Cầu nguyện cho các giáo xứ (tháng 1)

Với Chúa trong tháng 7/2020

Facebook
Twitter
Facebook Messenger
Line
Pinterest
Send by Email
LinkedIn
Print

Following webpage Click to Pray, let’s pray together and live with Jesus during the day!

Chúng ta hãy cầu nguyện và cùng sống với Chúa Giê-su mỗi ngày nhé!

???? God Bless You Always ????

Ngày 01 tháng 7 năm 2020
Thứ tư tuần XIII Thường Niên

Praying Flower

Cùng Giê-su vào buổi sáng

Con tạ ơn Chúa về một ngày mới lại bắt đầu. “Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giê-su, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ” (Mt 8, 34). Có đôi khi con không để Chúa bước vào đời con, có thể vì con sợ, lười hay tự cao. Chúa ơi, xin giúp con nhìn thấu vào trái tim con trong suốt ngày hôm nay, để con có thể sống khiêm nhường hơn và vui hơn. Ngang qua Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Thánh Cha, con xin dâng ngày sống này lên Chúa, và cầu nguyện cho các gia đình được đồng hành, được tôn trọng và được yêu thương. Kính mừng Maria…

???? ???? ????

Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Giê-su vào buổi trưa

Lạy Chúa Thánh Linh, xin soi sáng tâm trí con, giúp con biết sống tử tế và yêu thương người thân cận, biết hài lòng với cuộc sống, và biết ơn với những gì Chúa đã ban cho con. Ước gì mọi việc con làm đều sinh hoa trái thiêng liêng và cho con sự sung mãn. Xin giúp con hành động đi đôi với lời nói, nhờ sống tử tế, nghiêm túc và chọn Chúa làm nền tảng của đời mình.

???? ???? ????

祈る花

Cùng Giê-su vào buổi tối

Dành ít phút nhìn lại kinh nghiệm sống ngày hôm nay. Nhắm mắt và hít thở thật sâu. Khoảnh khắc nào tâm hồn bạn cảm thấy tràn ngập niềm vui và bình an? Bạn đã giúp đỡ những ai trong ngày hôm nay? Hãy ở lại với Chúa Giê-su vài phút, kể cho Ngài nghe những lo lắng của bạn và dâng chúng lên cho Ngài. Kính mừng Maria…

???? ???? ????

???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????

Praying Flower

With Jesus in the morning

I thank the Lord for the beginning of this day. “The whole town came out to meet Jesus, and when they saw him they begged him to leave their district.” (Matthew 8:34). Sometimes I don’t let God enter my life, perhaps out of fear, laziness, or pride. Today, I ask God to help me to truly look at what happens in my heart throughout the day, so that I can live with more humility and joy. With the Pope’s Worldwide Prayer Network, I offer my day that today’s families may be accompanied with love, respect and guidance. Hail Mary…

???? ???? ????

Bông Hoa Cầu Nguyện

With Jesus during the day

May my thoughts this afternoon be illuminated by the Holy Spirit, producing in me feelings of kindness, love of neighbor, satisfaction with life and gratitude for all the benefits I have received from God. May I be more productive and feel more satisfaction in everything I do. Acting with kindness, discipline and grounded in God, may my words be more consistent with my actions.

???? ???? ????

祈る花

With Jesus in the night

Take a few minutes to recollect what you experienced today. Close your eyes for a moment and take a deep breath. What moments have filled your heart with joy and peace? Whom have you helped today? Stay alone with Jesus for a few minutes. Tell the Lord about your worries give them all to him. Hail Mary…

???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????

???? God Bless You Always ????

Facebook
Twitter
Facebook Messenger
Line
Pinterest
Send by Email
LinkedIn
Print

Bài liên quan 🌸

Viết một bình luận