Send by Email
Facebook
Twitter
Line
Print

Following webpage Click to Pray, let’s pray together and live with Jesus during the day!

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, chúng ta hãy cầu nguyện và cùng sống với Chúa Giê-su mỗi ngày nhé!

🌸 God Bless You Always 🌸

Ngày 11 tháng 4 năm 2021
Chúa Nhật II Phục Sinh (B)

Praying Flower

Cùng Giê-su vào buổi sáng

Con đã sẵn sàng cho một ngày sống mới, và cảm nhận rằng con được Cha sai đến và được củng cố đức tin. “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! Phúc thay những người không thấy mà tin” (Ga 20,19-31) Sự bình an của Thiên Chúa được thể hiện qua môi trường xung quanh như một dấu chỉ. Con đã trở nên dấu chỉ của đức tin và bình an cho tha nhân giữa những lúc khó khăn hay chưa? Con xin dâng lời tạ ơn Cha vì đã ban sự bình an cho con, để con chăm sóc và luôn tôn trọng phẩm giá của mọi người. Lạy Cha chúng con…

🌸 🌸 🌸
Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Giê-su trong ngày

Cũng như Tô-ma, đã nhiều lần con cần một dấu chỉ để tin tưởng, nhưng dấu đinh của Chúa Giêsu lại chính là thử thách đức tin của con. Những vết thương ngày nay là “nỗi cô đơn, nỗi sợ hãi và sự bất an của rất nhiều người cảm thấy bị xã hội bỏ rơi” như Đức Thánh Cha Phanxicô nói với chúng con. Chúa mời gọi con làm dịu lại và chữa lành những vết thương này, như một dấu chỉ của niềm tin vào Chúa Kitô, nhập thể trong nỗi đau của Người. Con đang đặt niềm tin nơi đâu? Đức tin ở nơi Giêsu mở ra cánh cửa tâm hồn của con, để con đón nhận lòng trắc ẩn của thế giới. Xin cho con nhớ về thử thách đức tin này trong suốt ngày sống. Lạy Cha chúng con…

🌸 🌸 🌸
祈る花

Cùng Giê-su vào buổi tối

Kết thúc ngày sống hôm nay, con hồi tâm và dâng lời cảm tạ Chúa vì những gì đã trải qua, để học được cách trưởng thành. Ai đã đến với con trong ngày hôm nay? Con có cộng tác với Chúa Giê-su trong sứ mệnh thương xót không? Con có nhận ra những người đang cần giúp đỡ không? Lời chứng của “rất nhiều người… đang thể hiện lòng nhân ái và tình yêu Kitô hữu với tha nhân, tận tụy với người đau ốm cũng như hy sinh sức khỏe của mình: họ chính là những người hùng” có thể mang lại ích lợi cho con. Con xin Chúa thứ lỗi những gì không xuất phát từ tình yêu và đặt ra quyết tâm cho ngày mai. Kính mừng Maria…

🌸 🌸 🌸

🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸

🌸 God Bless You Always 🌸

Tông đồ cầu nguyện 04/2021
Send by Email
Facebook
Twitter
Line
Print

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *