Cầu nguyện cho các nhà giáo dục (tháng 1)

Kinh Sáng thứ sáu tuần I

Facebook
Twitter
Facebook Messenger
Line
Pinterest
Send by Email
LinkedIn
Print

日本語

Tv 50 (51) Lạy Thiên Chúa, xin xót thương con

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít. 2 Ngôn sứ Na-than đến gặp vua vì vua đã đến với bà Bát Se-va

3 Lạy Thiên Chúa,
xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.*
4 Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

5 Vâng, con biết tội mình đã phạm,
lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.*
6 Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
dám làm điều dữ trái mắt Ngài.

Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,
liêm chính khi xét xử.

7 Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,
đã mang tội khi mẹ mới hoài thai.*
8 Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,
dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.

9 Xin dùng cành hương thảo
rảy nước thanh tẩy con,
con sẽ được tinh tuyền;*
xin rửa con cho sạch,
con sẽ trắng hơn tuyết.

10 Xin cho con được nghe
tiếng reo mừng hoan hỷ,
để xương cốt bị Ngài nghiền nát
được nhảy múa tưng bừng.

11 Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi
và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.

12 Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một
tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.

13 Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh,
đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.

14 Xin ban lại cho con
niềm vui vì được Ngài cứu độ, *
và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con;

15 đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,
ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

16 Lạy Thiên Chúa con thờ
là Thiên Chúa cứu độ,
xin tha chết cho con,
con sẽ tung hô Ngài công chính.

17 Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

18 Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm,*
con có thượng tiến lễ toàn thiêu,
Ngài cũng không chấp nhận.

19 Lạy Thiên Chúa,
tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,*
một tấm lòng tan nát giày vò,
Ngài sẽ chẳng khinh chê.

20 Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xi-on,
thành luỹ Giê-ru-sa-lem, xin Ngài xây dựng lại.

21 Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền,
lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế.*
Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ
dâng trên bàn thờ Chúa.

Lời nguyện

Lạy Chúa, khi nhìn lên Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá, và đã bị coi là hiện thân của tội lỗi để cứu chuộc chúng con, chúng con mới hiểu Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, chỉ muốn tha thứ, chỉ mong cứu độ. Chúa biết rõ lòng chúng con đang bị tan nát giày vò vì thống hối ăn năn. Xin rửa chúng con sạch mọi lỗi lầm, và cử Thánh Thần đến đổi mới con người chúng con. Bấy giờ chúng con sẽ vui mừng tán dương Chúa chính trực, và mách bảo cho những người anh em tội lỗi khác rằng: Chúa là Cha nhân hậu khôn lường.

Is 45:15-25 Muôn dân hãy trở về với Chúa

15 Lạy Thiên Chúa của Ít-ra-en, lạy Đấng Cứu Độ,
Ngài quả thật là Thiên Chúa ẩn mình.

16 Những kẻ nào làm ra ngẫu tượng
phải nhục nhã thẹn thùng cả đám,
phải nhục nhã tháo lui.

17 Còn Ít-ra-en sẽ được ĐỨC CHÚA cứu,
được cứu độ muôn đời,*
và cho đến vạn kiếp ngàn thu,
anh em sẽ không phải thẹn thùng nhục nhã.

18 Đây là lời của ĐỨC CHÚA,
Đấng tạo dựng trời cao*
– chính Người là Thiên Chúa
nặn quả đất thành hình,
củng cố cho bền vững;

Người dựng nên quả đất mà không để hoang vu,
nặn ra nó cho muôn loài cư ngụ -,*
Người phán thế này:
Ta là ĐỨC CHÚA, chẳng còn chúa nào khác.

19 Khi Ta phán, Ta đâu có ẩn mình
ở nơi nào trong vùng đất tối tăm.*
Ta không bảo giống nòi Gia-cóp:
Hãy tìm Ta trong cảnh hoang vu.

Chính Ta là ĐỨC CHÚA
phán dạy lẽ công minh, loan báo điều chính trực.
Thiên Chúa làm chủ toàn thể vũ trụ

20 Hỡi những người sống sót giữa chư dân,
tập trung mà kéo đến,
cùng nhau lại gần đây.

Những người kiệu tượng gỗ,
khấn vái thứ thần chẳng cứu được ai,*
bọn đó thật không hiểu biết gì!

21 Hãy phát biểu và đưa ra lý lẽ,
bàn luận với nhau xem:*
Điều ấy, ai đã nói cho nghe từ thuở trước,
ai đã tiên báo tự ngàn xưa?

Há chẳng phải Ta, chẳng phải ĐỨC CHÚA?*
Ngoài Ta ra, không có thần nào nữa,
chẳng có thần công minh cứu độ, ngoại trừ Ta.

22 Nào muôn dân khắp cõi địa cầu,
hãy hướng về Ta, thì các ngươi sẽ được cứu độ,*
vì Ta là Thiên Chúa, chẳng còn chúa nào khác.

23 Ta lấy chính danh Ta mà thề,*
lời chân thật này thốt ra khỏi miệng Ta,
Ta quyết chẳng bao giờ rút lại:

Trước mặt Ta, mọi người sẽ quỳ gối,
và mở miệng thề rằng:*
24 Chỉ mình ĐỨC CHÚA mới cứu độ và làm cho mạnh sức.

Hết thảy những ai giận ghét Người
sẽ phải đến với Người và thẹn thùng xấu hổ.*
25 Còn tất cả giống nòi Ít-ra-en
sẽ nhờ ĐỨC CHÚA mà vẻ vang toàn thắng.

Tv 99 (100) Mời gọi vào đền thánh để ca ngợi, tạ ơn ĐỨC CHÚA

1 Thánh vịnh. Để tạ ơn.

Hãy tung hô CHÚA, hỡi toàn thể địa cầu,*
2 phụng thờ CHÚA với niềm hoan hỷ,
vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.

3 Hãy nhìn nhận CHÚA là Thượng Đế,
chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người,*
ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

4 Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,
tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi,*
tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.

5 Bởi vì CHÚA nhân hậu,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,*
qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín.

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa yêu thương mãi mãi. Chúa trung thành đến vạn đại thiên thu. Xin nhậm lời chúng con đồng thanh cảm tạ: chúng con tuyên xưng rằng chính Chúa đã tạo thành chúng con và nhận làm dân riêng của Chúa. Giờ đây, trong niềm vui của Thánh Thần, chúng con xin đến thờ phượng Chúa và chúc tụng Thánh Danh.

Facebook
Twitter
Facebook Messenger
Line
Pinterest
Send by Email
LinkedIn
Print

Bài liên quan 🌸

Viết một bình luận