♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Cầu nguyện cho các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội (tháng 5)

Chúa Nhật Tuần XXXI – TN (30/10)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Thầy là đường, là sự thật và là sự sống

Ga 14, 6
Dẫn vào thánh lễ

 Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta ăn năn sám hối trở về với Thiên Chúa, vì Chúa hằng tìm kiếm mời gọi chúng ta trở về với Ngài, để Ngài ban ơn tha thứ và cứu rỗi.
 Bài đọc từ sách Khôn Ngoan cho thấy Chúa là Đấng không biết đến thù hận, Ngài không ghét bỏ bất cứ ai, ngay cả những người có tội. Ðiều này được thể hiện trong bài Phúc Âm hôm nay nói về ông Giakêu người thu thuế: Điều chính yếu của Tin Mừng chính là ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa chứ không phải nỗ lực luân lý của con người: “Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã hư mất” (Lc 19,10). Chính thái độ đi bước trước của Chúa Giêsu đã giúp cho ông Giakêu sám hối và tìm được một đời sống luân lý tốt đẹp, chứ không phải ngược lại.
 Ðiều cần thiết của Giakêu là thái độ sẵn sàng để đón nhận ơn Chúa, một lòng tin đơn thành, một sự chân nhận tình yêu của Chúa. Đó là những điều thuộc về tự do của con người mà Thiên Chúa không muốn ép buộc.
 Chúng ta hiệp dâng thánh lễ. Xin cho chúng ta luôn có tinh thần sám hối, khao khát tìm kiếm Chúa và sẵn sàng đón nhận ơn tha thứ của Ngài.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, chỉ nhờ Chúa ban ơn, các tín hữu Chúa mới có thể thờ Chúa cho phải đạo, xin giúp đỡ chúng con thẳng tiến về cõi trời Chúa hứa và không bị vấp ngã trên đường. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen.

🌸 Bài đọc 1 (Kn 11,22 – 12,2)

Chúa thương xót mọi người, vì Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu.

Bài trích sách Khôn ngoan

1122Lạy Chúa, trước Thánh Nhan, toàn thể vũ trụ
ví tựa hạt cát trên bàn cân,
tựa giọt sương mai rơi trên mặt đất.
23Nhưng Chúa xót thương hết mọi người
vì Chúa làm được hết mọi sự.
Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người,
để họ còn ăn năn hối cải.
24Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu,
không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra,
vì giả như Chúa ghét loài nào, thì đã chẳng dựng nên.
25Nếu như Ngài không muốn, làm sao một vật tồn tại nổi ?
Nếu như Ngài không cho hiện hữu,
làm sao nó có thể được duy trì ?
26Lạy Chúa Tể là Đấng yêu sự sống,
Chúa xử khoan dung với mọi loài,
vì mọi loài đều là của Chúa.
121Quả vậy, lạy Đức Chúa, sinh khí bất diệt của Ngài
ở trong muôn loài muôn vật.
2Vì thế, những ai sa ngã, Chúa sửa dạy từ từ.
Chúa cảnh cáo họ, nhắc cho họ nhớ họ đã phạm tội gì,
để họ bỏ điều ác mà tin vào Chúa.

🌸 Đáp ca Tv 144,1-2.8-9.10-11.13cd-14 (Đ. x. c.1)

Đ.Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con,
xin chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời
.

1Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con,
con nguyện tán dương Chúa
và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.
2Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa
và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

Đ.Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con,
xin chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

8Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương.
9Chúa nhân ái đối với mọi người,
tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.

Đ.Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con,
xin chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

10Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ,
kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài,
11nói lên rằng : triều đại Ngài vinh hiển,
xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng.

Đ.Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con,
xin chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

13cdChúa thành tín trong mọi lời Chúa phán,
đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.
14Ai quỵ ngã, Chúa đều nâng dậy,
kẻ bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên.

Đ.Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con,
xin chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

🌸 Bài đọc 2 (2 Tx 1,11 – 2,2)

Danh của Chúa Ki-tô sẽ được tôn vinh nơi anh em, và anh em được tôn vinh nơi Người.

Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca

 1 11 Thưa anh em, lúc nào chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh em : xin Thiên Chúa chúng ta làm cho anh em được xứng đáng với ơn gọi, và xin Người dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh em và mọi công việc anh em làm vì lòng tin. 12 Như vậy, danh của Chúa chúng ta là Đức Giê-su, sẽ được tôn vinh nơi anh em, và anh em được tôn vinh nơi Người, chiếu theo ân sủng của Thiên Chúa chúng ta và của Chúa Giê-su Ki-tô.
 2 1 Thưa anh em, về ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quang lâm và tập hợp chúng ta về với Người, tôi xin anh em điều này : 2 nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải, hoặc đã nói, đã viết thư quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ.

Tung hô Tin Mừng Ga 3,16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời. Ha-lê-lui-a.

🌸 Tin Mừng (Lc 19,1-10)

Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

 1 Khi ấy, Đức Giê-su vào Giê-ri-khô, đi ngang qua thành phố ấy. 2 Ở đó có một người tên là Da-kêu ; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. 3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. 4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. 5 Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông : “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông !” 6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. 7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau : “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ !” 8 Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng : “Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo ; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” 9 Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng : “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. 10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”

Lời nguyện giáo dân

 Chủ tế: Chúa Cha đã sai Con Một của Người đến thế gian để tìm kiếm và cứu chữa những gì đã mất. Tin tưởng vào lòng nhân từ thương xót của Người, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện:

1. Chúa đến để tìm và cứu chữa những gì đã hư mất. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh cảm nhận sự bình an nội tâm của người được Chúa xót thương tha thứ, để các Ngài luôn can đảm dấn bước dầu nguy hiểm phía trước, nhiệt thành tìm kiếm những người lạc lối, dù phải bị bách hại, nhẫn nại giúp đỡ dù bị nghi oan; hầu Tin mừng của Chúa được tỏa ra khắp cùng thế giới. Chúng con cầu xin Chúa.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. “Chúa yêu thương mọi tạo vật”. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia và thế giới luôn tích cực giữ gìn môi sinh, gia tăng chống dich bệnh tốt, đặc biệt là đối thoại chấm dứt chiến tranh, bảo vệ hòa bình, để đời sống của cư dân địa cầu được an toàn, mạnh khỏe và các thế hệ tiếp nối cũng được hưởng mọi lợi ích và niềm vui từ công trình tay Chúa sáng tạo. Chúng con cầu xin Chúa.

3. Chúa phán: “Hôm nay nhà này được cứu độ”. Xin cho những người đang chạy theo tiền của, tách mình ra khỏi cộng đoàn giáo xứ, đức tin nguội lạnh, được ơn Chúa viếng thăm, làm tâm hồn họ bừng cháy lại tình yêu với Chúa, sống đời đạo đức, để họ và gia đình tìm được bình an tại thế và vinh phúc đời đời. Chúng con cầu xin Chúa.

4. “Giakêu, xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại nhà ngươi”. Xin cho mỗi người chúng ta nhận ra lòng thương xót của Chúa và ơn Ngài ban cho trong đời sống hàng ngày qua Thánh lễ và Thánh Thể, để chúng ta cũng được ơn biến đổi, hầu chia sẻ tình thương đó cho những anh chị em xung quanh. Chúng con cầu xin Chúa.

 Chủ tế: Lạy Chúa, xin hãy đến nhà linh hồn chúng con, để sự hiện diện của Chúa là năng lực biến đổi chúng con nên thánh đức, cho mọi người nhận ra đời sống mới nơi chúng con, mà ca ngợi Thiên Chúa và tin vào ơn cứu độ, Chúa hằng sống hiển và hiển trị muôn đời. Amen.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin cho bánh rượu chúng con dâng trở nên của lễ tinh tuyền trước nhan Chúa và đem lại cho chúng con nguồn ơn phúc dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Kinh tiền tụng

 Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
 Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Người đã thực hiện một công trình kỳ diệu này/ là kêu gọi chúng con bỏ đàng tội lỗi, thoát ách sự chết, tới ánh vinh quang. Nhờ đó, giờ đây chúng con được gọi là giống nòi được tuyển chọn, hàng tư tế vương giả, chủng tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa, để chúng con loan truyền khắp nơi quyền năng Chúa là Ðấng đã kêu gọi chúng con từ chốn tối tăm tới nơi sáng láng diệu kỳ của Chúa.
 Vì thế, cùng với Thiên thần và tổng lãnh Thiên Thần, các Bệ Thần và Quản Thần, cùng toàn thể đạo Binh Thiên Quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
 Thánh! Thánh! Thánh!…

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa được Mình và Máu Ðức Kitô bồi dưỡng, xin Chúa tăng cường hoạt động nơi chúng con, để chúng con được sẵn sàng lãnh nhận những ơn lành Chúa hứa cho những ai tham dự bí tích này. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Inoruhana : Bông Hoa Cầu Nguyện
Inoruhana : Bông Hoa Cầu Nguyện

🌸 Học hỏi Lời Chúa (Ban MVPT)

TÌNH THƯƠNG VÀ LÒNG BAO DUNG CỦA THIÊN CHÚA

“Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất” (Lc 19,10)

    Thiên Chúa là Đấng sáng tạo quyền năng: “Một lời CHÚA phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú” (Tv 33,6). Và quyền năng của Ngài được biểu lộ cách tỏ tường hơn cả khi Ngài thương xót và thứ tha (x. Sách Lễ Rôma, Lời nguyện nhập lễ Chúa nhật XXVI Thường Niên). Các bài đọc Lời Chúa hôm nay cho thấy một Thiên Chúa sáng tạo quyền năng nhưng lại rất giàu tình thương và lòng bao dung như thế.

I. CÁC BÀI ĐỌC

1. Bài đọc 1:

    Đoạn sách Khôn ngoan là một bài ca tuyệt đẹp về Thiên Chúa: Ngài là Đấng sáng tạo, yêu thương và khoan dung với tất cả mọi loài mà Ngài đã dựng nên.

    Trước hết, Thiên Chúa là Đấng sáng tạo. Ngài ban cho muôn vật muôn loài sinh khí bất diệt của Ngài (x. Kn 12,1), để chúng được sống và được hiện hữu theo như ý Ngài muốn (x. Kn 11,25). Dù trước Thánh nhan Chúa, toàn thể vũ trụ chỉ như hạt cát trên bàn cân, tựa giọt sương rơi trên mặt đất (Kn 11,22), nhưng không có loài nào tồn tại ngoài ý định của Ngài. Quả vậy, Thiên Chúa không chỉ sáng tạo muôn vật muôn loài mà còn chăm sóc, duy trì, để chúng hiện hữu trong sự quan phòng của Ngài.

    Sau nữa, Thiên Chúa là Đấng yêu thương. Ngài yêu thương hết mọi loài hiện hữu, không ghét bỏ bất cứ loài nào, vì nếu ghét loài nào thì Ngài đã chẳng dựng nên (x. Kn 11,24). Như vậy, bất cứ loài nào, dù nhỏ bé và ít quan trọng đến mấy, đều được Thiên Chúa yêu thương. Tình thương đó không loại trừ bất kỳ ai, không phân biệt đối xử với loài nào, nhưng đón nhận tất cả, ôm lấy mọi loài và quan tâm đến mọi vật.

    Cuối cùng, Thiên Chúa là Đấng khoan dung. Ngài yêu sự sống, xử khoan dung với mọi loài, vì mọi loài đều là của Chúa. Thiên Chúa yêu sự sống nên không muốn bất cứ loài nào vì lỗi phạm mà phải chết. Vì thế, Ngài “nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người, để họ còn ăn năn hối cải” (Kn 11,23b). Ngài kiên nhẫn chờ đợi những ai lỗi phạm và sửa dạy từ từ, cảnh cáo và nhắc nhở, để người ta từ bỏ điều ác mà tin vào Chúa (x. Kn 12,2).

    Tóm lại, qua công trình sáng tạo, Thiên Chúa biểu lộ tình yêu đối với muôn vật muôn loài. Tình yêu của Ngài loại trừ khả năng Ngài ghét bỏ bất cứ loài nào Ngài đã sáng tạo. Vì thế, khi con người phạm tội, Thiên Chúa vì lòng khoan dung mà tha thiết chờ mong họ ăn năn hối cải mà được sống.

2. Bài đọc 2:

    Tác giả lá thư cầu nguyện cho các tín hữu Thêxalônica sống xứng đáng với ơn gọi Kitô hữu; đồng thời, căn dặn họ đừng hoảng sợ trước những thông tin về ngày Chúa quang lâm.

    Trước hết, tác giả cầu nguyện cho các tín hữu Thêxalônica: Xin Chúa giúp họ sống xứng đáng với ơn gọi là Kitô hữu; đồng thời, xin Chúa hoàn tất những điều tốt đẹp mà họ làm vì lòng tin. Thật vậy, mọi Kitô hữu đều được mời gọi nên thánh, nghĩa là nên giống Thiên Chúa là Đấng Thánh. Ơn gọi nên thánh đó còn đòi buộc các Kitô hữu làm những việc lành, dưới sự thúc đẩy của lòng tin. Chính lòng tin được thể hiện qua những việc lành mới thật là lòng tin sống động (x. 1 Tx 1,3; Gc 2,14-17.26). Đời sống đức tin của người tín hữu được nuôi dưỡng bằng những việc lành thánh chính là cách để Đức Giêsu được tôn vinh và các tín hữu cũng được tôn vinh nơi Người.

    Sau nữa, tác giả đưa ra những chỉ dẫn cho các tín hữu về ngày Chúa quang lâm. Đứng trước những tin đồn về ngày quang lâm, tác giả khuyên nhủ các tín hữu đừng để cho tinh thần giao động và hoảng sợ. Thật vậy, thánh Phaolô đã từng nói đến ngày quang lâm (x. 1 Tx 4,15-18) trong đó mọi người sẽ được biến đổi (x. 1 Cr 15,51). Đó không phải là ngày gây nên sự lo lắng, hoảng sợ cho các tín hữu; trái lại, đó là ngày an ủi (x. Tt 2,13; 2 Tm 4,8) dành cho những ai sống trung tín với Thiên Chúa theo ơn gọi nên thánh (x. 2 Tx 1,11).

    Tóm lại, ngày quang lâm không phải là ngày đáng sợ nếu các Kitô hữu sống đúng với ơn gọi nên thánh trong bậc sống của mình và thể hiện đức tin bằng những việc làm lành thánh.

3. Bài Tin mừng:

    Bài Tin mừng cho thấy hành trình ông Giakêu đi tìm kiếm điều ông hằng khát khao và cuối cùng ông đã gặp được Đức Giêsu là Đấng đang tìm kiếm để cứu ông.

    Trước hết, ông Giakêu “tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai” (Lc 19,3). Có lẽ ông đã được nghe biết về Chúa Giêsu như là một người có nhiều cảm tình với những người thu thuế (x. Lc 15,1), nhưng việc ông muốn gặp Chúa Giêsu không chỉ vì một sự tò mò bên ngoài, mà là sự khao khát tìm kiếm điều gì đó sâu xa hơn. Vì vóc dáng ông thấp bé nên ông bị đám đông cản trở; vì ông bị xem là hạng tội lỗi nên bị đám đông loại trừ, ngăn cản ông đến gần Chúa Giêsu. Dẫu vậy, vì khát khao không chỉ muốn “thấy” Chúa mà còn muốn khám phá “Người là ai”, ông chấp nhận đánh mất lòng kiêu hãnh và thể diện (x. Lc 19,4) để được Chúa đoái nhìn (x. Lc 19,5). Và khi được Chúa Giêsu nhìn đến, ông không chỉ mau mắn đón tiếp Người, mà còn đón tiếp với tất cả niềm hân hoan, vui sướng (x. Lc 19,6) của một người gần kề ơn cứu độ (x. Lc 19,9).

    Sau nữa, dù ông Giakêu được mô tả như người tìm cách để gặp Chúa Giêsu, nhưng chính Chúa Giêsu mới là người thấu tỏ mong ước gặp gỡ của ông; Người biết rõ nơi ông đang ở (trên cây sung) và chủ động đến ngay chỗ đó để cho ông được nhìn thấy Người (x. Lc 19,5). Người biết rõ ông là ai (gọi đích danh ông là Giakêu), biết ông đang khao khát điều gì nên chủ động đề nghị ở lại nhà ông. Tất cả những hành động này của Chúa Giêsu cho thấy vai trò chủ động của Người trong việc dẫn dắt ông Giakêu đến ơn cứu độ.

    Cuối cùng, cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu đã làm ông Giakêu thay đổi, nhất là thái độ dứt khoát đối với của cải. Ông đã quyết định chọn một cách sống mới và hành động bác ái của ông là hoa trái của cách sống mới này. Dù ơn cứu độ là một ân ban của Thiên Chúa, nhưng không phải không có những điều kiện. Một trong những điều kiện đó là thái độ đối với của cải. Nếu ông Giakêu trở nên giàu có do sự chiếm đoạt bất chính bằng nghề thu thuế, thì việc ông chia phân nửa của cải cho người nghèo và đền gấp bốn cho những người ông đã chiếm đoạt làm cho ông không còn nằm trong số những người giàu có nữa, mà thuộc vào số những người nghèo, những người biết cậy dựa vào Thiên Chúa hơn là của cải.

    Tóm lại, câu chuyện về ơn cứu độ của ông Giakêu là một hành trình “tìm kiếm” và “tìm thấy”. Từ đầu câu chuyện ông được mô tả như một người tìm kiếm cho biết Chúa Giêsu là ai, nhưng khi câu chuyện kết thúc, ta mới vỡ lẽ rằng chính Chúa Giêsu mới là người đi tìm và cứu ông. Dù ông Giakêu là người muốn thấy và tìm cách vượt qua những trở ngại để được thấy Chúa Giêsu, nhưng Chúa Giêsu mới là người biết ông đang ở đâu, đang khao khát điều gì và chủ động cho ông được gặp Người; cuộc gặp gỡ đã biến đổi đời ông. Thánh Luca trình bày ông Giakêu như một người “tìm kiếm”, nhưng Chúa Giêsu mới là người “tìm thấy” và cứu độ ông. Đó chính là sứ mạng của Chúa Giêsu, Đấng đi “tìm và cứu những gì đã mất” (Lc 19,10).

II. GỢI Ý ÁP DỤNG:

1/ Đoạn sách Khôn ngoan cho thấy một mặc khải quan trọng và tuyệt đẹp về Thiên Chúa: Ngài không chỉ là Đấng sáng tạo quyền năng, mà còn là Đấng đầy yêu thương đối với muôn loài muôn vật. Và vì tình thương, Ngài tỏ ra khoan dung với những người có lỗi và chờ đợi họ sám hối để ban ơn thứ tha. Nếu mỗi Kitô hữu chúng ta thấu hiểu được nỗi lòng của một Thiên Chúa sáng tạo, yêu thương và khoan dung như thế, hẳn chúng ta sẽ quyết tâm sống sao để không phụ lòng Ngài.

2/ Đối với tác giả thư thứ hai gởi các tín hữu Thêxalônica, hoang mang hay lo sợ không phải là thái độ đúng đắn trong lúc chờ đợi ngày Chúa quang lâm. Dù Chúa đến lúc nào đi nữa thì điều cần thiết là sống đúng ơn gọi của người Kitô hữu, nghĩa là sống trung tín với Thiên Chúa và thể hiện đức tin bằng những việc lành. Đó là cách thức xứng hợp để tôn vinh Chúa Giêsu và được Người tôn vinh trong ngày Người đến lần thứ hai.

3/ Ông Giakêu khát khao tìm kiếm Chúa. Ông vượt qua những trở ngại không chỉ để được nhìn thấy Chúa Giêsu cho thoả trí tò mò, mà quan trọng hơn là để khám phá Người là ai. Hơn nữa, cuộc gặp gỡ giữa ông và Chúa Giêsu nằm trong kế hoạch của Đấng đến để tìm và cứu những gì đã mất. Chính cuộc gặp gỡ đó đã làm thay đổi hoàn toàn con người của ông Giakêu, từ một người làm giàu bất chính thành một người dám từ bỏ của cải vì Chúa và vì tha nhân, từ một kẻ tội lỗi bị người ta bị ghét bỏ, loại trừ, thành người được Chúa Giêsu đón vào trong cộng đoàn những người được cứu độ. Bất cứ ai tìm kiếm Thiên Chúa với lòng khát khao ơn cứu độ cũng sẽ gặp được Đức Giêsu là Đấng cứu độ muôn người, Đấng đến để tìm kiếm và cứu những gì đã mất.

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Viết một bình luận