Cầu nguyện cho các giáo xứ (tháng 1)

Thứ ba tuần thánh (30/3)

Facebook
Twitter
Facebook Messenger
Line
Pinterest
Send by Email
LinkedIn
Print

gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần

Ga 13, 38
Lời nguyện nhập lễ

🌸 Bài đọc 1 (Is 49,1-6)

Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng trái đất.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a

1Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây,
hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý :
Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ,
lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi.
2Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén,
giấu tôi dưới bàn tay của Người.
Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn,
cất tôi trong ống tên của Người.
3Người đã phán cùng tôi :
“Hỡi Ít-ra-en, ngươi là tôi trung của Ta.
Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang.”
4Phần tôi, tôi đã nói :
“Tôi vất vả luống công, phí sức mà chẳng được gì.”
Nhưng sự thật, đã có Đức Chúa minh xét cho tôi,
Người dành sẵn cho tôi phần thưởng.
5Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng.
Người là Đấng nhào nặn ra tôi
từ khi tôi còn trong lòng mẹ
để tôi trở thành người tôi trung,
đem nhà Gia-cóp về cho Người
và quy tụ dân Ít-ra-en chung quanh Người.
Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng,
và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi.
6Người phán : “Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta
để tái lập các chi tộc Gia-cóp,
để dẫn đưa các người Ít-ra-en sống sót trở về,
thì vẫn còn quá ít.
Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân,
để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất.”

🌸 Đáp ca Tv 70,1-2.3-4a.5-6.15 và 17 (Đ. x. c.15)

Đ.Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.

1Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa,
xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ.
2Vì Ngài công chính, xin cứu vớt và giải thoát con,
ghé tai nghe và thương cứu độ.

Đ.Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.

3Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,
như thành trì để cứu độ con,
núi đá và thành trì bảo vệ con, chính là Ngài.
4aLạy Thiên Chúa, xin giải thoát con khỏi bàn tay kẻ dữ.

Đ.Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.

5Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi,
lạy Thiên Chúa, chính Ngài là Đấng con tin tưởng
ngay từ độ thanh xuân.
6Từ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài,
Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ,
con ca tụng Ngài chẳng khi ngơi.

Đ.Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.

15Miệng con công bố Ngài chính trực,
suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban,
ơn của Ngài, nhiều khôn xiết kể !
17Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa,
con đã được Ngài thương dạy dỗ.
Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài.

Đ.Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.

Tung hô Tin Mừng 

Muôn lạy Vua Ki-tô, vì vâng lời Thánh Phụ, Ngài đã chịu dẫn đi đóng đinh vào thập giá, như con chiên hiền lành bị dẫn đi làm thịt.

🌸 Tin Mừng (Ga 13,21-33.36-38)

Một người trong anh em sẽ nộp Thầy … Gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

 21 Khi ấy, đang dùng bữa với các môn đệ, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố : “Thật, Thầy bảo thật anh em : có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” 22 Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai. 23 Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giê-su thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giê-su. 24 Ông Si-môn Phê-rô làm hiệu cho ông ấy và bảo : “Hỏi xem Thầy muốn nói về ai ?” 25 Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su và hỏi : “Thưa Thầy, ai vậy ?” 26 Đức Giê-su trả lời : “Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy.” Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt. 27 Y vừa ăn xong miếng bánh, Xa-tan liền nhập vào y. Đức Giê-su bảo y : “Anh làm gì thì làm mau đi !” 28 Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao Người nói với y như thế. 29 Vì Giu-đa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giê-su nói với y : “Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ”, hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. 30 Sau khi ăn miếng bánh, Giu-đa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối.

 31 Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói : “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. 32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.

 33 “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy ; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái : ‘Nơi tôi đi, các người không thể đến được’, bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy.”

 36 Ông Si-môn Phê-rô nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy ?” Đức Giê-su trả lời : “Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được ; nhưng sau này anh sẽ đi theo.” 37 Ông Phê-rô thưa : “Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được ? Con sẽ thí mạng con vì Thầy !” 38 Đức Giê-su đáp : “Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư ? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết : gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.”

Lời nguyện tiến lễ

Kinh tiền tụng

Lời nguyện hiệp lễ

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

🌸 Gợi ý suy niệm

Làm người ở đời ai chẳng có lúc xao xuyến.
Đức Giêsu hai lần nhắc các môn đệ đừng xao xuyến
trước sự ra đi được báo trước của Thầy (Ga 14, 1. 27).
Nhưng Ngài đã xao xuyến khi thấy người ta khóc thương Ladarô (Ga 11, 33).
Ngài cũng đã xao xuyến khi giờ đã đến và cái chết gần kề (Ga 12, 27).
Trong bữa tối này, Đức Giêsu không tránh khỏi xao xuyến
khi nói đến sự phản bội sắp đến của một người môn đệ (c. 21).
Vậy vấn đề không phải là cố tránh xao xuyến, mà là đừng để nó làm chủ mình.
Trong bốn sách Tin Mừng, Thầy Giêsu không bao giờ nói rõ Giuđa là kẻ phản bội.
Thầy muốn giữ thể diện thậm chí cho kẻ sắp phản bội mình.
Vì thế nói chung các môn đệ không rõ ai là kẻ sẽ nộp Thầy (c. 22).
Ông Phêrô có lẽ nằm trên giường tiệc xa với Thầy,
nên đã làm hiệu cho anh môn đệ được Thầy thương, để nhờ anh hỏi xem là ai.
Thầy Giêsu đã không nói tên kẻ phản bội.
Ngài chỉ tế nhị dùng một dấu hiệu để cho anh môn đệ mình thương nhận ra.
Dấu hiệu đó là chấm một miếng bánh trao cho Giuđa.
Đây là một cử chỉ quý mến của chủ tiệc dành cho một vị khách đặc biệt.
Việc trao miếng bánh cho Giuđa cho thấy anh nằm gần với chủ tiệc là Thầy,
như thế Giuđa, người thủ quỹ kiêm quản lý, có một chỗ khá cao trong bữa tiệc.
Giuđa đã nhận miếng bánh ân tình của Thầy và anh có thể chọn lại.
Anh có dám từ bỏ kế hoạch phản bội của anh không ?
Tiếc là không, cử chỉ ưu ái của Thầy chẳng làm anh thay đổi.
“Khi anh vừa ăn xong miếng bánh, thì Satan nhập vào anh” (c. 27).
Chúng ta ngạc nhiên khi Thầy Giêsu không hề phân biệt đối xử với Giuđa.
Thầy đã rửa chân cho anh và còn cho anh tham dự Bí tích Thánh Thể (Mt 26, 27).
Khi biết lòng anh chai đá, Thầy lại hối thúc: “Anh làm gì thì làm mau đi” (c. 27).
Giuđa ra đi lúc trời đã tối.
Cũng trong bữa tiệc này, Thầy Giêsu nói về việc Phêrô sẽ chối Thầy ba lần.
Thầy chỉ nói sau khi Phêrô tuyên bố mình sẽ thí mạng để cứu Thầy (c. 37).
Phêrô tỏ ra quá tự tin vào tình yêu và sức mạnh của mình.
Anh coi thường cuộc chiến đấu ác liệt sắp tới nên đã dễ dàng ngã quỵ.
“Thầy đi đâu ?”, tiếng Latin là “Quo vadis ?” (c. 36).
Ta lại thấy câu hỏi này của Phêrô trong một sách ngụy thư ở cuối thế kỷ thứ hai.
Lúc Phêrô chạy trốn khỏi sự bách hại ở Rôma,
anh lại gặp Thầy Giêsu và hỏi Thầy : “Thầy đi đâu vậy ?”
Thầy trả lời Thầy đang vào thành Rôma để chịu đóng đinh một lần nữa.
Phêrô hiểu ra nên trở lại Rôma để chết tử đạo ở đó.
(Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.)

🌸 Cầu nguyện

Lạy Chúa,
xin cho con quả tim của Chúa.
Xin cho con đừng khép lại trên chính mình,
nhưng xin cho quả tim con quảng đại như Chúa
vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường
để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ.
Xin cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen,
mọi trả thù ti tiện.
Xin cho con cứ luôn bình an, trong sáng,
không một biến cố nào làm xáo trộn,
không một đam mê nào khuấy động hồn con.
Xin cho con đừng quá vui khi thành công,
cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích.
Xin cho quả tim con đủ lớn
để yêu người con không ưa.
Xin cho vòng tay con luôn rộng mở
để có thể ôm cả những người thù ghét con.

(Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.)

🌸 Mến yêu hằng ngày

 Nói xong, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố : “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” Ga (13,21)

 Ở đây, chúng ta để ý đến tâm trạng của Chúa Giêsu. Ngài cảm thấy “tâm thần xao xuyến”. Điều đó thể hiện bản tính con người nơi Ngài. Chúa Giêsu mang trong mình một trái tim loài người. Và Ngài dùng chính trái tim ấy để yêu Giuđa, một tình yêu diệu vợi của Thiên Chúa. Cũng bởi vì dành tình yêu vời vợi cho Giuđa mà trái tim Ngài thổn thức khôn nguôi. Thổn thức vì Ngài không thể làm gì hơn nữa để thay đổi tâm trí con người Giuđa. Lòng Ngài sầu buồn không phải vì bị xúc phạm hay giận dữ vì bị Giuđa phản bội. Nói đúng hơn Ngài hết sức buồn sầu bởi Giu đa – người mà Ngài vô cùng yêu thương – nay đã vụt ra khỏi vòng tay Ngài.

 Giuđa có quyền tự do chọn lựa. Có tự do, Giuđa mới có thể tự nguyện chọn yêu Chúa Giêsu. Nhưng cũng bởi chính sự tự do ấy, Giuđa đã chọn phản bội Chúa Giêsu. Thiên Chúa cũng cho chúng ta quyền tự do giống như Giu đa vậy. Chúng ta có quyền lựa chọn và Thiên Chúa cũng trao cho chúng ta khả năng mà Giu đa đã có – đón nhận tình yêu Chúa Giêsu hay khước từ tình yêu ấy. Chúng ta có quyền chọn để tình yêu Ngài cứu thoát ta, để cho ân sủng Ngài tràn ngập trong cuộc sống chúng ta hoặc từ chối Ngài. Điều ấy hoàn toàn tùy thuộc vào chúng ta.

 Tuần Thánh trước lễ Phục sinh là khoảng thời gian thích hợp nhất để chúng ta nghiêm túc nhìn lại con đường mình đang đi. Mỗi ngày và mọi ngày trong cuộc đời, Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta đến với Ngài bằng tất cả con tim, tinh thần và sức mạnh. Nhưng, giống như Giu đa, chúng ta cũng nhiều lần chối từ bước vào tuần Thánh với Chúa Giêsu, từ chối mang lấy thánh giá của Chúa như là thánh giá của mỗi chúng ta. Nhiều lúc chúng ta không thành tâm dâng lên Người trọn cuộc sống chúng ta với tất cả sự từ bỏ, hi sinh và sẵn lòng như Chúa chúng ta đã làm trong Tuần Thánh.

 Ngày hôm nay, chúng ta hãy thinh lặng để ngắm nhìn tình yêu Chúa Giêsu dành cho Giu đa. Tình yêu Chúa Giê su dành cho Giu đa còn lớn hơn cả lỗi tội của ông, lớn tới mức làm cho trái tim của Ngài đau đớn vô cùng khi Giu đa rời xa vòng tay của Ngài. Có lẽ nếu Chúa không yêu Giu đa, sự phản bội ấy cũng sẽ chẳng làm Ngài quặn thắt như thế. Giờ đây, bạn hãy lần nữa cảm nhận tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho bạn. Bạn thử tự vấn mình xem trái tim Người có bị tổn thương vì những gì bạn đã làm không? Hãy thành thật và ngừng bào chữa cho chính mình. Nếu Chúa Giêsu khổ tâm vì những việc bạn làm, vì những điều bạn lựa chọn, không có lí do gì bạn phải thất vọng chán chường như Giu đa đã từng. Đúng hơn là bạn hãy mừng vui lên vì nay bạn đã nhận ra được yếu đuối, tội lỗi và giới hạn của bản thân mình. Hãy dâng những điều đó lên Chúa vì Ngài yêu bạn còn hơn bạn yêu chính bản thân mình. Khi trao dâng và phó thác tất cả, lòng bạn cũng trở nên nhẹ nhõm và bình an hơn. Trái tim của Chúa cũng sẽ được ủi an vì chính sự trao đi của bạn. Thiên Chúa yêu bạn và Ngài đang chờ đợi bạn đến với Ngài trong Tuần Thánh này.

 Lạy Thiên Chúa giàu tình thương và đáng kính của con, con yêu Ngài dù nhiều lúc con nhận ra rằng con đã làm Ngài đau đớn vì bao lần chối từ Ngài. Trong Tuần Thánh này, xin giúp con thành thật nhìn nhận tội lỗi của mình. Bởi chỉ khi nhận ra tội lỗi của chính mình, con mới có thể từ bỏ những gì khiến con xa Ngài, những gì ngăn cản con yêu Ngài nhiều hơn. Xin vác thập giá cùng con để con cùng được chia sẻ chiến thắng khải hoàn với Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài.

——Nhóm Bạn Đường Linh Thao biên dịch.

Facebook
Twitter
Facebook Messenger
Line
Pinterest
Send by Email
LinkedIn
Print

Bài liên quan 🌸

Viết một bình luận