♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Cầu nguyện cho các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội (tháng 5)

Chúa Nhật XVIII TN (A)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Đức Giê-su bảo : “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.”

Mt 14, 16
Dẫn vào thánh lễ

 Bài đọc I hôm nay trích phần kết cuốn sách thứ hai của tiên tri Isaia nói về sự an ủi dân Israel. Isaia kêu gọi dân sống niềm hy vọng. Chính Thiên Chúa là Đấng thi ân, và Người luôn đi bước trước. Người hứa ban cho dân một Giao ước tình yêu vĩnh cửu. Người chỉ đợi chúng ta mở cửa cho Người.

 Phúc Âm hôm nay thuật lại việc Chúa Giê-su, với năm chiếc bánh và hai con cá, đã làm cho hơn 5.000 người được no thỏa. Phép lạ này đã hiện thực hóa lời hứa xưa mà Chúa đã hứa ngang qua tiên tri Isaia. Sau đó, tại bữa tiệc ly, với bánh và rượu, với bí tích Thánh Thể, Chúa Giê-su đã lập một Giao Ước mới, Giao ước tình yêu vĩnh cửu với dân Người. Trước quyền năng và tình yêu thương vô bờ bến của Chúa, chúng ta có thể kêu lên như Thánh Phao-lô trong đoạn thư hôm nay: Dù sự chết hay sự sống, dù hiện tại hay tương lai…, không gì có thể tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa. Chỉ cần chúng ta quảng đại một chút với Chúa và với nhau thì phép lạ về tình thương sẽ xảy ra. “Các con hãy cho họ ăn đi” (Mt 14, 16).

 Trong tâm tình tạ ơn và xin ơn biết chia sẻ, chúng ta cùng hiệp dâng Thánh Lễ.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn, xin Chúa hằng dủ thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đổi mới và gìn giữ mọi loài Chúa dựng nên cho chúng con được hưởng nhờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

???? Bài đọc 1 (Is 55,1-3)

Hãy đến mà ăn.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a

1 Đức Chúa phán như sau :
2“Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây !
Dù không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng ;
đến mua rượu mua sữa, không phải trả đồng nào.
2Sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống,
tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chắc dạ no lòng ?
Hãy chăm chú nghe Ta, thì các ngươi sẽ được ăn ngon,
được thưởng thức cao lương mỹ vị.
3Hãy lắng tai và đến với Ta,
hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống.
Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu,
để trọn bề nhân nghĩa với Đa-vít.”

???? Đáp ca Tv 144,8-9.15-16.17-18 (Đ. x. c.16)

Đ.Chúa thương rộng mở tay ban,
đoàn con hết thảy muôn vàn thoả thuê.

8Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương.
9Chúa nhân ái đối với mọi người,
tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.

Đ.Chúa thương rộng mở tay ban,
đoàn con hết thảy muôn vàn thoả thuê.

15Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa,
và chính Ngài đúng bữa cho ăn.
16Khi Ngài rộng mở tay ban,
là bao sinh vật muôn vàn thoả thuê.

Đ.Chúa thương rộng mở tay ban,
đoàn con hết thảy muôn vàn thoả thuê.

17Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa,
đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.
18Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa,
mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người.

Đ.Chúa thương rộng mở tay ban,
đoàn con hết thảy muôn vàn thoả thuê.

???? Bài đọc 2 (Rm 8,35.37-39)

Không một loài thọ tạo nào có thể tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma

 35 Thưa anh em, ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô ? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo ?

 37 Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.

 38 Đúng thế, tôi tin chắc rằng : cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, 39 trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.

Tung hô Tin Mừng Mt 4,4b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Ha-lê-lui-a.

???? Tin Mừng (Mt 14,13-21)

Ai nấy đều ăn và được no nê.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

 13 Khi ấy, được tin ông Gio-an Tẩy Giả chết, Đức Giê-su xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. 14 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.

 15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người : “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn.” 16 Đức Giê-su bảo : “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” 17 Các ông đáp : “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá !” 18 Người bảo : “Đem lại đây cho Thầy !” 19 Sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. 20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. 21 Số người ăn khoảng chừng năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.

Lời nguyện giáo dân

Chủ tế: Với năm cái bánh và hai con cá, Chúa đã làm cho dân chúng được no thỏa. Thế giới hôm nay vẫn rất cần đến lòng thương xót của Chúa và sự quảng đại chia sẻ của mọi người. Để được như thế, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin:

 1. “Đức Giêsu xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh biết dành thời gian thinh lặng riêng tư với Chúa mỗi ngày, để được Chúa đổ đầy ơn thánh và sức mạnh, giúp hăng say làm chứng cho Chúa suốt đời. Cách riêng xin Chúa thương linh hồn các Linh mục đã ra đi vì trận dịch cúm Covid-19 và sớm đưa các ngài về hưởng Thánh nhan Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.
 2. “Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương.” Xin cho mỗi người giao hữu biết cảm nếm được sự hiện diện ân tình và lòng thương xót vô biên của Chúa trong cuộc đời mình, không ngừng vươn cao trên đường sống đạo và đời sống gia đình, liên kết chân thành với Giáo hội, để cùng nhau làm chứng cách hữu hiệu cho ơn cứu độ giữa trần gian. Chúng con cầu xin Chúa.
 3. Hiệp cùng lời mời gọi của Đức Thánh Cha, xin cho các nhà lãnh đạo các quốc gia biết dùng tâm để lãnh đạo dân nước; biết dùng quyền lực đúng mục đích và trung thực với thế giới để đề phòng các dịch bệnh có thể tái bùng phát sau này, hầu con dân được sống an vui hạnh phúc. Chúng con cầu xin Chúa.
 4. “Người cầm ấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng”. Xin cho mỗi thành viên đang hiện diện cử hành phụng vụ hôm nay, biết ý thức về hồng ân cao cả của Bí tích Thánh Thể, hân hoan sống đời mến Chúa, yêu người, để cùng với Chúa Giê-su, trở nên những tấm bánh đầy ý nghĩa cho thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin Chúa.
Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin thánh hóa và chấp nhận của lễ này là biểu hiện lễ tế thiêng liêng của Giáo Hội; xin Chúa cũng thương tình biến đổi chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Kinh tiền tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Chúng con biết rằng: vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tính mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dự liệu linh dược để chữa lành bản tính phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tính đó mà bị hư mất, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con.
Nhờ Người, đạo binh các Thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước Tôn Nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng:

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban ơn phù trợ và lấy bánh bởi trời bồi dưỡng chúng con. Xin tiếp tục chở che nâng đỡ, để chúng con xứng đáng hưởng nhờ ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

???? Gợi ý suy niệm

Các Con Hãy Cho Họ Ăn!

 Khởi đầu bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa muốn tìm một nơi hoang vắng. Có thể Người muốn có thời gian thinh lặng trong cầu nguyện để ở với Cha và hồi tâm những sự việc đã xảy ra. Nhất là biến cố Gioan bị chặt đầu. Cái chết của Gioan là một điềm báo cho số phận của một ngôn sứ, mà Chúa Giê-su cũng không ngoại lệ. Cũng có thể Chúa muốn nghỉ ngơi đôi chút sau những ngày dài rao giảng Tin Mừng, chữa lành mọi kẻ ốm đau tật nguyền, cũng như xua trừ ma quỷ ra khỏi lòng con người.

 Nhưng dự định của Chúa đã bị vỡ khi một đám rất đông dân chúng theo Người. Từ một nơi thanh vắng cô tịch trở nên một nơi đông đúc, chứa chan lòng thương xót, và rộn ràng sự sẻ chia. Nhìn thấy nhu cầu của dân chúng, Chúa chạnh lòng thương. Ngay lập tức, Người tiếp tục giảng dạy và chữa lành các bệnh nhân của họ. Ở điểm này, chúng ta có thể rút ra một bài học nào đó chăng? Khi thấy nhu cầu cấp bách cần giúp đỡ của người khác, chúng ta thường có thái độ thế nào? Anh chờ tôi chút nhé, tôi đi cầu nguyện trước đã. Xin lỗi anh, tới giờ tôi phải đi “đọc kinh” rồi. Để hôm khác lại tới nhé, hôm nay tôi bận lắm không giúp anh được. Nhà tôi vẫn còn túng thiếu, anh tìm người khác giúp nha… Rất nhiều lần chúng ta vịn lý do cá nhân mà quên thể hiện lòng thương xót như Chúa.

 Việc thể hiện lòng thương xót có thể vượt quá sức của chúng ta. Như trong bài Tin Mừng, các tông đồ ngỡ ngàng và lo lắng vô cùng khi mà Chúa yêu cầu các ông hãy cho đám đông dân chúng trên 5000 người ăn, ở nơi hoang vắng này; trong khi các ông chỉ có vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá. Không ít lần chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực trước những đòi hỏi của Tin Mừng.

 Nhưng nếu chúng ta tin tưởng nơi Chúa, dám can đảm đặt tất cả những gì chúng ta có vào tay Chúa, thì kết quả hoàn toàn vượt sức tưởng tượng của con người. Một chút hi sinh, một chút thiện chí, một chút chia sẻ, sẽ làm nên những điều kỳ diệu. Chúng ta để ý kỹ chi tiết hóa bánh ra nhiều trong Tin Mừng hôm nay. Chúa không biến năm cái bánh và hai con cá thành một núi bánh và một núi cá, để mọi người tha hồ đến lấy mà ăn. Phép lạ xảy ra khi các môn đệ đưa bánh và cá cho Chúa, Chúa tạ ơn rồi bẻ ra, và trao cho các môn đệ, các môn đệ lại bẻ ra rồi trao cho dân chúng. Chắc hẳn trong dân chúng, mọi người cũng làm y như vậy: tạ ơn, bẻ ra và trao cho nhau.

 Bẻ ra và trao ban, không làm cho người ta trở nên nghèo đi. Nhưng ngược lại, chúng ta càng thêm phong phú và no đủ. Nghèo tiền nghèo bạc chứ đừng nghèo tình thương và lòng thương xót. Có tình, cuộc sống trở nên ý nghĩa. Có tình, cuộc sống bớt khổ đau. Phép lạ xảy ra cho những ai có tình và có niềm tin nơi Chúa. Hôm nay đây, Chúa Giê-su vẫn tiếp tục mời gọi chúng ta: Các con hãy cho họ ăn!

???? Cầu nguyện

Giữa một thế giới chạy theo tiện nghi, hưởng thụ,
xin cho con biết bằng lòng với cuộc sống đơn sơ.
Giữa một thế giới còn nhiều người đói nghèo,
xin cho con đừng thu tích của cải.
Giữa một thế giới mà sự sống bị chà đạp,
xin cho con biết quý trọng phẩm giá từng người.
Giữa một thế giới không tìm thấy hướng sống,
xin cho con biết xây lại niềm tin.
Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con cảm được cơn đói đang giày vò bao người,
xin cho con nghe được lời mời của Chúa :
“Các con hãy cho họ ăn đi.”
Ước gì chúng con dám trao
tất cả những gì chúng con có cho Chúa,
để Chúa trao tất cả những gì Chúa có
cho chúng con và cho cả nhân loại.

(Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

1 comment

 1. TẤM BÁNH LIÊN ĐỚI
  ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

  Bài Tin Mừng hôm nay chứa đựng rất nhiều bài học. Như về Nước Trời, về Dân Thiên Chúa, về bí tích Thánh Thể. Nhưng có lẽ bài học thiết thực nhất cho chúng ta hôm nay là bài học liên đới. Đó cũng chính là bài học Chúa muốn dạy cho các môn đệ của Người.

  Liên đới là biết cảm thương. Nhìn thấy đám đông, Chúa Giêsu chạnh lòng thương. Đó là một đám đông nghèo khổ, đói khát, bệnh tật, bơ vơ không người chăn dắt. Đám đông tội nghiệp đi tìm Chúa không phải chỉ để được ăn no, nhưng còn để được chữa lành bệnh, nhất là được an ủi, được dạy dỗ, được chỉ bảo. Khi chạnh lòng thương, Chúa Giêsu dạy ta hãy nhìn những người chung quanh bằng ánh mắt liên đới. Những người này đói vì tôi đã ăn quá nhiều. Những người kia rách vì tôi đã mê mải đuổi theo “mốt”. Những đứa trẻ này hư hỏng vì tôi đã thiếu quan tâm chỉ bảo. Những đứa trẻ kia rơi vào tội phạm vì tôi đã không làm gương tốt cho chúng. Thế giới này chưa tốt một phần có trách nhiệm của tôi. Thế giới này chưa công bằng trong đó phần lỗi của tôi.

  Liên đới là nhận lấy trách nhiệm. Các môn đệ đã nhìn thấy đám đông đói khát. Các ngài muốn thoái thác, phủi tay: “nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy giải tán đám đông, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn”. Đó là một giải pháp hợp lý. Lo cho năm ngàn người ăn là ngoài tầm tay của các môn đệ. Đó cũng là giải pháp nhẹ nhàng. Ai lo phần nấy. Thật dễ dàng. Nhưng đó là giải pháp không được Chúa chấp nhận, vì thiếu tình liên đới. Chúa muốn các môn đệ Chúa nhận lấy trách nhiệm: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy lo cho họ ăn”. Họ đói, các con phải lo cho họ ăn. Một trách nhiệm nặng nề vượt quá sức các môn đệ. Nhưng đã cảm thương thì phải có trách nhiệm. Trái tim cảm thương thật sự phải hướng dẫn bàn tay làm việc.

  Liên đới là đóng góp phần của mình. Chúa không cần những phép tính vĩ mô. Năm ngàn người thì cần bao nhiêu bánh? Những tính toán lớn lao là không thực tế và làm ta lo sợ. Chúa dạy các môn đệ khởi đi từ thực tế: “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá”. Thật là ít ỏi, nghèo nàn. Nhưng Chúa không chê cái ít ỏi nghèo nàn đó: “Đem lại đây cho Thầy”. Có ít hãy đóng góp ít. Nhưng quan trọng là phải bắt đầu, là phải góp phần của mình. Liên đới không đòi ta phải quán xuyến mọi sự, nhưng đòi ta thật sự có trách nhiệm, góp phần của mình vào việc chung.

  Liên đới là chia sẻ. Chúa chúc tụng để làm phép bánh và cá như cho ta thấy, những đóng góp dù ít ỏi của ta đã thành thiêng liêng cao quí. Chúa không làm phép lạ tức khắc biến ngay cá và bánh ra một núi lương thực cho người tự do đến lấy. Chúa cũng không tự tay phân phát lương thực cho mọi người. Chúa trao bánh và cá cho các môn đệ. Các môn đệ trao cho mọi người. Và mọi người trao lại cho nhau. Đó là bài học lớn của phép lạ. Chính khi mọi người trao cho nhau, Chúa làm phép lạ. Bánh và cá cứ tiếp tục sinh sôi bao lâu những bàn tay còn trao nhau. Bánh và cá vẫn tiếp tục nhân lên bao lâu mắt con người vẫn còn nhìn nhau. Những tấm bánh của tình liên đới. Những đàn cá của sự chia sẻ. Chúng nhân lên theo nhịp của trái tim. Khi trái tim chan chứa yêu thương, quan tâm, liên đới, lương thực trở nên phong phú, dư thừa.

  Thế mà các môn đệ đã vội lo. Cũng như ta thường lo thế giới này quá chật hẹp không đủ chỗ cho mọi người. Cũng như ta vẫn thường lo lương thực trên thế giới không đủ nuôi mọi người. Hôm nay Chúa dạy ta mỗi người hãy chia sẻ những gì mình có thì thế giới sẽ dư thừa lương thực. Khi trái tim mở ra thế giới sẽ có đủ chỗ cho mọi người.

  Lạy Chúa xin mở trái tim con để con biết cảm thương và chia sẻ. Amen.

  GỢI Ý CHIA SẺ

  1) Tục ngữ Việt nam có câu: Nhiều no ít đủ. Bạn nghĩ gì về nét văn hoá Việt nam trong câu này. Có gần với bài Tin Mừng hôm nay không?

  2) Càng cho đi càng phong phú. Bạn cảm nghiệm điều này bao giờ chưa?

  3) Ta có trách nhiệm với những người chung quanh. Những người nghèo chất vấn cách tiêu dùng của ta. Bạn có nghĩ thế không?

  Trả lời

Viết một bình luận