Cầu nguyện cho các giáo xứ (tháng 1)

Thứ Hai Tuần XXXII – TN(7/11)

Facebook
Twitter
Facebook Messenger
Line
Pinterest
Send by Email
LinkedIn
Print

Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.

Lc 17, 5
Lời nguyện nhập lễ

🌸 Bài đọc 1 (Tt 1,1-9)

Hãy đặt những kỳ mục như tôi đã truyền cho anh.

Khởi đầu thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-tô

 1 Tôi là Phao-lô, tôi tớ của Thiên Chúa và Tông Đồ của Đức Giê-su Ki-tô, có nhiệm vụ đưa những kẻ Thiên Chúa chọn đến đức tin và sự nhận biết chân lý phù hợp với đạo thánh, 2 với niềm hy vọng được sự sống đời đời mà Thiên Chúa, Đấng không hề nói dối đã hứa từ thuở đời đời. 3 Vào đúng thời đúng buổi, Người đã biểu lộ lời Người trong lời rao giảng đã được giao phó cho tôi, theo lệnh của Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta. 4 Tôi gửi lời thăm anh Ti-tô, người con tôi thực sự sinh ra trong cùng một đức tin chung. Xin Thiên Chúa là Cha và xin Đức Ki-tô Giê-su, Đấng cứu độ chúng ta, ban cho anh ân sủng và bình an.

 5 Tôi đã để anh ở lại đảo Cơ-rê-ta, chính là để anh hoàn thành công việc tổ chức, và đặt những kỳ mục trong mỗi thành, như tôi đã truyền cho anh. 6 Kỳ mục phải là người không chê trách được, chỉ có một đời vợ, con cái cũng tin đạo và không mang tiếng là sống phóng đãng hay bất phục tùng. 7 Thật vậy, giám quản, với tư cách là quản lý của Thiên Chúa, phải là người không chê trách được, không ngạo mạn, không nóng tính, không nghiện rượu, không hiếu chiến, không tìm kiếm lợi lộc thấp hèn ; 8 trái lại, phải hiếu khách, yêu chuộng điều thiện, chừng mực, công chính, thánh thiện, biết tự chủ ; 9 người ấy phải gắn bó với lời đáng tin cậy và đúng đạo lý, để vừa có khả năng dùng giáo lý lành mạnh mà khuyên nhủ, vừa có khả năng bẻ lại những kẻ chống đối.

🌸 Đáp ca Tv 23,1-2.3-4ab.5-6 (Đ. x. c.6)

Đ.Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi
những kẻ tìm kiếm thánh nhan Ngài
.

1Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài,
làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư.
2Nền trái đất, Người dựng trên biển cả,
đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.

Đ.Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi
những kẻ tìm kiếm thánh nhan Ngài.

3Ai được lên núi Chúa ?
Ai được ở trong đền thánh của Người ?
4abĐó là kẻ tay sạch lòng thanh,
chẳng mê theo ngẫu tượng.

Đ.Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi
những kẻ tìm kiếm thánh nhan Ngài.

5Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành,
được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng.
6Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người,
tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp.

Đ.Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi
những kẻ tìm kiếm thánh nhan Ngài.

Tung hô Tin Mừng Pl 2,15d.16b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Giữa thế gian, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ lời ban sự sống. Ha-lê-lui-a.

🌸 Tin Mừng (Lc 17,1-6)

Nếu một ngày bảy lần nó trở lại nói với anh : “Tôi hối hận”, thì anh cũng phải tha cho nó.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

 1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã ; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã ! 2 Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. 3 Anh em hãy đề phòng !
“Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó ; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. 4 Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh : ‘Tôi hối hận’, thì anh cũng phải tha cho nó.”
 5 Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng : “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” 6 Chúa đáp : “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này : ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.”

Lời nguyện tiến lễ

Kinh tiền tụng

Lời nguyện hiệp lễ

Inoruhana : Bông Hoa Cầu Nguyện
Inoruhana : Bông Hoa Cầu Nguyện

🌸 Mến yêu hằng ngày

 “Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: ‘ Tôi hối hận’, thì anh cũng phải tha cho nó.”

 Có đôi khi thật khó để tha thứ hoàn toàn cho một ai đó. Đặc biệt là trong trường hợp ai đó xúc phạm chúng ta đến “bảy lần trong một ngày”. Nhưng chúng ta cần phải khắc ghi những lời của Chúa Giê-su vào tim mình. Chúa Giê-su không phải là người duy tâm, mà Ngài rất thực tế. Sự tha thứ phải được cho lặp đi lặp lại đến vô hạn. Chúng ta không thể lưỡng lự trong việc tha thứ, đặc biệt là đối với những người chân thành hối lỗi ăn năn.

 Một trong những điều làm cho chúng ta phải chú ý trong đoạn Kinh Thánh này là khi ai đó “xúc phạm đến chúng ta, chúng ta nên khiển trách họ”. Sự khiển trách đó không phải là hành động nhằm để trả thù, mà phải nhằm mời gọi sự hối lỗi ăn năn. Nếu chúng ta có suy nghĩ rằng những ai xúc phạm đến chúng ta có thể thay đổi, khi đó chúng ta sẽ cảm thấy phải khiển trách họ trong tình yêu. Và khi họ chấp nhận nó và mong muốn sự tha thứ từ chúng ta, hãy trao ban cho họ điều đó.

 Nhưng tha thứ là việc làm cực kỳ khó khăn khi người phạm tội cứ lặp đi lặp lại khiến chúng ta trở nên mệt mỏi và chán nản. Và khi tội đó cứ lặp đi lặp lại, chúng ta dễ hoài nghi về tính chân thực của sự hối lỗi nơi người xin tha thứ. Nhưng điều mà Chúa Giê-su mong muốn chúng ta thực hiện là khi ai đó nói “Tôi hối hận”, chúng ta phải tha thứ, và tha thứ ngay lập tức.

 Đoạn Kinh Thánh cũng cho chúng ta thấy tính quan trọng của việc bộc lộ sự hối hận của mình đối với những người bị chúng ta làm tổn thương. Cũng thật nguy hiểm khi tự phụ rằng người ta sẽ tha thứ cho mình. Trên thực tế, câu nói “Xin thứ lỗi cho tôi, tôi hối hận vì những lỗi lầm của mình” có một sức mạnh tuyệt vời. Mặc dù những lời này khó nói ra, nhưng lại là những lời có sức chữa lành tuyệt vời.

 Tha thứ là đòi hỏi của Phúc Âm nhưng lại là điều khó thực hiện, bởi khi con tim dần trở nên đóng kín và chỉ để tâm đến lỗi lầm thì chúng ta sẽ không thể nào tha thứ một cách trọn vẹn. Để có thể tha thứ chúng ta cần tâm niệm hai điều. Thứ nhất là chính chúng ta đã được Chúa tha thứ và vì thế, chúng ta phải tha thứ cho người khác “Anh em hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô”. Thứ hai là bản thân chúng ta cũng có nhiều thiếu sót và người khác đã tha thứ cho chúng ta dù họ không nói ra. 

 Mẹ Têrêsa Calcutta đã nói “Nếu chúng ta lên án người khác chúng ta sẽ không còn thời gian để yêu thương họ. Nếu chúng ta muốn yêu thương họ chúng ta phải học cách tha thứ”. Khi tha thứ chúng ta sẽ bắt đầu sống trong yêu thương.

 Bây giờ, hãy ngẫm lại về việc đòi hỏi sự tha thứ cũng như cho đi sự tha thứ đối với người khác. Tất cả chúng ta đều được cho vô vàn cơ hội mỗi ngày để tha thứ và cầu xin sự tha thứ. Đừng do dự khi làm điều đó và bạn sẽ cảm thấy thoải mái vì những gì đã làm.

 Lạy Chúa, con thành tâm hối lỗi vì những lỗi lầm con đã phạm đến Ngài. Xin Chúa tha thứ cho con. Khi con cứng đầu, xin hãy khiển trách con bằng tình yêu của Ngài. Khi con cần cầu xin sự tha thứ từ ai đó, xin cho con lòng can đảm nói ra. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Ngài. Amen.

—–//——//—–

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-18-34/thirty-second-week-in-ordinary-time/

🌸 Gợi ý suy niệm

Thỉnh thoảng báo chí lại nói đến một chuyện không hay nào đó
bị coi là gây sốc hay phản cảm.
Có những chuyện tồi tệ hơn được gọi là xì-căng-đan.
Xì-căng-đan gốc là một từ Hy-lạp dùng trong Tân Ước (scandalon)
để chỉ một viên đá làm người ta vấp ngã (Rm 11, 9),
hay một duyên cớ khiến người ta phạm tội (Mt 13, 41).
Trong Giáo Hội đôi khi cũng có những xì-căng-đan.
Nơi bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nhắc chúng ta hãy đề phòng
về những xì-căng-đan trong chính cộng đoàn tín hữu.
Ngài nhìn nhận rằng không thể nào tránh được những xì-căng-đan (c. 1).
Nhưng Ngài lại rất nặng lời với người nào gây ra cớ vấp phạm đó.
Cột cối đá lớn vào cổ anh ta và xô xuống biển cho chết đi
thì tốt cho anh ấy hơn là để anh ấy làm cớ phạm tội
cho một trong những kẻ bé nhỏ này (c. 2).
Những kẻ bé nhỏ ở đây là những người môn đệ của Chúa.
Rõ ràng Đức Giêsu quý tâm hồn trong sạch của con người.
Tuy hiền lành, nhưng Ngài lại tỏ ra không khoan nhượng
với những kẻ làm gương xấu khiến người khác phạm tội.
Ngài muốn bảo vệ những kẻ yếu đuối, đơn sơ, thiếu bản lãnh.
Ngài không muốn những Kitô hữu khác lợi dụng, lôi kéo họ,
khiến họ mất đức tin, mất niềm hy vọng và mất lòng yêu mến.
Trong bài diễn từ cuối cho các kỳ mục của Êphêsô ở Mi-lê-tô,
thánh Phaolô đã khuyên các ông nên coi chừng sói dữ vào đàn chiên,
giảng dạy những điều sai lạc, lôi cuốn các môn đệ đi theo” (Cv 20,30).
Làm cớ cho người khác phạm tội
là một tội chúng ta ít để ý và ít xưng thú.
Chúng ta cho mình có quyền tự do nói và làm điều mình thấy là đúng.
Nhưng khi làm như vậy, chúng ta lại không để ý
đến những thương tổn có thể gây ra nơi lương tâm
của những người anh em yếu đuối trong cộng đoàn,
cũng như đến chuyện làm cớ cho anh em mình sa ngã (1 Cr 8, 11.13).
Thánh Phaolô nhấn mạnh: phạm đến anh em là phạm đến Đức Kitô.
Không thể vì tự do của tôi mà làm mất một người anh em
đã được Đức Kitô chết cho (1 Cr 8, 11).
Trong cuộc sống nối mạng toàn cầu hiện nay,
cái tốt và cái xấu được loan đi xa với tốc độ chớp nhoáng.
Một biến cố mới xảy ra ở đây, lập tức cả thế giới đều biết.
Nhưng cái xấu xem ra hấp dẫn hơn, mạnh mẽ hơn, dễ bắt chước hơn,
khiến con người hôm nay, đặc biệt là giới trẻ, bị ảnh hưởng nặng nề.
Làm thế nào để những gương tốt được nhân lên khắp đó đây?
Làm thế nào để Giáo Hội bớt đi những viên đá làm người ta vấp ngã?
Mong có ngày một giáo dân bình thường cũng biết nhận định đúng sai
khi tiếp thu đủ thứ thông tin từ mọi nguồn.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa,
việc tông đồ của con phải là việc tông đồ diễn tả lòng tốt.
để khi thấy con, người ta phải nói:
“vì anh này tốt quá, nên đạo của anh phải là đạo tốt”.
Và nếu có ai hỏi con tại sao con lại hiền lành và tốt như thế,
con sẽ trả lời vì con là tôi tớ của một Đấng tốt hơn con nhiều.
“Chớ chi bạn biết được Chủ Giêsu của tôi tốt biết bao!”
Con muốn sống thật tốt để người ta có thể nói:
“Nếu tôi tớ mà tốt như vậy, thì Chủ sẽ tốt đến thế nào!”
Amen.
(Chân phước Charles Foucauld)

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Facebook
Twitter
Facebook Messenger
Line
Pinterest
Send by Email
LinkedIn
Print

Bài liên quan 🌸

Viết một bình luận