Send by Email
Facebook
Twitter
Line
Print
0

Chia Sẻ – Nối Kết
分かち合い・つながり

Cùng nhau cầu nguyện
共に祈り
Cùng nhau chia sẻ
共に分かち合い
Học hỏi – Thảo luận
学び・話し合い
  1. Ý Cầu Nguyện  祈りの意向 
  2. Chia Sẻ Lời Chúa み言葉の分かち合い
  3. Chia Sẻ Đời Sống 生活の分かち合い
  4. Thánh Ca Yêu Thích 好きな聖歌など

AD MAJOREM DEI GLORIAM

0
Send by Email
Facebook
Twitter
Line
Print