Send by Email
Facebook
Twitter
Line
Print

Thánh I-rê-nê, giám mục, tử đạo

Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất

Mt 8, 25
Lời nguyện nhập lễ

🌸 Bài đọc 1 (Am 3,1-8 ; 4,11-12)

Đức Chúa là Chúa Thượng đã phán, ai chẳng nói tiên tri ?

Bài trích sách ngôn sứ A-mốt

31Hỡi con cái Ít-ra-en, hãy nghe lời này,
lời Đức Chúa phán để tố cáo các ngươi,
tố cáo toàn thể thị tộc đã được Ta đưa lên khỏi đất Ai-cập.
Lời ấy nói rằng :
2Giữa mọi thị tộc trên mặt đất, Ta đã chỉ biết các ngươi thôi.
Vì thế, Ta sẽ hạch hỏi các ngươi về mọi tội các ngươi đã phạm.
3Hai người có đồng hành được chăng,
nếu đã không hẹn với nhau từ trước ?
4Trong rừng, sư tử có gầm lên chăng, nếu nó không có mồi ?
Từ trong hang, sư tử tơ có rống lên không,
nếu nó không vồ được mồi ?
5Dưới đất, chim sẻ có sa vào bẫy chăng, nếu không có mồi nhử ?
Bẫy có bật lên khỏi mặt đất chăng, nếu nó không bắt được gì ?
6Giả như tù và rúc lên trong thành,
lẽ nào dân lại không sợ hãi ?
Giả như tai hoạ xảy ra trong thành,
lẽ nào lại không do Đức Chúa ?
7Vì Đức Chúa là Chúa Thượng không làm điều gì
mà không bày tỏ kế hoạch của Người
cho các ngôn sứ, tôi tớ của Người được biết.
8Sư tử đã gầm lên : ai mà không sợ hãi ?
Đức Chúa là Chúa Thượng đã phán, ai chẳng nói tiên tri ?
411Ta đã làm cho các ngươi phải sụp đổ
như chính Thiên Chúa đã làm sụp đổ
thành Xơ-đôm và Gô-mô-ra ;
các ngươi khác nào thanh củi
được rút khỏi đống lửa cháy ;
thế mà các ngươi vẫn không chịu trở về với Ta
– sấm ngôn của Đức Chúa.
12Vậy, hỡi Ít-ra-en, Ta sẽ xử với ngươi như thế này,
và bởi vì Ta sẽ xử với ngươi như vậy nên, hỡi Ít-ra-en,
ngươi hãy chuẩn bị đi gặp Thiên Chúa của ngươi.

🌸 Đáp ca Tv 5,5-6a.6b-7.8 (Đ. c.9a)

Đ.Lạy Chúa, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con.

5Ngài không phải là một vị thần ưa điều ác,
ác nhân đâu được ở với Ngài,
6atrước nhan Ngài, đứa kiêu căng làm sao đứng vững !

Đ.Lạy Chúa, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con.

6bNgài ghét những kẻ làm điều ác,
7diệt trừ bọn điêu ngoa, kinh tởm lũ giết người,
gớm ghê phường giảo quyệt.

Đ.Lạy Chúa, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con.

8Phần con đây, nhờ tình Chúa bao la,
được bước vào nhà Chúa ;
con hết lòng kính sợ,
hướng về đền thánh mà phủ phục tôn thờ.

Đ.Lạy Chúa, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con.

Tung hô Tin Mừng Tv 129, 5

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.
Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi,
cậy trông ở lời Người. Ha-lê-lui-a.

🌸 Tin Mừng (Mt 8,23-27)

Đức Giê-su trỗi dậy, ngăm đe gió và biển : biển liền lặng như tờ.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

23 Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. 24 Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. 25 Các ông lại gần đánh thức Người và nói : “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất !” 26 Đức Giê-su nói : “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin !” Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển : biển liền lặng như tờ.

27 Người ta ngạc nhiên và nói : “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?”

Lời nguyện tiến lễ

Kinh tiền tụng

Lời nguyện hiệp lễ

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

🌸 Gợi ý suy niệm

 Làm thế nào khi đức tin phải chiến đấu với sự sợ hãi? Chúa Giê-su đã ngủ khi các môn đệ phải đương đầu với cơn giông tố đã làm lộ ra đức tin yếu đuối của các ông. Các môn đệ sợ sẽ phải mất mạng mặc dù chính Chúa là Thầy của các ông đang hiện diện trên thuyền. Người vẫn luôn ở đấy, trong những lúc họ cần Ngài nhất. Tại sao họ lại sợ hãi? Thiên Chúa vẫn luôn đồng hành cùng chúng ta trong những giờ phút gian nan, Ngài luôn đặt câu hỏi “Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin!“(Mt 8,26) Bạn có nhận ra sự hiện diện của Chúa, nhất là trong những nghịch cảnh, đau khổ và cám dỗ không? Bất cứ khi nào chúng ta gặp khó khăn, Thiên Chúa cũng luôn bên cạnh vỗ về “Thầy đây, đừng sợ!“(Mt 14, 17) 

Đức tin được nuôi dưỡng bằng Lời. 

 Vậy đặc điểm của đức tin là gì và làm thế nào để phát triển nó? Đức tin là một ơn ban nhưng không mà Thiên Chúa dành cho mỗi người. Và ta có được đức tin là nhờ vào ân sủng và sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Người đánh động con tim, mở mang tâm trí để ta nhận ra và đón nhận những mặc khải nơi Thiên Chúa dành cho ta. Đức tin cho phép chúng ta liên kết một cách chân thực và mật thiết với Thiên Chúa bằng cách tuân giữ Lời của Ngài, vì Ngài là Đấng cao cả và chân thật vô cùng. Nếu chúng ta muốn sống, phát triển và kiên trì trong đức tin, thì nó phải được nuôi dưỡng bằng chính Lời của Thiên Chúa. 

Hãy để tình yêu của Chúa Kitô cai trị trái tim và tâm trí của bạn. 

 Sự sợ hãi không thể tách chúng ta ra khỏi con đường chân chính, hay cướp đi niềm tin và sự trông cậy nơi Thiên Chúa. Can đảm thực hành đức tin giúp ta bám chặt lấy sự thật và tình yêu của Chúa một cách vững vàng và hành động với tràn đầy niềm hy vọng vào những lời Người đã hứa. Tình yêu của Thiên Chúa củng cố con người ngang qua đức tin, và niềm tin vào Người cho phép ta hành động một cách chân thật và yêu thương những người xung quanh ngay cả khi ta đối diện với sự bách hại và chống đối. Bạn có để trái tim và tâm trí bạn dưới sự cai trị của tình yêu Thiên Chúa và để Ngài tùy ý dẫn dắt bạn hướng đến những điều tốt lành? 

  Lạy Chúa Giê-su, xin cho con có một đức tin vững vàng vào tình yêu và sức mạnh của Ngài, tin rằng con luôn được Ngài bên cạnh vỗ về, chở che. Với niềm tin rằng dù trong cơn giông tố, con vẫn luôn được Ngài dõi theo và dẫn dắt trên nẻo chính đường ngay, xin Chúa ban thêm sức mạnh và lòng can đảm để con có thể đối diện với những khó khăn, thử thách và cám dỗ trên đời. Amen.

—–//—–//—–

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2019/jul2.htm

Thứ ba tuần XIII TN (28/6)
Send by Email
Facebook
Twitter
Line
Print

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.