Cầu nguyện cho các tổ chức phi lợi nhuận (tháng 12)

Thứ Sáu Tuần XXV – TN(23/9)

Facebook
Twitter
Facebook Messenger
Line
Pinterest
Send by Email
LinkedIn
Print

Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa

Lc 9,20
Lời nguyện nhập lễ

🌸 Bài đọc 1 (Gv 3,1-11)

Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời.

Bài trích sách Giảng viên

1Ở dưới bầu trời này,
mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời :
2một thời để chào đời, một thời để lìa thế ;
một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây ;
3một thời để giết chết, một thời để chữa lành ;
một thời để phá đổ, một thời để xây dựng ;
4một thời để khóc lóc, một thời để vui cười ;
một thời để than van, một thời để múa nhảy ;
5một thời để quăng đá, một thời để lượm đá ;
một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn ;
6một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất ;
một thời để giữ lại, một thời để vất đi ;
7một thời để xé rách, một thời để vá khâu ;
một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng ;
8một thời để yêu thương, một thời để thù ghét ;
một thời để gây chiến, một thời để làm hoà.
9 Làm lụng vất vả thì được lợi lộc gì ? 10 Tôi nhìn thấy công việc mà Thiên Chúa giao cho con người phải gắng sức làm. 11 Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhận thức về vũ trụ, tuy thế, con người cũng không thể nào hiểu hết được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử.

🌸 Đáp ca Tv 143,1a và 2abc.3-4 (Đ. c.1a)

Đ.Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn.

1aChúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn,
2abcChúa là đồng minh, là đồn luỹ che chở,
là thành trì bảo vệ, là Đấng giải thoát tôi.
Chúa là khiên mộc cho tôi ẩn núp.

Đ.Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn.

3Lạy Chúa, con người có là chi, mà Chúa cần biết đến ?
Phàm nhân đáng là gì, mà Chúa phải lưu tâm ?
4Ấy con người khác chi hơi thở,
vùn vụt tuổi đời tựa bóng câu.

Đ.Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn.

Tung hô Tin Mừng Mc 10,45b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Con Người đến để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Ha-lê-lui-a.

🌸 Tin Mừng (Lc 9,18-22)

Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu đau khổ nhiều.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

 18 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng : “Dân chúng nói Thầy là ai ?” 19 Các ông thưa : “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại.” 20 Người lại hỏi : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Phê-rô thưa : “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.” 21 Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.
 22 Người còn nói : “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”

Lời nguyện tiến lễ

Kinh tiền tụng

Lời nguyện hiệp lễ

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

🌸 Gợi ý suy niệm

 Nhiều người Israel nhận biết Đức Giê-su là Đấng Quyền Năng đến từ Thiên Chúa và thậm chí so sánh Người với những vị ngôn sứ vĩ đại. Nhưng đứng trước những lời tung hô đó, thậm chí cả lời tuyên tín nhờ Thánh Thần của Phêrô, Đức Giê-su lại nói với các môn đệ rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều” (Lc 9,22) và chịu chết để công trình cứu chuộc của Thiên Chúa được nên toàn vẹn. Đây có lẽ là một tin tức “giật gân” và thật khó hiểu, khó chấp nhận đối với các môn đệ. Đường lối và tư tưởng của Thiên Chúa khác xa đường lối và tư tưởng của con người quá đỗi! (Is 55,8). Qua sự tự hạ, đau khổ và cái chết trên thập giá, Đức Giê-su đã phá tan quyền lực tội lỗi của kẻ thù là Satan, của sự gian dối và lừa đảo. 

 Chính vì vậy, nếu chúng ta muốn thông phần vào vinh quang của Đức Giê-su Ki-tô, chúng ta phải mang lấy thập giá của mình và đi theo đường lối của Người. Thập giá mà bạn và tôi đang phải gánh lấy mỗi ngày là gì? Đó là ngay cả khi ý tôi không giống với ý của Thiên Chúa, thì ý của Người vẫn phải được thực hiện. Biết Đức Giê-su là biết vinh quang của Người trên thập giá, từ nơi đó Người đã đánh bại tội lỗi và sự chết ngang qua sự phục sinh của Người. Thánh Thần ban tặng cho chúng ta đức tin để biết Chúa Giê-su một cách cá vị như là Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, ban tặng cho chúng ta những khả năng để sống trung thành với Phúc Âm và lòng can đảm để làm chứng nhân về niềm vui, sự thật và tự do của Phúc Âm cho người khác.  Đối với bạn lúc này, Đức Giê-su là ai?

 “Lạy Chúa Giê-su, con tin và con tuyên tín rằng Ngài là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống. Xin nhận lấy cuộc sống, ý chí và mọi sự con có để con có thể thuộc trọn về Ngài, bây giờ và mãi mãi.” 

———-

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/sep28.htm

Facebook
Twitter
Facebook Messenger
Line
Pinterest
Send by Email
LinkedIn
Print

Viết một bình luận