Cầu nguyện cho các giáo xứ (tháng 1)

Kinh sáng thứ năm tuần I

Facebook
Twitter
Facebook Messenger
Line
Pinterest
Send by Email
LinkedIn
Print

日本語

TV 56 (57) Ẩn náu bên Thiên Chúa

1 Phần nhạc trưởng. “Xin đừng phá đổ”. Của vua Đa-vít. Se sẽ. Khi ông chạy vào hang, trốn vua Sa-un.

2 Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa,
xin Ngài thương xót con,
này con đến ẩn náu bên Ngài;*
dưới bóng Ngài, này con ẩn náu,
tới khi nào hết tai hoạ khổ đau.

3 Tôi kêu cầu Chúa Tối Cao,
Chúa ban ơn phúc dồi dào cho tôi.

4 Tự trời xanh, mong Người đưa tay giải thoát,
hạ nhục kẻ thù tấn công tôi.*
Xin Chúa Trời gửi xuống
tình thương và lòng thành tín của Người.

5 Tôi phải nằm giữa bầy sư tử,
loài thú ăn thịt người;*
nanh vuốt chúng là đầu tên mũi giáo,
lưỡi thì sắc bén tựa gươm đao.

6 Lạy Thiên Chúa,
xin biểu thị uy phong khắp cõi trời
và chiếu toả vinh quang đầy mặt đất.

7 Dưới chân con, chúng đã giăng lưới sẵn,
cho con phải mắc vào.*
Trước mặt con, chúng đào hầm đào hố,
chính chúng lại sa chân.

8 Con an lòng, lạy Thiên Chúa, con vững dạ an lòng,
9 này con xin đàn hát xướng ca.

Thức dậy đi, hồn tôi hỡi,
thức dậy đi, hỡi đàn sắt đàn cầm,
tôi còn đánh thức cả bình minh.

10 Lạy Thiên Chúa,
trước mặt chư dân, con dâng lời cảm tạ,
giữa lòng muôn nước, con đàn hát xướng ca.*
11 Vì tình thương của Ngài cao ngất trời xanh,
và lòng thành tín vượt ngàn mây thẳm.

12 Lạy Thiên Chúa, xin biểu thị uy phong khắp cõi trời
và chiếu toả vinh quang đầy mặt đất.

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa cao cả, Đấng hằng ban cho chúng con mọi ơn phúc dồi dào, xin cho chúng con, khi gặp tai họa, được vào nương bóng Chúa; xin tuôn đổ tình thương và chân lý hầu giải thoát chúng con. Nhờ vậy, cùng với Đức Ki-tô đã được rước lên trời, chúng con sẽ đồng thanh ca ngợi Chúa muôn đời vinh hiển.

Gr 31: 10-14 Dân Chúa được giải thoát, thật là hạnh phúc

10 Muôn dân hỡi, lắng nghe lời ĐỨC CHÚA
và loan đi các đảo xa vời,

rằng Đấng đã phân tán Ít-ra-en,
cũng chính Người sẽ thâu tập lại,*
canh giữ họ như mục tử canh giữ đàn chiên.

11 Vì ĐỨC CHÚA đã cứu chuộc nhà Gia-cóp,
giải thoát họ khỏi tay kẻ mạnh hơn nhiều.

12 Họ sẽ reo mừng đi tới đỉnh Xi-on,
lũ lượt kéo nhau về hưởng ân lộc ĐỨC CHÚA.*
Nào lúa thơm rượu mới dầu tươi,
nào bò bê cùng với chiên cừu.

Lòng thoả thuê như vườn cây tưới nước,
họ chẳng còn mỏi mệt héo hon.

13 Thiếu nữ bấy giờ vui nhảy múa,
trẻ già cùng mở hội tưng bừng.

Chúa phán:
Tang tóc họ, Ta biến thành hoan hỷ,*
và sau cảnh sầu thương,
sẽ cho họ được an ủi vui mừng.

14 Thức ăn ngon, Ta đãi hàng tư tế,
và dân Ta hưởng ân lộc dư đầy.

Tv 47 (48) Thiên Chúa, Đấng giải thoát và bảo vệ Xi-on

1 Thánh ca. Thánh vịnh. Của con cái ông Cô-rắc.

2 Cao cả thay ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa chúng ta,*
Đấng thật xứng muôn lời ca tụng
trong thành đô của Người!

3 Núi thánh Người thật nguy nga hùng vĩ,
là niềm vui cho toàn thể địa cầu.

Núi Xi-on, bồng lai cực bắc,
là kinh thành của Đức Đại Vương.*
4 Giữa các lâu đài của Xi-on,
Thiên Chúa tỏ ra chính Người là thành luỹ.

5 Kìa vua chúa toa rập với nhau,
cùng tiến quân một lúc.*
6 Nhưng mới thấy thành đã sững sờ kinh ngạc,
quá hãi hùng, bỏ chạy thoát thân.

7 Chúng run khiếp, chạy đi chẳng nổi,
quằn quại như phụ nữ sắp sinh con.*
8 Quay cuồng như những chiếc tàu trên biển cả
bị bão đánh tan tành.

9 Chuyện xưa tai nghe, giờ đây mắt thấy,
trong thành trì Chúa Tể càn khôn,
trong thành trì Thiên Chúa, Chúa ta thờ;*
Người củng cố thành đô đến muôn đời muôn thuở.

10 Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh,
chúng con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương.*
11 Danh thánh Chúa gần xa truyền tụng,
tiếng ngợi khen Ngài khắp cõi lừng vang.

Tay hữu Chúa thi hành công lý,
12 khiến núi Xi-on tưng bừng hoan hỷ;*
thành thị miền Giu-đa hớn hở nhảy mừng
vì những điều Ngài đã phán quyết.

13 Hãy đi vòng Xi-on, dọc theo tường luỹ,
đếm tháp canh, xem được bao nhiêu;*
14 hãy để tâm quan sát tường thành,
các lâu đài, ngắm xem cho tỏ.

Rồi kể lại cho thế hệ tương lai
15 rằng: chính Người là Thiên Chúa,
đời đời là Thiên Chúa chúng ta,*
Người lãnh đạo chúng ta đến muôn thuở.

Lời nguyện

Lạy Chúa là Đấng lãnh đạo chúng con đến muôn đời muôn thuở, trong mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã làm cho thân xác Đức Ki-tô trở thành ngôi đền thánh không bởi tay người phàm làm ra. Chúa đã đặt Người làm đá tảng để xây dựng thành Giê-ru-sa-lem mới là Giáo Hội, bằng những viên đá sống là chúng con. Ước gì thánh đô này thành trung tâm tinh thần của thế giới, thành núi đá sừng sững trước sức tấn công của ác thần, và thành nơi con cái Chúa tìm vào nương ẩn, để được tận hưởng tình thương của Chúa và ca ngợi danh Chúa đến muôn đời.

Facebook
Twitter
Facebook Messenger
Line
Pinterest
Send by Email
LinkedIn
Print

Bài liên quan 🌸

Viết một bình luận