Send by Email
Facebook
Twitter
Line
Print

Following webpage Click to Pray, let’s pray together and live with Jesus during the day!

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, chúng ta hãy cầu nguyện và cùng sống với Chúa Giê-su mỗi ngày nhé!

🌸 God Bless You Always 🌸

Ngày 30 tháng 4 năm 2021
Thứ sáu tuần IV Phục Sinh

Praying Flower

Cùng Giê-su vào buổi sáng

Con cám ơn Cha vì một ngày mới đã đến, trong tâm tình tri ân cảm tạ vì ngày cuối tháng hôm nay, con soi chiếu lại bản thân, xem mình đã sống ý cầu nguyện trong đời sống hằng ngày ra sao, đã làm được bao nhiêu điều tốt đẹp. “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.” (Ga 14,1-6). “Tôi thường hướng lòng đến tất cả anh chị em, những người đang sống trong bầu không khí bị nghi ngờ và khinh miệt, bị phân biệt đối xử bất công và bạo lực, bởi phân biệt chủng tộc, sắc tộc, quốc gia hoặc bạo lực tôn giáo.” (ĐTC Phanxicô). Những ai đang mong được con chào đón và trân trọng ? Con dâng lời cầu nguyện và xin Cha ban ơn giúp con hành động theo ý cầu nguyện của mình. Lạy Cha chúng con…

🌸 🌸 🌸
Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Giê-su trong ngày

Con cám ơn Cha vì một ngày mới đã đến, trong tâm tình tri ân cảm tạ vì ngày cuối tháng hôm nay, con soi chiếu lại bản thân, xem mình đã sống ý cầu nguyện trong đời sống hằng ngày ra sao, đã làm được bao nhiêu điều tốt đẹp. “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.” (Ga 14,1-6). “Tôi thường hướng lòng đến tất cả anh chị em, những người đang sống trong bầu không khí bị nghi ngờ và khinh miệt, bị phân biệt đối xử bất công và bạo lực, bởi phân biệt chủng tộc, sắc tộc, quốc gia hoặc bạo lực tôn giáo.” (ĐTC Phanxicô). Những ai đang mong được con chào đón và trân trọng ? Con dâng lời cầu nguyện và xin Cha ban ơn giúp con hành động theo ý cầu nguyện của mình. Lạy Cha chúng con…

🌸 🌸 🌸
祈る花

Cùng Giê-su vào buổi tối

Con cám ơn Cha vì một ngày mới đã đến, trong tâm tình tri ân cảm tạ vì ngày cuối tháng hôm nay, con soi chiếu lại bản thân, xem mình đã sống ý cầu nguyện trong đời sống hằng ngày ra sao, đã làm được bao nhiêu điều tốt đẹp. “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.” (Ga 14,1-6). “Tôi thường hướng lòng đến tất cả anh chị em, những người đang sống trong bầu không khí bị nghi ngờ và khinh miệt, bị phân biệt đối xử bất công và bạo lực, bởi phân biệt chủng tộc, sắc tộc, quốc gia hoặc bạo lực tôn giáo.” (ĐTC Phanxicô). Những ai đang mong được con chào đón và trân trọng ? Con dâng lời cầu nguyện và xin Cha ban ơn giúp con hành động theo ý cầu nguyện của mình. Lạy Cha chúng con…

🌸 🌸 🌸

🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸

🌸 God Bless You Always 🌸
Tông đồ cầu nguyện 04/2021
Send by Email
Facebook
Twitter
Line
Print

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *