Cầu nguyện cho các giáo xứ (tháng 1)

Thứ Hai Tuần XXVI -TN(26/9)

Facebook
Twitter
Facebook Messenger
Line
Pinterest
Send by Email
LinkedIn
Print

Ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất

Lc 9,48
Lời nguyện nhập lễ

🌸 Bài đọc 1 (G 1,6-22)

Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi : xin chúc tụng danh Đức Chúa.

Bài trích sách Gióp

 6 Một ngày kia, các con cái Thiên Chúa đến trình diện Đức Chúa ; Xa-tan cũng đến trong đám họ. 7 Bấy giờ Đức Chúa phán với Xa-tan : “Ngươi từ đâu tới ?” Xa-tan thưa với Đức Chúa : “Rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây.” 8 Đức Chúa phán với Xa-tan : “Ngươi có để ý đến Gióp, tôi tớ của Ta không ? Thật chẳng có ai trên cõi đất này giống như nó : một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác !” 9 Nhưng Xa-tan thưa lại với Đức Chúa : “Có phải Gióp kính sợ Thiên Chúa mà không cầu lợi chăng ? 10 Chẳng phải chính Ngài đã bao bọc, chở che nó tư bề, nó cũng như nhà cửa và tài sản của nó sao ? Ngài đã ban phúc lành cho công việc do tay nó làm, và các đàn súc vật của nó lan tràn khắp xứ. 11 Ngài cứ thử giơ tay đánh vào mọi tài sản của nó xem, chắc chắn là nó nguyền rủa Ngài thẳng mặt !” 12 Đức Chúa phán với Xa-tan : “Được, mọi tài sản của nó thuộc quyền ngươi, duy chỉ có con người của nó là ngươi không được đưa tay đụng tới.” Rồi Xa-tan rút lui khỏi nhan Đức Chúa.
 13 Vậy một ngày kia, các con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu ở nhà người anh cả của họ, 14 thì một người đưa tin đến nói với ông Gióp : “Trong lúc bò của ông cày ruộng và lừa cái ăn cỏ bên cạnh, 15 dân Sơ-va đã xông vào cướp lấy ; còn các đầy tớ, chúng dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.” 16 Người ấy còn đang nói thì một người khác về thưa : “Lửa của Thiên Chúa từ trời giáng xuống đã đốt cháy chiên dê và đầy tớ ; lửa đã thiêu rụi hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.” 17 Người này còn đang nói thì một người khác về thưa : “Người Can-đê chia thành ba toán ập vào cướp lấy lạc đà ; còn các đầy tớ, chúng dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.” 18 Người ấy còn đang nói, thì một người khác về thưa : “Con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu trong nhà người anh cả của họ, 19 thì một trận cuồng phong từ bên kia sa mạc thổi thốc vào bốn góc nhà ; nhà sập xuống đè trên đám trẻ ; họ chết hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.”
 20 Bấy giờ ông Gióp trỗi dậy, xé áo mình ra, cạo đầu, sấp mình xuống đất, sụp lạy 21 và nói :
 “Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ,
 tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng.
 Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi :
 xin chúc tụng danh Đức Chúa !”
 22 Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không hề phạm tội cũng không buông lời trách móc phạm đến Thiên Chúa.

🌸 Đáp ca Tv 16,1.2-3.6-7 (Đ. c.6b)

Đ.Xin Chúa lắng tai và nghe tiếng con cầu.

1Lạy Chúa, xin nghe con giãi bày lẽ phải,
lời con than vãn, xin Ngài để ý ;
xin lắng tai nghe tiếng nguyện cầu
thốt ra từ miệng lưỡi chẳng điêu ngoa.

Đ.Xin Chúa lắng tai và nghe tiếng con cầu.

2Con xin được Thánh Nhan soi xét
vì mắt Ngài thấy rõ điều chính trực.
3Chúa có xét lòng con, thăm con giữa đêm trường,
có thử con bằng lửa, cũng chẳng thấy điều gian.

Đ.Xin Chúa lắng tai và nghe tiếng con cầu.

6Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con.
Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu.
7Xin biểu lộ tình thương diệu kỳ của Chúa,
Ngài cứu ai trú ẩn dưới cánh tay Ngài
khỏi quân thù xông đánh.

Đ.Xin Chúa lắng tai và nghe tiếng con cầu.

Tung hô Tin Mừng Mc 10,45b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Con Người đến để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Ha-lê-lui-a.

🌸 Tin Mừng (Lc 9,46-50)

Ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

 46 Khi ấy, một câu hỏi chợt đến với các môn đệ : Trong các ông, ai là người lớn nhất ? 47 Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình 48 và nói với các ông : “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy ; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.”
 49 Ông Gio-an lên tiếng nói : “Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy.” 50 Đức Giê-su bảo ông : “Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta

Lời nguyện tiến lễ

Kinh tiền tụng

Lời nguyện hiệp lễ

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

🌸 Gợi ý suy niệm

 Tin Mừng thuật lại, các môn đệ đã “cố ngăn cản” một người nhân danh Đức Giêsu mà trừ quỷ, chỉ vì người ấy “không cùng với [họ] đi theo Thầy”. Hay nói cách khác, trong suy nghĩ của các môn đệ, vệc “đi theo Thầy” và khả năng trừ quỷ chỉ nên là đặc quyền duy nhất của những “người trong nội bộ” như họ mà thôi.

 Là người Ki-tô hữu, chúng ta thật dễ dàng bị cám dỗ tự xem mình là đặc biệt, là nổi trội hơn những người “không Công Giáo” khác, rồi từ đó hình thành sự tách biệt giữa “chúng ta” và “bọn họ”. Với đôi mắt mù loà như thế, chúng ta không thể nào nhìn thấy được điều Chúa đã đặt để và đang làm việc nơi tất cả mọi người, bao gồm cả những người không theo đạo Công Giáo hoặc không tin theo bất cứ một tôn giáo, một vị thần linh nào.

  Không những thế, lòng kiêu hãnh tự mãn ấy cũng len lỏi vào trong chính Giáo Hội, nơi mà chúng ta tự hào xem mình là “người trong nội bộ” với nhau. Điều này có thể xảy đến cho các giám mục, linh mục hoặc tu sĩ; và cũng có thể xảy ra cho những ai đang nắm giữ một chức vụ nào đó trong giáo xứ, hay cả nơi một cộng đoàn phục vụ nào đó. Là một giáo dân, ta dễ thấy mình có thái độ khinh thị, và ở mức độ nào đó, cảm thấy mình tốt lành hơn những người đi lễ trễ, chỉ đứng ngoài cửa nhà thờ, hoặc những ai chỉ thỉnh thoảng mới tham dự Thánh Lễ, hay thậm chí chỉ có mặt mỗi năm 1 lần vào dịp Giáng Sinh hay Phục Sinh. Là một người trong ban hành giáo, ta dễ cho rằng mình có “công đức” hơn những “người khác” không có chức vụ gì trong giáo xứ. Là một tu sĩ, giáo sĩ, ta dễ nghĩ mình hiểu biết Chúa nhiều hơn, ít dịp tội hơn những ai đang sống bon chen “ngoài kia”, nơi cuộc đời xô bồ.

 Thậm chí, đôi khi chúng ta còn tự cho mình quyền được độc quyền các việc lành hoặc phép lạ, như các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay vậy. Có lẽ ta sẽ bực bội lắm khi ai đó “giành” mất phận vụ trong cộng đoàn của ta, sẽ giận dữ và thậm chí chất vấn Chúa gay gắt lắm khi một người không Công Giáo vừa cầu xin đã được Chúa chấp nhận, trong khi Ngài lại chẳng ban cho một người Ki-tô hữu như ta, một người “đáng lý” phải được ưu tiên hơn.

 Sự thật là Thiên Chúa có thể dùng và Ngài dùng bất kì ai để dựng xây Nước Trời. Do đó, việc của chúng ta là bắt tay cùng làm việc với bất cứ ai mà Chúa muốn. Nhiệm vụ của chúng ta không phải là quảng bá cho Giáo Hội của chúng ta, nhưng là công trình của Chúa và kế hoạch Ngài tiền định cho cả thế giới này.

 “Lạy Cha, Cha đã tạo dựng nên con và đặt con vào thế giới này vì một mục đích. Xin cho con nhận ra và chu toàn sứ mạng mà Cha trao cho con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chết cho con và đã gọi con để hoàn thành công trình cứu độ còn tiếp diễn của Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con thực hiện công trình mà vì đó Chúa đã tạo dựng và đã gọi con.” (Kinh Khởi Nguyện)

—-//—-//—-

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://livingspace.sacredspace.ie/o2262g/

Facebook
Twitter
Facebook Messenger
Line
Pinterest
Send by Email
LinkedIn
Print

Bài liên quan 🌸

Viết một bình luận