♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu cho người khuyết tật (tháng 12)

Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa (1/1)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Các người chăn chiên vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa

Lc 2, 20
Dẫn vào thánh lễ

 Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa vì Con của Mẹ là Thiên Chúa. Mẹ chỉ là Mẹ trong trật tự sản sinh nhân loại, nhưng Con mà Mẹ thụ thai và hạ sinh là Đức Giê-su Ki-tô, Ngôi Hai Thiên Chúa, nên Mẹ được gọi là Mẹ Thiên Chúa.
 Công đồng Vatican II dạy: “Từ muôn đời, Đức Trinh Nữ đã được tiền định làm Mẹ Thiên Chúa cùng một lúc với việc Nhập Thể của Ngôi Lời Thiên Chúa. Nhờ ơn huệ và vai trò làm Mẹ Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ được hợp nhất với Con của ngài là Đấng Cứu Chuộc, và hợp nhất với Giáo Hội. Mẹ Thiên Chúa là mẫu mực của Giáo Hội trên bình diện đức tin, đức ái và hoàn toàn hợp nhất với Chúa Kitô” (x. LG 61-63). Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã đặt lễ Mẹ Thiên Chúa vào ngày một tháng một đầu năm dương lịch, để tôn vinh Mẹ là Nữ Vương thời gian.
 Chức phẩm Thiên Mẫu của Mẹ quả thật do tình yêu, vì tình yêu và cho tình yêu. “Từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc, (vì) Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả” (Lc 1, 48-49). Chúng ta tôn vinh Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, cũng là Mẹ của mỗi người chúng ta. “Ðức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta” (LG 67).

Lời nguyện nhập lễ

 Lạy Thiên Chúa toàn năng, ngày Đức Trinh Nữ Maria sinh hạ Đấng Cứu Thế, Chúa đã tặng ban cho nhân loại kho tàng ơn cứu độ muôn đời. Xin cho chúng con được nhờ lời Đức Mẹ nguyện giúp cầu thay, vì chính nhờ Đức Mẹ, chúng con mới được nhận lãnh nguồn sức sống vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con.
 Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thưở muôn đời. Amen.

🌸 Bài đọc 1 (Ds 6,22-27)

Khi chúng kêu cầu danh Ta cho con cái Ít-ra-en, Ta sẽ ban phúc lành.

Bài trích sách Dân số

 22 Đức Chúa phán với ông Mô-sê : 23 “Hãy nói với A-ha-ron và các con nó rằng : Khi chúc lành cho con cái Ít-ra-en, anh em hãy nói thế này :

 24‘Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em !
 25Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em,
 và dủ lòng thương anh em !
 26Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn,
 và ban bình an cho anh em !’

 27 Chúc như thế là đặt con cái Ít-ra-en dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng.”

🌸 Đáp ca Tv 66,2-3.5.6 và 8 (Đ. c.2a)

Đ.Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc cho chúng con.

2Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc,
xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con,
3cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,
và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.

Đ.Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc cho chúng con.

5Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ,
vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh,
Người cai trị muôn nước theo đường chính trực
và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này.

Đ.Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc cho chúng con.

6Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài.
8Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta !
Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người !

Đ.Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc cho chúng con.

🌸 Bài đọc 2 (Gl 4,4-7)

Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ga-lát

 4 Thưa anh em, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ, và sống dưới Lề Luật, 5 để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. 6 Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên : “Áp-ba, Cha ơi !” 7 Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa.

Tung hô Tin Mừng Hr1, 1-2

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Ha-lê-lui-a.

🌸 Tin Mừng (Lc 2,16-21)

Các người chăn chiên gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se và Hài Nhi. Được đủ tám ngày, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

 16 Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bê-lem. Họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17 Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về Hài Nhi này. 18 Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. 19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. 20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo.

 21 Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su ; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

Lời nguyện giáo dân

 Chủ tế: Nhân dịp đầu năm, trong tâm tình mừng kính Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ của mỗi người chúng ta, với lòng hân hoan, tin tưởng và cậy trông, chúng ta khiêm tốn dâng lời nguyện xin:

1. Hôm nay là ngày đầu năm, cũng là ngày toàn thể Giáo Hội cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Thiên Chúa, xin Chúa thương ban bình an cho toàn thế giới cũng như ban bình an tâm hồn cho mỗi người chúng ta, để dù sống trong một môi trường đầy bận rộn và cám dỗ, chúng ta vẫn giữ được Chúa trong tâm hồn mình hầu đem lại bình an cho chính mình và cho người khác. Chúng con cầu xin Chúa.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Mẹ Maria là sứ giả hòa bình của Thiên Chúa cho nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia, biết thực sự trở nên những con người kiến tạo hòa bình cho thế giới, hầu cho mọi người được sống ấm no, hạnh phúc, và xin cho mỗi người chúng ta, đặc biệt các bạn trẻ cũng trở thành sứ giả hòa bình cho con người trong thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin Chúa.

3. Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa đã đồng hành với Chúa Giêsu trong suốt cuộc đời. Xin cho các bậc cha mẹ Công Giáo luôn hiểu biết, quý trọng thiên chức làm cha mẹ để gần gũi, lắng nghe, chia sẻ và dẫn dắt con mình sống một đời thánh thiện ngay lành, nhất là luôn làm theo thánh ý Chúa trong tất cả mọi sự. Chúng con cầu xin Chúa.

4. Đức Maria diễm phúc được Chúa yêu thương tuyển chọn và Mẹ đã đáp lại tình yêu đó bằng cả tấm lòng. Xin cho mọi tín hữu Công giáo, cách riêng cộng đoàn phụng vụ hôm nay, luôn có tinh thần vui tươi, phấn khởi, và quyết tâm đổi mới bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn trong năm mới này, để tỏ lòng cám ơn Chúa đã thương giữ gìn chúng ta trong suốt năm vừa qua. Chúng con cầu xin Chúa.

 Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, chúng con bắt đầu một năm mới, xin Chúa cho Mẹ luôn hiện diện với chúng con trong suốt năm mới này, như chính Mẹ đã hiện diện với Chúa, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Lời nguyện tiến lễ

 Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, mọi sự tốt đẹp ở trần gian đều bắt nguồn nơi Chúa, và phải nhờ tay Chúa mới phát triển được tới mức thập toàn. Ngày hôm nay, mừng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, chúng con được hoan hỷ vì ơn cứu độ của chúng con đã khai mào. Xin cho chúng con cũng được hạnh phúc thấy ơn ấy hoàn thành mỹ mãn.
 Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Kinh tiền tụng

 Lạy Chúa là Cha chí nhân chúng con tuyên xưng Chúa là Ðấng kỳ diệu trong việc Chúa tuyên phong các thánh; nhất là khi kính nhớ Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a, chúng con hiệp với lời ca tụng, tạ ơn của Người mà tôn vinh lòng nhân hậu của Chúa, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
 Vì thật ra, Chúa đã làm nên những việc trọng đại trong toàn cõi địa cầu và đã mở lượng từ bi hải hà của Chúa đến muôn đời, khi đoái nhìn phận hèn nữ tỳ của Chúa, nhờ Người, Chúa đã ban cho nhân loại Ðấng cứu độ là Con Chúa, Ðức Giêsu Ki-tô, Chúa chúng con. Nhờ Người, đạo binh các Thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng:
 Thánh! Thánh! Thánh! …

Lời nguyện hiệp lễ

 Lạy Chúa, chúng con vừa hoan hỷ dự tiệc Nước Trời và hãnh diện tuyên xưng Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thánh Tử Giêsu và là Mẹ Giáo Hội. Xin cho yến tiệc này giúp chúng con đủ sức đạt tới phúc trường sinh.
 Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

🌸 Mến yêu hằng ngày

 Bát Nhật Giáng Sinh sẽ không trọn vẹn nếu không chú ý đặc biệt đến vinh quang của Mẹ Ma-ri-a, Mẹ của Chúa Giê-su, được gọi là Mẹ Thiên Chúa. Danh hiệu đó là điều đáng để chúng ta suy ngẫm. Khi gọi Mẹ Ma-ri-a là “Mẹ Thiên Chúa”, chúng ta cũng đặc biệt công nhận một sự thật trong cuộc đời của con người, người mẹ cưu mang chúng ta không chỉ sinh ra thân xác, không chỉ là mẹ của thân xác con mình, mà là mẹ của con người ấy. Trở thành người mẹ không phải chỉ là về mặt sinh học, nhưng còn là một điều rất thần thánh, thiêng liêng và là một phần trong trật tự tuyệt diệu của Thiên Chúa sáng tạo. Giê-su là con Mẹ Ma-ri-a và Hài Nhi này là Thiên Chúa. Vì vậy, hoàn toàn hợp lý khi gọi Mẹ Ma-ri-a là “Mẹ Thiên Chúa”. Đây là một điều hết sức phi thường và tuyệt diệu. Thiên Chúa có một người mẹ. Ngài được một người phụ nữ mang thai, sinh ra, nuôi nấng, dạy dỗ, yêu thương, ở bên cạnh Người và luôn ngẫm suy về Người trong suốt cuộc đời.

 Đoạn Kinh Thánh nói rằng: “Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng”. Mẹ làm điều đó vì mẹ đang quan tâm con mình. Tình yêu của Mẹ dành cho Chúa Giê-su khác biệt với tình yêu của bất cứ người mẹ nào. Tuy nhiên cần lưu ý rằng Mẹ là một người mẹ hoàn hảo, yêu Chúa Giê-su với một tình yêu hoàn hảo. Chúa Giê-su không chỉ là con của Mẹ mà còn là Thiên Chúa và là Đấng hoàn hảo về mọi mặt. Điều đó cho thấy tình mẫu tử được sẻ chia giữa Mẹ Ma-ri-a và Chúa Giê-su rất sâu sắc, đầy cảm hứng, huyền diệu, vinh quang và thật thần thánh. Chúng ta thấy được một phần nào đó sự hoàn hảo và huyền diệu trong tình yêu của Mẹ Ma-ri-a dành cho Chúa Giê-su ngay từ lúc Mẹ đáp lời “xin vâng” để cưu mang Chúa Giê-su, và trong suốt cuộc đời Mẹ luôn gắn bó với Đức Giêsu như hình với bóng. Mẹ đã không ngừng dõi bước theo Người trong gia đình Nazareth suốt 30 năm trường. 

 Trong thời gian này, chỉ với một câu mà thánh sử Luca trình thuật trong bối cảnh Chúa Giêsu ngồi giữa những bậc thầy Do thái lúc 12 tuổi khi lên dự lễ tại đền thờ Giêrusalem và Mẹ tưởng rằng Người đi lạc, lòng Mẹ đã đau đớn và nỗi lo lắng dâng trào trong tâm hồn. Nên sau những ngày vất vả tìm con, khi gặp lại, niềm vui vỡ òa qua lời trách yêu: “Con ơi, sao con lại làm thế! Con có biết cha và mẹ đã vất vả tìm con?”. Qua câu nói này, tác giả muốn diễn tả trọn vẹn tình Mẫu Tử của Mẹ đối với Đức Giêsu. Sự gắn bó ấy còn được thể hiện ngay từ giây phút đầu tiên của sứ vụ Đấng Cứu Thế, Mẹ đã hiện diện cùng với Chúa Giê-su trong tiệc cưới Cana. Và chúng ta cũng thấy suốt 3 năm rao giảng Tin Mừng của Đức Giêsu, Mẹ vẫn luôn dõi bước đồng hành và hiện diện bằng nhiều cách thế, và đỉnh cao của cuộc đồng hành ấy chính là theo sát Chúa Giê-su trên chặng đường thương khó. Sự hoàn hảo và huyền diệu đó đáng để chúng ta suy ngẫm suốt đời mình và giữ cho điều đó luôn sống trong tim. Mẹ là một gương mẫu cho mọi người mẹ và cũng là gương mẫu cho bất cứ ai đang tìm kiếm cách yêu thương người khác với một trái tim thuần khiết và thiêng liêng.

 Hôm nay, chúng ta hãy suy ngẫm về mối quan hệ rất thiêng liêng và thật gần gũi thiết thân mà Mẹ Ma-ri-a đã dành cho Người Con Chí Thánh của mình. Hãy cố gắng gẫm suy, tìm xem tình yêu này giống điều gì. Hãy thử tưởng tượng về chiều sâu cảm xúc và tình yêu đã được đổ đầy trong trái tim Mẹ. Tưởng tượng về độ kiên định trong lời cam kết của Mẹ. Tưởng tượng về mối liên kết không thể phá vỡ, đã được trui rèn nhờ tình yêu của Mẹ. 

 Thưa Mẹ Ma-ri-a, Mẹ đã yêu Con Mẹ với tình yêu tuyệt hảo. Trái tim Mẹ được thắp lên ngọn lửa không hề tắt bởi sự khoan dung của người mẹ. Mối liên kết của Mẹ và Chúa Giê-su thật hoàn hào về mọi mặt. Xin cho con biết mở rộng trái tim mình để đón nhận tình yêu giống như Mẹ đã dành cho con. Xin trở thành người Mẹ của con và chăm sóc con như Mẹ đã chăm sóc Con Mẹ. Và xin cho con biết yêu Mẹ như tình yêu Chúa Giê-su đã dành cho Mẹ và bằng tình yêu Người đổ tràn cho Mẹ trên Thiên Đàng. Lạy Mẹ Ma-ri-a là Mẹ Thiên Chúa, xin cầu cho chúng con. Amen.

——//——//——
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/advent-and-christmas-reflections/christmas-octave/

🌸 Suy niệm Lời Chúa

Làm người ai cũng cần có mẹ.
Mẹ là người cưu mang, sinh ra và dưỡng nuôi con cho khôn lớn.
Khi Con Thiên Chúa làm người, mang lấy trọn phận người,
Ngài cũng cần một người mẹ, như bao người khác.
Mẹ Maria là thiếu nữ, là trinh nữ được Thiên Chúa tuyển chọn,
Để thụ thai và sinh hạ Con Một Thiên Chúa.
Khi Công Đồng Êphêsô (năm 431) gọi Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa,
Công Đồng không có ý dạy
Đức Mẹ sinh ra Chúa Cha hay Chúa Thánh Thần.
Đức Mẹ chỉ sinh ra Đức Giêsu,
Mà Đức Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể,
Nên Mẹ thực sự là Mẹ Thiên Chúa (Theotokos).
Chắc Mẹ Maria không thể hiểu hết và hiểu ngay
Màu nhiệm lớn lao mà Mẹ đang cưu mang trong dạ.
Khi các mục đồng kể lại những điều huy hoàng họ nghe thấy ở Belem,
Mẹ Maria ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong tim mình.
Để đi vào mầu nhiệm cách sâu xa, cần ơn soi sáng của Chúa,
Nhưng cũng cần thái độ chiêm niệm, nghiền ngẫm trong lặng thinh.
Chúng ta thường để ý đến biến cố Truyền Tin và biến cố Giáng Sinh,
biến cố Ngôi Lời bắt đầu hiện hữu trong lòng mẹ và biến cố chào đời.
Nhưng chúng ta không được quên chín tháng Mẹ cưu mang người Con.
Con Thiên Chúa đã lớn lên từ từ trong lòng Mẹ như các thai nhi khác.
Muốn sinh Đức Giêsu cho thế giới hôm nay,
Chúng ta cũng cần nhiều thời gian để cưu mang Ngài trong cuộc đời ta,
để Ngài trở nên đủ cứng cáp khi chào đời.
Chúng ta cũng phải chấp nhận cả sự đau đớn khi sinh hạ.
Bước qua một Năm Mới, mở trang đầu của cuốn lịch mới,
Chúng ta mong những điều mới mẻ tốt lành xảy đến cho mình
Và muốn tặng cho nhau một câu chúc đầy ý nghĩa:
Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em!” (Ds 6, 26).

Cầu nguyện:

Lạy Mẹ Maria,
khi đọc Phúc Âm,
lúc nào chúng con cũng thấy Mẹ lên đường.
Mẹ đi giúp bà Isave, rồi đi Bêlem sinh Ðức Giêsu.
Mẹ đưa con đi trốn, rồi dâng Con trong đền thờ.
Mẹ tìm Con bị lạc và đi dự tiệc cưới ở Cana.
Mẹ đi thăm Ðức Giêsu khi Ngài đang rao giảng.
Và cuối cùng Mẹ đã theo Ngài đến tận Núi Sọ.
Mẹ lên đường để đáp lại một tiếng gọi
âm thầm hay rõ ràng, từ ngoài hay từ trong,
từ con người hay từ Thiên Chúa.
Chúng con thấy Mẹ luôn đi với Ðức Giêsu
trong mọi bước đường của cuộc sống.
Chẳng phải con đường nào cũng là thảm hoa.
Có những con đường đầy máu và nước mắt.
Xin Mẹ dạy chúng con
đừng sợ lên đường mỗi ngày,
đừng sợ đáp lại những tiếng gọi mới của Chúa
dù phải chấp nhận đoạn tuyệt chia ly.
Xin giữ chúng con luôn đi trên Ðường-Giêsu
để chúng con trở thành nẻo đường khiêm hạ
đưa con người hôm nay đến gặp gỡ Thiên Chúa. Amen.


Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận