#1702
inoruhana
Quản lý
June 7, 2020

With Jesus in the morning

Lord, on this day when we celebrate the mystery of the Most Holy Trinity, I give you thanks for showing us that your life is a union of love and that is how you want us all to be united in charity. “God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that everyone who believes in him may not perish, but have eternal life” (John 3:16). I ask you, Lord, for the grace of being close to those I meet. I offer you my day, in union with Pope Francis’ intention of prayer for this month, for all who suffer, so that they can be touched by the Heart of Jesus. Our Father…

Cùng Giê-su, cầu nguyện buổi sáng

Lạy Chúa, hôm nay chúng con mừng kính mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Con tạ ơn Chúa đã mặc khải cho chúng con nhận biết sự hiện hữu của Chúa là hợp nhất của tình yêu. Và Chúa muốn tất cả chúng con cũng hợp nhất với nhau trong tình yêu mến. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3, 16). Lạy Chúa, con cầu xin Chúa ban cho con ân sủng để con đến gần hơn những người con sẽ gặp trong ngày hôm nay. Con dâng lên Chúa ngày sống của con, trong sự hiệp nhất với ý nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng này là, xin cho những ai đang gặp sầu khổ tìm thấy niềm an ủi nơi Thánh Tâm Chúa Giê-su. Lạy Cha chúng con, ở trên trời…

Ngày 7/6/2020

祈る花

2020年6月7日

June 7, 2020

With Jesus during the day

“Mercy reveals the Most Holy Trinity” (Pope Francis). The word “mercy” derives from the combination of two Latin words, miserere and cordis. The first, “having compassion for” means having the ability to be moved by the pain of the other. The second word means “heart,” a space where emotions and feelings spring up. Mercy can be said to be, “compassion that comes from the heart.” We make many mistakes, but the Trinity pours his mercy on us. God the Father sent his Son to redeem us, Jesus makes himself bread and is among us and the Holy Spirit remains with us and distributes his gifts to us. So much love the Holy Trinity has for us! How have I returned this love?

Cùng Giê-su, cầu nguyện trong ngày

“Lòng thương xót là căn tính của Chúa Ba Ngôi” (ĐGH Phan-xi-cô). Từ “thương xót” (mercy) có nguồn gốc từ La-tinh, là sự kết hợp của hai từ “miserere” và “cordis”. Miserere có nghĩa là thương cảm, cảm thấy đồng cảm với nỗi đau của người khác. Cordis có nghĩa là trái tim, nơi nảy sinh những cảm xúc của tâm hồn. Lòng thương xót có thể nói là sự đồng cảm xuất phát từ tận đáy lòng. Chúng ta có nhiều lầm lỗi, nhưng Chúa Ba Ngôi vẫn luôn tỏ lòng thương xót đối với chúng ta. Thiên Chúa Cha đã sai Con của Ngài, là Đức Giê-su, đến cứu độ chúng ta. Chúa Giê-su dâng hiến chính mình làm của ăn cho chúng ta, để ở lại với chúng ta luôn mãi. Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống, nối kết chúng ta nên một trong Thiên Chúa. Thật cao cả tuyệt vời, ôi Tình Yêu Ba Ngôi Thiên Chúa! Tôi có muốn quay về với tình yêu vĩ đại này không?

Ngày 7/6/2020

祈る花

2020年6月7日

June 7, 2020

With Jesus in the night

Review your week and see how God was with you. Give thanks to God for what you received, as well as your health, and ability to work. Did you act with an inner freedom? Think about something, a weaknesses of character, person or situation that has taken away your inner freedom. Are you open to receiving the grace from God you need to grow in freedom? Make a resolution to live with joy and freedom of heart. Hail Mary…

Cùng Giê-su, cầu nguyện buổi tối

Nhìn lại một tuần qua, để cảm nhận Thiên Chúa đồng hành với chúng ta như thế nào. Tạ ơn Chúa vì tất cả những gì tôi đã nhận được, như sức khỏe, công việc, v.v… Tôi có sống và hành động bằng một tâm hồn tự do? Hãy nghĩ về một sự yếu đuối nào đó nơi tích cách, nơi con người hay nơi cuộc sống của tôi, mà khiến tôi xa rời sự tự do nội tâm ấy. Tôi có mở lòng đón nhận ân sủng của Chúa, để giúp trưởng thành hơn trong tự do đích thực không? Hãy quyết tâm sống vui hơn và tự do hơn. Kính mầng Maria, …

Ngày 7/6/2020

祈る花

2020年6月7日

0