあなたの行動で人生を選びましたか?あなたは他の人々を愛していますか?あなたは気分が悪かったり、怒りを感じたりしましたか?神に話し、人生を選ぶために明日に委ね、人を助け、笑顔で仕えましょう。アヴェ・マリア…

   0
  • #2126
   inoruhana
   Quản lý

   June 2020

   Praying Flower

   With Jesus in the morning (June 14, 2020)

   I begin this Sunday day by thanking you, Lord, for this day. Everything in my life is grace. I realize, looking back, that I am called to try to respond to everything that was and is given by you. What a burden and what a great demand to try to respond to your love! Help me, Lord, to become aware of the responsibility of having you in my life. I offer you my day for the intention that the Holy Father entrusts to his Worldwide Prayer Network this month. Glory Be…

   🌸 🌸 🌸

   Bông Hoa Cầu Nguyện

   Cùng Giê-su vào buổi sáng (ngày 14/6)

   Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa về ngày mới Chúa Nhật hôm nay. Mọi thứ trong đời con đều là hồng ân của Chúa. Khi nhìn lại cuộc sống của con, con nhận ra rằng con được mời gọi để đáp lại những hồng ân ấy. Đáp lại tình yêu của Chúa, đôi khi vượt quá sức của con! Lạy Chúa, xin giúp con ý thức và có trách nhiệm hơn đối với đời sống của con. Con dâng lên Chúa ngày sống mới, trong sự hiệp thông với Đức Thánh Cha, cùng cầu nguyện theo ý nguyện trong tháng sáu này của ngài. Sáng danh Đức Chúa Cha…

   🌸 🌸 🌸

   祈る花

   朝イエスと共に (6月14日)

   主よ、わたしはこの日曜日という一日をあなたへの感謝と共にこの日のために始めます。わたしの人生の何もかもが恵みです。振りかえってみて気がつきました。これまでも、そして今もあなたから頂くすべてのものに応えるよう呼ばれていることを。あなたの愛に応えるのはなんという重荷、なんという要望でしょう。主よ、わたしの人生にあなたがともにいてくださることの意味にわたしが気付くのを助けてください。今月教皇が委ねられた世界的な祈りのネットワークの意向のためにわたしの一日をお捧げいたします。栄光は父と子と聖霊に…

   🌸 🌸 🌸

   🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

   Praying Flower

   With Jesus during the day (June 14)

   How pleasant it is to God and to others when we are sincere in what we say! Have I sought sincerity in my speaking? Have I been consistent in my words and actions? Do I have control over my tongue? I ask the Holy Spirit to teach me to be a more balanced and humble person.

   🌸 🌸 🌸

   Bông Hoa Cầu Nguyện

   Cùng Giê-su vào buổi trưa (ngày 14/6)

   Thành thật với những gì mình nói, quả là điều làm đẹp lòng Chúa và người khác biết bao! Tôi có tìm kiếm sự chân thật trong lời nói của mình không? Hay lời nói có đi đôi với hành động của mình chăng? Tôi có kiểm soát miệng lưỡi của tôi không? Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần dạy tôi trở nên người khiêm nhường và quân bình hơn.

   🌸 🌸 🌸

   祈る花

   日中イエスと共に (6月14日)

   神と人々が言っていることが心からのものである時はなんと心地良いことでしょう。自分の言うことに誠実さを求めましたか?言葉と行ないは一致していましたか?自分の舌をコントロールしていますか?わたしは聖霊にもっとバランスがとれた謙虚な人になれるよう導いて頂きたいと思います。

   🌸 🌸 🌸

   🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

   Praying Flower

   With Jesus in the night (June 14)

   Look over your day in your heart. Thank God for the moments that have given you peace and joy. Remember them and enjoy them again. Ask God to show you what challenges you faced today. How did you respond to them? Did you act freely, feeling love, hope and confidence? Did you feel restless? Learning from what was experienced today, ask God for the grace tomorrow to act with interior freedom, not as a slave to sin. Hail Mary…

   🌸 🌸 🌸

   Bông Hoa Cầu Nguyện

   Cùng Giê-su vào buổi tối (ngày 14/6)

   Hãy dùng trái tim để nhìn lại ngày đã qua. Tạ ơn Chúa về những giây phút bạn cảm thấy vui và bình an. Nhớ lại những khoảnh khắc đó và cảm nếm lại chúng thêm lần nữa. Xin Chúa chỉ cho bạn đâu là những thách đố bạn gặp hôm nay. Bạn đối diện với chúng thế nào? Bạn có tự do hành động trong tin yêu và hy vọng không? Bạn có cảm thấy mệt mỏi không? Hãy đào sâu những gì bạn kinh nghiệm trong ngày hôm nay, và cầu xin Chúa ban thêm ân sủng, sự tự do nội tâm để ngày mai không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Kính mầng Maria…

   🌸 🌸 🌸

   祈る花

   夜イエスと共に (6月14日)

   あなたの一日を心の中で振り返ってください。あなたに平和と喜びを与えてくださった時を神に感謝しましょう。それを思い出して、もう一度楽しみましょう。今日あなたが直面した出来事を神にお見せしましょう。それらにどのように対応しましたか?あなたは自由に行動し、愛と、希望、そして自信を感じましたか?心が落ち着きませんでしたか?今日体験したことから学び、罪にとらわれることなく、心の自由にして行動できる恵みを神に求めましょう。アヴェ・マリア…

   0
  • #2157
   inoruhana
   Quản lý

   June 2020

   Praying Flower

   With Jesus in the morning (June 15, 2020)

   I thank you, Lord, for this week and for how much tenderness you have for me. “When someone strikes you on [your] right cheek, turn the other one to him as well.” (Matthew 5:39). Teach me the courage to live according to the radicality of your proposal, choosing love as an answer to all situations. I know that it is not always “logical,” but that it is a path of true peace. I offer you my day for the Pope’s intention for this month that all those who suffer may find their way in life, allowing themselves to be touched by the Heart of Jesus. Hail Mary…

   🌸 🌸 🌸

   Bông Hoa Cầu Nguyện

   Cùng Giê-su vào buổi sáng (ngày 15/6)

   Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã ban cho con tuần mới với biết bao sự dịu dàng Chúa đang dành sẵn cho con. “Nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.” (Mt 5, 39). Xin giúp con can đảm sống theo những đòi hỏi tận căn của Chúa, biết chọn sống yêu thương trong mọi tình huống. Con biết rằng lối sống ấy chẳng bao giờ luôn luôn “hợp lý” (logic), nhưng đó lại là con đường đưa đến sự bình an đích thực. Con dâng lên Chúa ngày sống mới, theo ý nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng này, là cầu cho những ai đang gặp đau khổ, tìm được niềm an ủi nơi Thánh Tâm Chúa. Kính mừng Maria…

   🌸 🌸 🌸

   祈る花

   朝イエスと共に (6月15日)

   主よ、この一週間とあなたの限り無い優しさを感謝いたします。「誰かがあなたの右の頬をうつなら、左の頬をも向けなさい」(マタイ5:39)。あなたの提案の過激さに従って生きる勇気を、どのような状況にあっても愛を選ぶことをわたしに教えてください。いつも「論理的」であるとは限らないのです。でもそれが本当の平和への道です。今月の教皇の意向である、苦しむ人々がイエスの御心に触れて生きる道を見いだすことが出来ますようわたしの一日をお捧げいたします。アヴェ・マリア…

   🌸 🌸 🌸

   🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

   Praying Flower

   With Jesus during the day (June 15)

   Joining my will to God’s will is what makes my life lighter, my decisions more assertive and eases my worries. When I let God be the center of my life, I trust everything that is in my heart is in his hands. I can then manage to accept events with serenity, conduct my projects safely, keep the flame of faith alive, and dedicate time for my prayer. In everything I do and desire, God comes first.

   🌸 🌸 🌸

   Bông Hoa Cầu Nguyện

   Cùng Giê-su vào buổi trưa (ngày 15/6)

   Vâng theo Thánh ý Thiên Chúa, sẽ làm cho cuộc sống của tôi nhẹ nhàng hơn. Những quyết định của tôi sẽ sáng suốt hơn và mọi lo âu sẽ tan biến. Nếu đặt Chúa làm trung tâm của cuộc đời, tôi sẽ phó thác mọi sự trong trái tim tôi nơi bàn tay Chúa. Nhờ đó, tôi có thể đón nhận tất cả những biến cố một cách bình thản, thực hiện những dự định cách an toàn, giữ ngọn lửa đức tin được sống động, và dành giờ để cầu nguyện. Trong mọi sự tôi làm hay mơ ước, Chúa luôn là ưu tiên hàng đầu.

   🌸 🌸 🌸

   祈る花

   日中イエスと共に (6月15日)

   わたしの思いを神の思いに合わせることはわたしの人生を軽くし、決意を堅くし、思い煩いを慰めてくれます。わたしの生活の中心に神に居て頂くと心の中のすべては神の御手にあると信頼できるのです。するとわたしは出来事を静かに受け容れ、安心して計画を実行し、信仰の炎を生き生きと保ち、祈りに時間を捧げることが出来るのです。すべてにおいてわたしは心から望みます。神よ来てくださいと。

   🌸 🌸 🌸

   🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

   Praying Flower

   With Jesus in the night (June 15)

   Give thanks to God for what you have experienced, especially when you have felt freedom. Sail in the sea of your heart. Did you experience fear? What ideas came up? How did you react? Ask God to heal any fears with love. Write down a resolution for tomorrow. Hail Mary…

   🌸 🌸 🌸

   Bông Hoa Cầu Nguyện

   Cùng Giê-su vào buổi tối (ngày 15/6)

   Tạ ơn Chúa về tất cả những gì bạn kinh nghiệm trong ngày hôm nay, đặc biệt là lúc cảm nhận được sự tự do. Hãy lướt qua biển lòng của bạn và tự hỏi: bạn có sợ hãi? những ý tưởng gì đã xuất hiện? và bạn đã phản ứng ra sao? Cầu xin Chúa chữa lành những nỗi sợ hãi trong tôi bằng tình yêu thương của Ngài. Viết ra một quyết tâm cho ngày mai. Kính mừng Maria…

   🌸 🌸 🌸

   祈る花

   夜イエスと共に (6月15日)

   あなたが経験したこと、特に自由を感じたときを神に感謝を捧げましょう。あなたの心の海に漕ぎ出してみましょう。怖れを感じましたか?何か考えが浮かんできましたか?それにどのように対応しましたか?どんな怖れも愛をもって癒してくださるよう神に願いましょう。明日への決意を書いてみましょう。 アヴェ・マリア…

   0
  • #2217
   inoruhana
   Quản lý

   June 2020

   Praying Flower

   With Jesus in the morning (June 16, 2020)

   Thank you, Lord, for this new day. In today’s Gospel, Jesus says to his disciples, “I say to you, love your enemies, and pray for those who persecute you” (Matthew 5:43). For Jesus, one of the ways to love our enemies is to refuse revenge against those who have wronged us. Jesus asks me to love in the most difficult situations, to love when I want to give up, to love when it costs me to love. I know that only this love can bring me hope and that is why I open my heart to love. Through Mary’s intercession, I offer the Lord my day for the Pope’s intention for this month. Hail Mary…

   🌸 🌸 🌸

   Bông Hoa Cầu Nguyện

   Cùng Giê-su vào buổi sáng (ngày 16/6)

   Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã ban cho con ngày mới này. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng: “hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5, 43). Đối với Chúa, một trong những cách yêu kẻ thù, đó là không trả thù những ai làm điều dữ với chúng con. Chúa mời gọi con yêu thương, ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất. Yêu là phải trả giá, là phải từ bỏ. Con biết rằng duy chỉ tình yêu mới đem lại cho con hy vọng. Đó là lý do tại sao con mở lòng để yêu. Nhờ Mẹ Maria chuyển cầu, con xin dâng ngày sống này lên Chúa, theo ý nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng này. Kính mừng Maria…

   🌸 🌸 🌸

   祈る花

   朝イエスと共に (6月16日)

   主よ、新しい一日を感謝いたします。今日の福音でイエスは弟子たちに言われます。「わたしはあなたたちに言う。あなたの敵を愛しなさい。あなたを迫害する者の為に祈りなさい」(マタイ5:43)イエスにとって私たちの敵を愛する方法の一つは私たちに悪いことをした人たちに復讐することを拒絶することでした。イエスは最も困難な状況の時、諦めてしまいたい時、愛する価値がある時に愛するよう求めます。この愛だけがわたしに希望を与えてくれるので、わたしは愛する心を開くのです。マリアさまの取り次ぎを通して教皇の6月の意向のためにわたしの一日を主にお捧げ致します。アヴェ・マリア…

   🌸 🌸 🌸

   🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

   Praying Flower

   With Jesus during the day (June 16)

   God is most interested in our intentions, in the love we put into each gesture. Perhaps what we do today is little or does not produce the effect we would like, however, when our intention is loaded with love it always bears fruit, even if we don’t see it. God knows everything and nothing goes unnoticed. May love and right intention be within in all our works, from the simplest to the most complex.

   🌸 🌸 🌸

   Bông Hoa Cầu Nguyện

   Cùng Giê-su vào buổi trưa (ngày 16/6)

   Thiên Chúa rất yêu thích những ý hướng và cử chỉ yêu thương của chúng ta. Có thể những gì chúng ta làm hôm nay là nhỏ bé, hoặc chẳng mang lại hiệu quả như mong đợi, nhưng nếu trong ý hướng của chúng ta có tình yêu, thì chắc chắn sẽ sinh hoa trái, dẫu ta không thấy. Thiên Chúa biết rõ mọi sự và chẳng có sự yêu thương nào bị Ngài quên lãng cả. Xin cho tình yêu và ý hướng ngay lành luôn đồng hành trong từng công việc từ nhỏ tới lớn của chúng ta.

   🌸 🌸 🌸

   祈る花

   日中イエスと共に (6月16日)

   神は私たちの思い、私たちの言動のひとつひとつに込めた愛にとても関心があるのです。今日私たちが殆どしなかったこと、あるいは思うような効果がなくても、私たちの思いが愛に溢れると、たとえ見えなくても身を結ぶのです。神はすべてをご存知です。知られずになされることは何もありません。

   🌸 🌸 🌸

   🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

   Praying Flower

   With Jesus in the night (June 16)

   Give thanks to God for any graces you received today. Become aware of the painful or sad times of the day. Did you hurt someone today? We usually hurt those we love. How could you repair the damage caused? Tomorrow, try to extend a gesture of love to someone that you hurt. Hail Mary…

   🌸 🌸 🌸

   Bông Hoa Cầu Nguyện

   Cùng Giê-su vào buổi tối (ngày 15/6)

   Tạ ơn Chúa về tất cả những gì bạn kinh nghiệm trong ngày hôm nay, đặc biệt là lúc cảm nhận được sự tự do. Hãy lướt qua biển lòng của bạn và tự hỏi: bạn có sợ hãi? những ý tưởng gì đã xuất hiện? và bạn đã phản ứng ra sao? Cầu xin Chúa chữa lành những nỗi sợ hãi trong tôi bằng tình yêu thương của Ngài. Viết ra một quyết tâm cho ngày mai. Kính mừng Maria…

   🌸 🌸 🌸

   祈る花

   夜イエスと共に (6月16日)

   今日あなたが頂いた恵みを神に感謝しましょう。一日のうちにあった痛みや悲しみの時に気付くようにしましょう。今日誰かを傷つけませんでしたか?私たちは大抵愛している人を傷つけてしまうのです。起きてしまったダメージをどのように修復できますか?あなたが傷つけてしまった人に、明日、愛を表す行動をしてみましょう。アヴェ・マリア…

   0
  • #2225
   inoruhana
   Quản lý

   June 2020

   Praying Flower

   With Jesus in the morning (June 17, 2020)

   I look for a quiet place, remain silent and open myself to listening. I am grateful for this moment of peace to be with Jesus. “Take care not to perform righteous deeds in order that people may see them” (Matthew 6:1). Do I sometimes do good things in the hopes of glory or the validation of others? I will try, on this day, to be more attentive to the temptation to look good before others. Through the intercession of Mary, model of gratuitousness in love, I offer my day for those who suffer, so that they allow themselves to be touched by the Heart of Jesus. Hail Mary…

   🌸 🌸 🌸

   Bông Hoa Cầu Nguyện

   Cùng Giê-su vào buổi sáng (ngày 17/6)

   Tôi tìm nơi thanh vắng, giữ thinh lặng và mở lòng để lắng nghe. Tôi tạ ơn vì giây phút thật yên bình bên Chúa Giê-su. “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy.” (Mt 6, 1). Thỉnh thoảng tôi có làm những việc tốt nhằm tìm hư danh hoặc để người khác đánh giá cao hay không? Hôm nay tôi sẽ ý thức hơn về những cám dỗ này. Nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Maria, mẫu gương về lòng biết ơn và tình yêu mến, tôi sẽ dâng ngày mới này để cầu nguyện cho những ai đang gặp đau khổ tìm được niềm an ủi nơi Thánh Tâm Chúa Giê-su. Kính mừng Maria…

   🌸 🌸 🌸

   祈る花

   朝イエスと共に (6月17日)

   わたしは静かな場所を探し、沈黙し、聴こうとして心を開きます。わたしはイエスと共にあるこの平和なひと時を神に感謝します。「見てもらおうとして、人の前で善行をしないように注意しなさい」(マタイ6:1)。わたしは栄光や他者から認められることを望んで善いことをしていないでしょうか?今日わたしは他者に良く見られようとする誘惑にもっと注意を払うようにします。苦しんでいる人々が無償の愛のモデルであるマリアさまの取り次ぎによってイエスのみ心に触れることが出来ますよう、わたしの一日をお捧げいたします。アヴェ・マリア…

   🌸 🌸 🌸

   🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

   Praying Flower

   With Jesus during the day (June 17)

   Each of us is a “church,” a temple of the Holy Spirit. Despite our sins, we carry the essence of God, his love, and his divinity. And the Holy Spirit, the soul of the Church, arouses in us a desire for a change of life, for conversion and for unity! For this reason, let us be more docile in our actions, welcoming people, being more fair to each other, judging others less and seeking to live unity in diversity.

   🌸 🌸 🌸

   Bông Hoa Cầu Nguyện

   Cùng Giê-su vào buổi trưa (ngày 17/6)

   Mỗi người đều là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Dẫu chúng ta tội lỗi, nhưng chúng ta vẫn mang nơi mình hình ảnh của Thiên Chúa, cùng với tình yêu và sự thánh thiêng của Người. Thánh Thần, linh hồn của Giáo hội, sẽ thúc đẩy chúng ta hoán cải, thay đổi đời sống, và ước ao được hiệp nhất. Do đó, hãy hành động sao cho thật dễ thương, chào đón mọi người, đối xử tử tế với họ, ngưng phán xét và năng tìm kiếm sự hiệp nhất trong đa dạng.

   🌸 🌸 🌸

   祈る花

   日中イエスと共に (6月17日)

   私たち一人一人が聖霊の神殿である「教会」なのです。私たちの罪にも関わらず、神の本質、愛、神聖を運ぶものです。そして教会の魂である聖霊が私たちの中で人生を変えること、回心、一致のための願いを呼び覚ますのです。ですから、より従順に行動し、人々を受け容れ、互いに公平で、他者を評価せず、多様性の中で一致して生きることを。探し求めましょう。

   🌸 🌸 🌸

   🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

   Praying Flower

   With Jesus in the night (June 17)

   At the end of the day, quiet your heart and calm your thoughts. How loving were you throughout the day? Do you recognize that you could have loved someone in a better way? Do you feel rejection or attachment to something or someone? Loving others in the right way is the path to freedom and fulfillment. What can you do differently to grow in freedom and love more according to God’s plan? Write down anything that is on your mind. Hail Mary…

   🌸 🌸 🌸

   Bông Hoa Cầu Nguyện

   Cùng Giê-su vào buổi tối (ngày 17/6)

   Một ngày đang kết thúc. Hãy giữ tâm trí tĩnh lặng để xét mình. Hôm nay tôi sống yêu thương như thế nào? Tôi có thấy mình yêu người khác hơn không? Tôi có từ chối ai đó, hay quyến luyến với điều gì không? Yêu người đúng cách là con đường đưa ta đến tự do và sự hoàn thiện. Tôi sẽ làm gì để nuôi dưỡng sự tự do và làm cho tình yêu lớn lên trong Chúa? Hãy viết ra những điều tôi đang suy nghĩ. Kính mừng Maria…

   🌸 🌸 🌸

   祈る花

   夜イエスと共に (6月17日)

   一日の終わりに心を静め、思いを穏やかにしましょう。一日中どれくらい愛していましたか?より良い方法で誰かを愛することが出来たと思いますか?何かへの、又は誰かへの拒絶か愛着を感じていますか?正しく他者を愛することは自由と実行への道です。神の計画に従って自由の中で成長し、より愛することが出来るように何か違うことができますか? あなたの心の中にあるものを書いてみましょう。アヴェ・マリア…

   0
Đang xem 16 luồng phản hồi
 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.