Send by Email
Facebook
Twitter
Line
Print

Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi

Ga 8, 29
Lời nguyện nhập lễ

🌸 Bài đọc 1 (Ds 21,4-9)

Ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống.

Bài trích sách Dân số

 4 Hồi đó, từ núi Ho, dân Ít-ra-en lên đường theo đường Biển Sậy, vòng qua lãnh thổ Ê-đôm ; trong cuộc hành trình qua sa mạc, dân Ít-ra-en mất kiên nhẫn. 5 Họ kêu trách Thiên Chúa và ông Mô-sê rằng : “Tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập, để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống ? Chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này.”

 6 Bấy giờ Đức Chúa cho rắn độc đến hại dân. Chúng cắn họ, khiến nhiều người Ít-ra-en phải chết. 7 Dân đến nói với ông Mô-sê : “Chúng tôi đã phạm tội, vì đã kêu trách Đức Chúa và kêu trách ông. Xin ông khẩn cầu Đức Chúa để Người xua đuổi rắn xa chúng tôi.” Ông Mô-sê khẩn cầu cho dân. 8 Đức Chúa liền nói với ông : “Ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó, sẽ được sống.” 9 Ông Mô-sê bèn làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột. Và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống.

🌸 Đáp ca Tv 101,2-3.16-18.19-21 (Đ. c.2)

Đ.Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khẩn,
tiếng con kêu, mong được thấu tới Ngài.

2Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khẩn,
tiếng con kêu, mong được thấu tới Ngài.
3Buổi con gặp gian truân, xin Ngài đừng ẩn mặt,
trong ngày con cầu cứu, xin Ngài lắng tai nghe
và mau mau đáp lời.

Đ.Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khẩn,
tiếng con kêu, mong được thấu tới Ngài.

16Bấy giờ chư dân sẽ sợ uy danh Chúa,
mọi đế vương hoàn cầu uý kính Ngài vinh hiển.
17Vì Chúa sẽ xây dựng lại Xi-on,
sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ.
18Người đoái nghe dân bị bóc lột kêu cầu,
chẳng khinh thường lời họ nguyện xin.

Đ.Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khẩn,
tiếng con kêu, mong được thấu tới Ngài.

19Điều này phải ghi lại cho đời sau được biết,
dân hậu sinh phải ca tụng Chúa Trời.
20Vì Chúa đưa mắt từ toà cao thánh điện,
từ trời xanh đã nhìn xuống cõi trần,
21để nghe kẻ tù đày rên siết thở than
và phóng thích những người mang án tử.

Đ.Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khẩn,
tiếng con kêu, mong được thấu tới Ngài.

Tung hô Tin Mừng 

Hạt giống là lời Thiên Chúa, người gieo giống là Đức Ki-tô. Ai tuân giữ lời Người sẽ muôn đời tồn tại.

🌸 Tin Mừng (Ga 8,21-30)

Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

 21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được.” 22 Người Do-thái mới nói : “Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói : ‘Nơi tôi đi, các ông không thể đến được’ ?” 23 Người bảo họ : “Các ông bởi hạ giới ; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này ; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này. 24 Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết.” 25 Họ liền hỏi Người : “Ông là ai ?” Đức Giê-su đáp : “Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó. 26 Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông. Nhưng Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật ; còn tôi, tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe Người nói.” 27 Họ không hiểu là Đức Giê-su nói với họ về Chúa Cha. 28 Người bảo họ : “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. 29 Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi ; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người.” 30 Khi Đức Giê-su nói thế, thì có nhiều kẻ tin vào Người.

Lời nguyện tiến lễ

Kinh tiền tụng

Lời nguyện hiệp lễ

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

🌸 Gợi ý suy niệm

“Khi các ông giương cao Con Người lên…” (c. 28).
Đó là cách diễn tả về cái chết của Đức Giêsu trong Tin Mừng Gioan.
Cái chết trên thập giá đúng là một sự giương cao nhục nhã, đau đớn.
Đức Giêsu bị treo lên cây gỗ như một kẻ bị Thiên Chúa nguyền rủa.
Những kẻ giương cao Ngài lên là các ông, các nhà lãnh đạo Do-thái.
Họ đã giết Đức Giêsu vì nhiều lý do.
Lý do lớn nhất là vì Ngài đã dám sống trọn vẹn cho Cha và cho con người.
Sống công chính đã khiến Ngài trở nên nạn nhân cho cái chết bất công.
Cái chết của Đức Giêsu gắn kết Ngài với muôn triệu cái chết khác
của những người vô tội trong suốt dòng lịch sử.
Nhưng cái chết của Đức Giêsu còn nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.
Thiên Chúa đã biến cái chết ghê rợn của Con Ngài thành dấu chỉ của tình yêu.
Nhìn lên thánh giá, chúng ta thấy tình yêu của Cha tặng trao cho nhân loại.
Cha đã tặng tình yêu lớn nhất là chính Con Một của mình.
Vì thế có thể nói chính Cha đã giương cao Con mình trên thánh giá.
“Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc,
Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy” (Ga 3, 14).
Đức Giêsu được giương cao bởi chính Thiên Chúa qua cái chết của Ngài.
Như dân Do thái xưa đã nhìn lên con rắn bằng đồng để được sống,
ai nhìn lên thánh giá và tin vào tình yêu, người ấy sẽ được cứu độ.
Thập tự giá không còn là dấu hiệu của cái chết bất lực của một nạn nhân.
Nó đã trở nên thánh giá với sức mạnh phi thường.
“Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất,
tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Ga 12, 32).
Qua việc giương cao này, sức thu hút mạnh mẽ của thánh giá được bày tỏ.
Cả nhân loại được nâng lên khỏi cái nặng nề tội lỗi của chính mình.
Đấng chịu đóng đinh vẫn lôi kéo cả vũ trụ này mãi cho đến tận thế.
Cuối cùng, có thể nói chính Đức Giêsu đã tự giương cao mình trên thánh giá.
“Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được,
nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình” (Ga 10, 18).
Cái chết là kết quả tất yếu của một cuộc sống dám để Cha chi phối trọn vẹn.
“Tôi không tự mình làm bất cứ điều gì…
Chúa Cha dạy tôi thế nào thì tôi nói như vậy…
Tôi luôn luôn làm những điều đẹp ý Người” (cc. 28-29).
Đức Giêsu đã sống trung tín như một Người Con, người được Cha sai.
Cha lúc nào cũng ở với Ngài, nên Ngài không biết đến cô đơn (c. 29).
Mỗi Kitô hữu cũng được giương cao trên thánh giá riêng của đời mình.
Và khi tôi gắn thánh giá của tôi với thánh giá của Giêsu,
thánh giá nhỏ bé ấy sẽ có sức kéo nhiều người lên với Giêsu.
(Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.)

🌸 Cầu nguyện

Lạy Cha, xin ban cho con điều khó hơn cả,
đó là ơn nhận ra Thánh giá của Con Cha
trong mọi nỗi khổ đau của đời con,
và ơn bước theo Con Cha trên đường Thánh giá,
bao lâu tùy ý Cha định liệu.
Xin đừng để con trở nên chua chát
nhưng được trưởng thành nhờ đón nhận đau khổ
với sự kiên nhẫn, quảng đại, nhân từ
và lòng khát khao nóng bỏng
có ngày sẽ được ở nơi không còn khổ đau.
Ngày đó, Cha sẽ lau khô mọi giọt lệ
của những người đã yêu mến Cha,
đã tin vào tình yêu Cha giữa nỗi thống khổ,
tin vào ánh sáng của Cha giữa đêm đen.
Nhờ Cha, ước gì đau khổ của con
nói lên lòng tin của con
vào những lời hứa của Cha,
lòng cậy của con vào tình yêu trung tín của Cha,
và lòng mến mà con dành cho Cha.
Lạy Cha, xin cho con yêu Cha hơn yêu bản thân,
và yêu Cha chỉ vì Cha,
chứ không mong phần thưởng.
Ước gì Thánh giá trở nên mẫu gương cho con,
là ánh sáng cho đêm tăm tối,
nhờ đó con không còn coi khổ đau
như một tai họa hay một điều vô lý,
nhưng như một dấu chỉ cho thấy
con đang thuộc về Cha mãi mãi.

(Karl Rahner)
(Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.)

🌸 Mến yêu hằng ngày

 Hầu hết những đứa trẻ đều cảm thấy sợ hãi khi ở nhà một mình. Sẽ thật đáng lo nếu chúng đi lạc giữa nơi công cộng hay siêu thị nào đó. Những đứa trẻ chỉ cảm thấy an toàn khi được ba mẹ bên cạnh. Đời sống tinh thần của chúng ta cũng giống như vậy. Nếu trong tâm hồn là sự lạc lõng, cô đơn, cảm giác không một ai bên cạnh, thậm chí chính Thiên Chúa cũng lìa xa, thật là kinh khủng. Nhưng ngược lại, khi chúng ta nhận thức được sự hiện diện của Thiên Chúa, Ngài đang sống trong cuộc đời thì điều đó như tiếp thêm sức mạnh giúp ta can đảm hơn, vui tươi hơn để đối diện với những khắc nghiệt của cuộc sống.

 Đó là những kinh nghiệm mà Chúa Giêsu nói đến trong đoạn Tin Mừng trên. Trong đó, Ngài nhắc nhiều đến sự gắn kết giữa Ngài với Chúa Cha. Chúa Cha đã sai Chúa Con, là Đức Giêsu xuống trần gian để thi hành sứ vụ Chúa Cha giao phó, và Chúa Giêsu xác tín rằng Chúa Cha không để Ngài phải cô đơn. Chúa Giêsu đã nói lên, biết và cảm nhận sâu sắc tình yêu lớn lao trong mối tương quan này bằng cả trái tim và thần trí thiêng liêng của Ngài. Chính chúng ta cũng vậy, trước hết chúng ta phải ý thức rằng mỗi người đều mang trong mình một sứ mạng và đều được sai đến trần gian để thi hành sứ mạng đó. Liệu bạn có nhận ra lời mời gọi và sứ mạng Chúa trao? Những sứ mạng đó đôi khi chỉ là những điều giản dị như công việc nhà, các việc làm hàng ngày, xây dựng các mối quan hệ trong gia đình. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta đều chứa đựng những việc làm dường như nhỏ bé nhưng đẹp lòng Thiên Chúa.

 Có thể ta đã có đời sống tốt đẹp theo ý định của Thiên Chúa. Nhưng đâu đó Thiên Chúa có thể đặt nơi ta một sự kỳ vọng cao hơn. Ngài đã ban cho ta một hướng đi, một nhiệm vụ mà không một ai có thể làm được. Điều đó có thể là yêu cầu ta bước ra khỏi giới hạn an toàn của bản thân, đối mặt với nỗi sợ hãi bằng tất cả niềm tin và lòng can đảm. Dù bất kỳ điều gì xảy ra, hãy luôn tin tưởng vào kế hoạch mà Thiên Chúa đã gửi đến cho ta. Thật là niềm an ủi lớn lao khi Ngài không chỉ gửi mà còn hằng luôn bên ta. Ngài không để chúng ta một mình với sứ mạng được trao, nhưng như lời đã hứa, Thiên Chúa luôn bên cạnh và hằng che chở chúng ta.

 Suy ngẫm về sứ mạng Chúa Giê-su được trao là hiến tế thân mình cho nhân loại. Qua đó cũng phản ánh điều Thiên Chúa muốn nơi ta như thế nào. Đó là cùng Chúa Giê-su thi hành sứ mạng tình yêu tự hiến để rồi hiến tế mạng sống mình. Có thể ta đã chu toàn bổn phận, hoặc ta cần một hướng đi mới. Hãy thưa “xin vâng” như Mẹ Maria trước ý định mà Thiên Chúa đặt nơi Mẹ, với một lòng can đảm và xác tín rằng Chúa sẽ đồng hành cùng ta trên mỗi chặng đường ta đi qua.

 Lạy Chúa, xin cho con biết thưa “xin vâng” với những kế hoạch hoàn hảo Ngài đã chuẩn bị cho con. Có thể đó là điều sẽ đem đến nhiều khó khăn. Nhưng con tin, con sẽ chẳng cô đơn vì có Ngài luôn bên con. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa.

____Nhóm Bạn Đường Linh Thao biên dịch

Thứ ba tuần V Mùa Chay (23/3)
Send by Email
Facebook
Twitter
Line
Print

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *