Cầu nguyện cho các nhà giáo dục (tháng 1)

Chúa Nhật V Phục Sinh (A)

Facebook
Twitter
Facebook Messenger
Line
Pinterest
Send by Email
LinkedIn
Print

Dẫn vào Thánh Lễ

Sinh hoạt của Hội Thánh không chỉ được đóng khung trong phụng vụ hay trong công cuộc rao giảng Lời Chúa, nhưng còn bao hàm việc phục vụ tha nhân.

Bài sách Tông Đồ Công Vụ tường thuật việc các tông đồ đặt tay trên bảy phó tế, để các vị này lo việc phục vụ, vì các tín hữu đã gia tăng rất nhiều. Để kết hợp với Chúa Giê-su, chúng ta được mời gọi sử dụng mọi tài năng Chúa ban để góp phần xây dựng Hội Thánh của Người ngay tại trần gian này. Các tín hữu như những viên đá sống động làm thành ngôi nhà thiêng liêng là Hội thánh, được xây trên Ðức Giê-su Phục Sinh, Đấng “là Đường, là Sự thật và là Sự sống” (Ga 14, 6).

Hội Thánh muốn nhắn nhủ các Ki-tô hữu, hãy ý thức mình là những người được hưởng hồng ân cứu độ nên luôn tin tưởng và phó thác vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, đồng thời sẵn sàng cộng tác với nhau xây dựng Nước Chúa nơi trần gian.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, nhờ Đức Kitô Con Một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tử. Xin lấy tình Cha mà âu yếm đoái nhìn, này chúng con là những kẻ tin kính Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Bài Đọc 1 : Cv 6, 1-7

Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần.

Lời Chúa trong sách Công Vụ Tông Đồ

Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì các tín hữu Do Thái theo văn hóa Hy Lạp, kêu trách những tín hữu Do Thái bản xứ, vì trong việc phân phát lương thực hằng ngày, các bà góa trong nhóm họ bị bỏ quên. Bởi thế, Nhóm Mười Hai triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: “Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng Lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống, là điều không phải. Vậy, thưa anh em, anh em hãy tìm trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa”. Đề nghị trên được mọi người tán thành Họ chọn ông Têphanô, một người đầy lòng tin và đầy Thánh Thần, cùng với các ông Philiphê, Pơrơkhôrô, Nicanô, Timon, Parmêna, và ông Nicôla, một người ngoại, quê ở Antiôkia, đã theo đạo Do Thái. Họ đưa các ông ra trước mặt các tông đồ. Sau khi cầu nguyện, các tông đồ đặt tay trên các ông. Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn, và tại Giêrusalem, số các môn đệ tăng thêm rất nhiều, lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin.

Đáp ca : Tv 32

Đáp: Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Chúa.

Xướng: Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm, kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt.

Xướng: Vì Lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất.

Xướng: Chúa để mắt trông nom Người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

Bài Đọc 2 : 1 Pr 2, 4-9

Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ

Anh em thân mến, anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người, nhờ Đức Giêsu Kitô. Quả thật, có lời Kinh Thánh chép: Này đây Ta đặt tại Sion một viên đá quý được lựa chọn, làm đá tảng góc tường: kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng. Vậy vinh dự cho anh em là những người tin, còn đối với những kẻ không tin, thì viên đá thợ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường, và cũng là viên đá làm cho vấp, tảng đá làm cho ngã. Họ đã vấp ngã vì không tin vào Lời Chúa. Số phận của họ là như vậy. Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

Tung hô Tin Mừng (Ga 14, 6)

Halleluia, Halleluia. Chúa nói: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Halleluia.

Tin Mừng : Ga 14, 1-12

Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi”. Ông Tôma nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?” Đức Giêsu đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người”. Ông Philiphê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện”. Đức Giêsu trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philiphê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: “Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha?” Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm, người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.

Lời nguyện giáo dân

Chủ tế: Chúa Giêsu là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Người. Tin tưởng vào Lời Chúa, chúng ta tha thiết cầu nguyện:

  1. Anh em “đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá”. Xin Chúa thương ban thêm sức mạnh, thần khí khôn ngoan trên Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, Linh Mục và tu sĩ là những người được Chúa tuyển chọn. Xin cho các Ngài luôn hăng say, bền đỗ trong công cuộc làm cho nước Chúa được hiển trị khắp hoàn cầu.
  2. Lòng các con đừng xao xuyến”. Xin Chúa thương ban và gìn giữ mỗi người chúng ta khỏi những đam mê và tội lỗi. Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, xin cho chúng ta mỗi ngày thêm can đảm giới thiệu Chúa cho những ai chưa nhận biết Chúa bằng chính đời sống yêu thương, chia sẻ và phục vụ.
  3. Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm”. Giữa những bất công và vô cảm trong xã hội, xin cho mỗi người chúng ta có được đức tin mạnh mẽ vào con đường thập giá và phục sinh của Chúa Ki-tô. Nhờ đó, mỗi việc chúng ta làm có thể biểu lộ tình yêu, sự cảm thông và làm chứng về ơn cứu độ của Chúa giữa thế giới hôm nay.
  4. Trong thế giới hôm nay, vẫn còn có rất nhiều người sống bên lề xã hội, chịu những bất công và áp bức về tinh thần cũng như vật chất. Xin Chúa ban bình an trong tâm hồn họ và mở lòng từ ái nơi chúng ta, cùng nhau nắm tay vượt qua được những khó khăn thử thách trong cuộc sống.

Lời nguyện tiến Lễ

Lạy Chúa, chúng con tin Chúa sẽ thực hiện trong thánh lễ này một cuộc trao đổi kỳ diệu, là làm cho bánh và rượu chúng con dâng tiến, trở nên Mình và Máu Thánh Đức Kitô, để chúng con được thông phần thiên tính của Chúa. Xin cho chúng con biết ăn ở thế nào cho phù hợp với chân lý chúng con tin nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Kinh tiền tụng mùa Phục Sinh

Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Ðức Ki-tô đã được hiến tế làm Chiên Vượt Qua của chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Vì sau khi tình trạng xưa cũ bị hủy diệt, toàn thể những gì bị loại bỏ đều được đổi mới và sự sống nguyên vẹn được phục hồi cho chúng con trong Chúa Ki-tô. Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các Dũng thần và các Quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:

Lời nguyện hiệp Lễ

Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân của Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con, xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Gợi ý suy niệm

Bài đọc 1 giới thiệu cho chúng ta những hoạt động của Giáo Hội sơ khai.
Khi nhu cầu chăm sóc người nghèo và phân phát lương thực cho những góa bụa tăng lên,
Giáo Hội đã có sáng kiến, chọn ra những phó tế để phục vụ cho những nhu cầu cần thiết của đời sống cộng đoàn.
Đối diện với những nhu cầu của Giáo Hội, của xã hội và của thế giới,
dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần,
Giáo Hội luôn tìm kiếm những phương thức thích hợp để phục vụ đoàn chiên.
Giáo Hội là thân thể nhiệm mầu của Chúa Ki-tô.
Mỗi người chúng ta là những chi thể trong cùng một thân thể ấy.
Tuy nhiệm vụ của mỗi chi thể có khác nhau,
nhưng tùy mức độ theo lượng ân sủng Chúa ban,
chúng ta có thể thi hành sứ mạng của riêng mình,
vì lợi ích chung của Giáo Hội.
Đừng xao xuyến! Đừng sợ hãi!
Dù sứ mạng của mỗi người chúng ta có khó khăn thế nào đi chăng nữa,
ơn Chúa vẫn đủ để ta can đảm thực hiện tốt công việc của mình.
Bởi vì Chúa Giê-su không bao giờ để chúng ta mồ côi.
Ngài vẫn luôn hiện diện với chúng ta ngang qua Thánh Thần,
Đấng vẫn đang hoạt động cách nhiệm mầu trong mỗi người.
Ngài vẫn ở với chúng ta trong Bí tích Thánh Thể.
Ngài vẫn ở với chúng ta trong những anh chị em xung quanh.
Đức tin sẽ giúp chúng ta học cách nhận ra Ngài trong những cách thế khác nhau của đời sống.
Xin hãy ghi nhớ rằng: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” (Ga 14, 1)

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, trước khi về trời,
Chúa đã hứa ban Thánh Thần trên các Tông đồ và mọi tín hữu
để hoàn tất công việc của Chúa nơi trần gian;
xin đoái thương ban cùng một Thánh Thần ấy trong con
để Ngài giúp con hoàn tất sứ mạng
trong hồng ân và tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Xin ban cho con Thần Khí của Ơn Khôn Ngoan,
để con biết dùng những thực tại trần thế,
mà rao giảng Tin Mừng Nước Chúa cho mọi người.
Xin ban cho con Thần Khí của Ơn Hiểu Biết,
để con có thể biết Chúa, biết con
và biết chọn cách sống theo gương Chúa Giê-su.
Xin ban cho con Thần Khí của Ơn Thông Minh,
để con nhìn thấy sự hiện diện của Chúa,
nơi vạn vật, nơi cuộc đời và trong dòng lịch sử.
Xin ban cho con Thần Khí của Ơn Biết Lo Liệu,
để giữa cuộc sống bộn bề,
con biết sắp xếp thời giờ cho Chúa và cho gia đình.
Xin ban cho con Thần Khí của Ơn Sức Mạnh,
để con can đảm vác thập giá mỗi ngày,
và vượt thắng những cám dỗ,
nhất là vượt thắng chính sự kiêu căng
và hèn nhát của chính bản thân con.
Xin ban cho con Thần Khí của Ơn Đạo Đức,
để con luôn sống một lòng biết ơn,
và yêu mến dành cho Thiên Chúa, con người và thiên nhiên.
Xin ban cho con Thần Khí của Ơn Kính Sợ Chúa,
để con khiêm nhường chấp nhận thân phận thụ tạo,
biết cộng tác với mọi người trong việc bảo vệ mọi sự sống.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến!
Xin hãy đến đổi mới trái tim con,
và canh tân mặt đất này. Amen.

Facebook
Twitter
Facebook Messenger
Line
Pinterest
Send by Email
LinkedIn
Print

Bài liên quan 🌸

Viết một bình luận