#2568
Gacon Tran
Thành viên

Nếu được Mẹ Maria nâng đỡ , nhất định bạn không sa ngã. Nếu được Mẹ Maria bênh vực, nhất định bạn không lo ngại điều gì. Nếu được Mẹ Maria dẫn đường , nhất định bạn không bao giờ mỏi mệt. Nếu được Mẹ Maria ủng hộ , nhất định bạn sẽ được cứu rỗi.
( Thánh Bênađô )

0