#1649
inoruhana
Quản lý
June 6, 2020

With Jesus in the morning

I start this day grateful for the people who gave me shelter in the storms I experienced. “He sat down opposite the treasury and observed how the crowd put money into the treasury.” (Mark 12:41). Jesus looks at the “how” rather than the “how much.” Give me the grace, Father, to serve you like this throughout the day, not to try to do many things, but to be free and available to do what you ask. I offer you the works of this day for the intention of Pope Francis, that those who suffer may find a way and comfort in the Heart of Jesus. Glory Be…

Cùng Giê-su, cầu nguyện buổi sáng

Con bắt đầu ngày sống với lòng biết ơn sâu xa đến những người đã nâng đỡ con cách này cách khác. “Đức Giê-su ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao.” (Mc 12, 24). Chúa nhìn vào cách thức hơn là số lượng. Lạy Cha, xin ban cho con ân sủng, để suốt ngày hôm  nay con phục vụ Người bằng tất cả lòng yêu mến, hơn là chỉ tập trung vào số lượng công việc. Xin cho con được tự do và sẵn sàng làm bất cứ điều gì Cha muốn con làm. Con xin dâng lên Cha ngày sống của con, theo ý nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng này là, xin cho những ai đang gặp sầu khổ tìm thấy niềm an ủi nơi Thánh Tâm Chúa Giê-su. Sáng danh Đức Chúa Cha, và…

Ngày 6/6/2020

祈る花

2020年6月6日

June 6, 2020

With Jesus during the day

Knowing God gives us a security of being loved and cared for that transcends the love and zeal of anyone else. It generates a need within us to repay everything we receive from him through our surrender to others. Let us not fail to communicate his love with availability and enthusiasm, for a heart that loves God can find joy in every situation.

Cùng Giê-su, cầu nguyện trong ngày

Nhận biết Thiên Chúa, là Cha luôn yêu thương và chăm sóc chúng ta, giúp chúng ta mở lòng ra hơn với những người khác.
Lạy Cha, những gì con có được đều đến từ Cha. Xin giúp con dùng những ân huệ Cha ban để phục vụ anh chị em đồng loại. Xin cho con tìm thấy niềm vui trong mọi hoàn cảnh, sẵn sàng dấn thân phục vụ với lòng nhiệt thành và tâm tình yêu mến.

Ngày 6/6/2020

祈る花

2020年6月6日

June 6, 2020

With Jesus in the night

Take a moment to ask the Lord to show you the beauty of this day, the places you traveled, the people you encountered, the good you have been able to do and receive, and every other detail of the day. For what are you grateful? Enjoy this moment with God and prepare to live tomorrow in his love. Hail Mary…

Cùng Giê-su, cầu nguyện buổi tối

Dành một chút thinh lặng, cầu xin Chúa cho tôi thấy được vẻ đẹp của ngày vừa qua, bằng cách nhìn lại những nơi đã đi qua, những người đã gặp, những việc tốt tôi đã làm, cũng những khoảnh khắc khác trong ngày. Tôi tạ ơn Chúa về điều gì? Hãy cảm nếm sự dịu ngọt khi ở lại với Chúa trong giây phút này và xin Người tiếp tục đồng hành với tôi vào ngày mai.
Kính mầng Maria, đầy ơn phước,…

Ngày 6/6/2020

祈る花

2020年6月6日

0