Cầu nguyện cho các nhà giáo dục (tháng 1)

Kinh Sáng thứ tư tuần I

Facebook
Twitter
Facebook Messenger
Line
Pinterest
Send by Email
LinkedIn
Print

日本語

Thánh Vịnh 35 (36) Ác nhân thì độc dữ, còn ĐỨC CHÚA thì nhân từ

1Phần ca trưởng. Của tôi tớ ĐỨC CHÚA. Của vua Đa-vít.

2 Tội ác thì thào trong thâm tâm kẻ dữ ;
hắn không thấy cần phải kính sợ Chúa Trời.

3 Hắn tự cao tự đại,
nên chẳng thấy tội mình mà chê ghét.*
4 Lời nói toàn xảo quyệt dối gian,
hết lẽ khôn ngoan, hết điều lương thiện !

5 Nằm trên giường, hắn bày ra chước độc mưu thâm,*
hắn đứng lì trên nẻo đường bất hảo,
không còn chê ghét việc gian tà.

6 Lạy CHÚA, tình thương Ngài cao ngất trời xanh,
lòng thành tín vượt ngàn mây biếc.*
7 Công lý của Ngài như đỉnh núi Thái Sơn,
quyết định của Ngài tựa vực sâu thăm thẳm.

Lạy CHÚA, Ngài tế độ con người và súc vật.*
8 Lạy Thiên Chúa, tình thương Ngài quý trọng biết bao !
Phàm nhân tìm bóng Ngài trú ẩn.

9 Họ được no say yến tiệc nhà Ngài,
nơi suối hoan lạc, Ngài cho uống thoả thuê.*
10 Ngài quả là nguồn sống,
nhờ ánh sáng của Ngài,
chúng con được nhìn thấy ánh sáng.

11 Xin hằng thương những kẻ biết Ngài,
và hằng xử công minh
với những ai có lòng ngay thẳng.*
12 Đừng để quân ngạo mạn giày xéo thân này
và phường độc dữ đánh đuổi con đi.

13 Kìa bọn làm điều ác đã nhào xuống cả,
ngã quỵ rồi, không trỗi dậy nổi đâu.

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa là nguồn chứa chan sự sống, là ánh sáng soi dẫn cuộc đời. Xin giải thoát tội nhân khỏi cảnh mù quáng để họ nhận ra Chúa là Đấng thành tín và yêu thương. Xin cũng ban cho toàn thể nhân loại được hưởng ơn cứu chuộc của Đức Ki-tô, và được hân hoan dự yến tiệc Nước Trời.

Gđt 16: 1-2.13-15 Thiên Chúa, Đấng tạo thành vũ trụ, hằng che chở dân Người

“Hãy ca ngợi Thiên Chúa của tôi, theo nhịp trống,
hát lên mừng Người, rập tiếng chiêng,*
trầm bổng hoà vang thánh ca cùng thánh vịnh,
hãy suy tôn và cầu khẩn danh Người.

2 Vì Đức Chúa là vị thần tiêu diệt chiến tranh,*
Người đặt doanh trại ngay giữa lòng dân thánh,
để giải thoát tôi khỏi tay phường bách hại.

13 Mừng Chúa Tể tôi thờ,
tôi hát bài ca mới:*
Lạy Chúa, Ngài vĩ đại vinh quang,
mạnh mẽ lạ lùng, không ai thắng được.

14 Muôn loài Ngài dựng lên phải phụng thờ Ngài,
vì Ngài đã phán, chúng liền xuất hiện,*
Ngài gửi sinh khí tới, chúng được tác thành.
Tiếng Ngài phán ra, nào ai chống nổi!

15 Núi với biển có ầm ầm chuyển động,
đá có chảy tan như sáp trước mặt Ngài,*
thì đối với những ai hằng kính sợ,
Ngài vẫn tỏ lòng nhân hậu từ bi.

Tv 46 (47) Thiên Chúa là Vua khắp hoàn vũ

1 Phần nhạc trưởng. Của con cái ông Cô-rắc. Thánh vịnh.

2 Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi!
Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo!*
3 Vì ĐỨC CHÚA là Đấng Tối Cao, Đấng khả uý,
là Vua Cả thống trị khắp địa cầu.

4 Chính Người bắt muôn dân muôn nước
phải phục quyền và quỵ luỵ chúng tôi.*
5 Người chọn lựa cho chúng tôi phần cơ nghiệp,
cơ nghiệp làm cho kẻ Người thương là Gia-cóp
được nở mặt nở mày.

6 Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,
CHÚA ngự lên, vang dội tiếng tù và.*
7 Hãy đàn ca, đàn ca lên mừng Thiên Chúa,
đàn ca lên nào, đàn ca nữa kính Vua ta!

8 Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu,
hãy dâng Người khúc đàn ca tuyệt mỹ.*
9 Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân,
Thiên Chúa ngự trên toà uy linh cao cả.

10 Kìa vương hầu các dân tề tựu
cùng dân Thiên Chúa, Chúa của Áp-ra-ham.*
Mọi thủ lãnh trần gian thuộc quyền Thiên Chúa,
Đấng siêu việt ngàn trùng.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giê-su là Vua vũ trụ, Chúa được tôn vinh trên tất cả mọi loài và ngự trên ngai vàng, Chúa Cha đã dành sẵn. Chúa đã được Người trao toàn quyền trên trời dưới đất và muôn nước muôn dân. Xin quy tụ cả thế giới vào trong đại gia đình Giáo Hội, để cùng với Chúa và trong Chúa, mọi người sẽ tán dương ca ngợi Cha trên trời, là Thân Phụ của Chúa và là Thân Phụ của chúng con.

Facebook
Twitter
Facebook Messenger
Line
Pinterest
Send by Email
LinkedIn
Print

Bài liên quan 🌸

Viết một bình luận